Ga naar de inhoud

WONEN EN ONDERNEMEN  IN MARIADAL: HET KLOOSTER KRIJGT EEN HERBESTEMMING

HOEGAARDEN – Op  zaterdag 11 en zondag 12 mei gaan de deuren van Mariadal open voor toekomstige bezoekers, bewoners of ondernemers. Kom de rijke geschiedenis van Mariadal ontdekken en samen mee de toekomst schrijven. Kom af en laat uw verbeelding spreken tijdens de publieksdagen. Het is een laatste kans om het klooster te ontdekken in zijn huidige vorm. De Congregatie is op zoek naar wie in Mariadal wil komen wonen, werken, investeren of iets helemaal anders wil doen of organiseren.

Klooster Mariadal © Vrienden van Sint-Rochus. Let wel, het gaat om de kloostergebouwen vooraan, niet de school
Wonen aan de kloostergang van Mariadal?

Domein Mariadal is een omwalde site met een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1450. Het kloosterdomein is gesitueerd in een park van ca. 4,5 hectare met 19de-eeuwse stijlkenmerken en een rijk gevarieerd bomenbestand. Al ruim 200 jaar resideren de Zusters van de Vereniging met het Heilig Hart in de historische kloostergebouwen.

Hun hoofdactiviteit is altijd zorg en opvoeden geweest met de nadruk op aandacht voor leerlingen met minder of andere mogelijkheden. Getuige daarvan is de aanwezigheid van de scholengroep Sint-Paulus in een belangrijk deel van de gebouwen. Er wordt zowel genormaliseerd onderwijs voor kleuters en lager aangeboden, alsook bijzonder onderwijs voor lager en secundair. Zij zorgen voor het dagelijkse kleurrijke beeld van vreugde en levendigheid.

Vandaag is een kantelmoment in de geschiedenis van de plek. Op een dag zullen de laatste zusters het klooster verlaten en is de toekomst onzeker. Met Mariadal herbloeit wordt er samen met de zusters een nieuw verhaal geschreven voor hun dierbare plek waarbij de ziel en de waarden van hun gemeenschap: verbinding, bezinning en samenhorigheid centraal blijven.

THEMAWANDELING

De participatiedagen  op 11 en 12 mei worden neergepoot in de vorm van inspirerende themawandeling door de kloostergangen en in ruimtes waar niemand ooit kwam. Op de route staan infopanelen die verschillende thema’s uitlichten zoals de geschiedenis van de plek, het parkdomein, de potentiële gemeenschap en grote buur de school. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen aan de zusters en het onderzoeksteam. U zal er – geprikkeld worden door de ziel van de plek – uitgenodigd worden om uw ideeën te droppen in één van de ideeënboxen.

Deze herbestemmingsdagen op 11 en 12 mei zijn een initiatief van de Zusters van de Vereniging met het Heilig Hart, gedragen door het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, met de steun van de Vrienden van Sint-Rochus, Scholengroep Sint-Paulus, en studieteam Herbé. Misschien neemt de binnenkort zijn intrek in Mariadal als bewoner, ondernemer of initiatiefnemer van een cultureel evenement.

Op zaterdag 11 mei loopt de participatiedag van 10 uur tot 17 uur, op zondag 12 mei van 10 uur tot 13 uur. De toegang ligt aan de Kloosterstraat met parking. Meer info op Mariadalherbloeit of op herbestemmingsdag . – HCH