Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

WIJZIGINGEN IN VERKEERSCIRCULATIE TIENEN CENTRUM

TIENEN – De verkeerscirculatie in het stadscentrum kende sinds september 2023 een aantal (tijdelijke) wijzigingen, mede door de werken aan ’t Schip. Het stadsbestuur volgt de verkeerssituatie op de voet en stuurt bij waar nodig. Zo staan er enkele wijzigingen op de planning om de bereikbaarheid van het centrum optimaal te houden en de veiligheid van schoolgaande kinderen te garanderen.

Daarom kiest de stad Tienen ervoor om eind februari/begin maart ’24 enkele wijzigingen door te voeren:  de rijrichting van de Kapelstraat zal opnieuw ingesteld worden zoals voorafgaand aan de werken van ’t Schip.

Let op dubbele rijrichting in de Academiestraat

Dat betekent dat het verkeer van de Veldbornstraat richting het Kapucijnenplein kan rijden. Hierdoor wordt de parkeerlus Veemarkt-Hennemarkt-Kapelstraat opnieuw mogelijk. De Kapucijnenstraat wordt tweerichtingsverkeer tussen de Vesten en het Kloosterhof. Zo kunnen bewoners in dit gedeelte van de straat meteen de Vesten bereiken en blijft het verkeer stadinwaarts beperkt.

 De Academiestraat zal opnieuw tweerichtingsverkeer worden. De Ooievaarstraat blijft een schoolstraat, om de veiligheid van de scholieren te garanderen. Na afronding van de werken op ’t Schip wordt in de Donystraat, in het gedeelte tussen de Oorlogsvrijwilligersstraat en de Leopoldvest, eenrichtingsverkeer richting stadscentrum ingevoerd. Dit zal de uitgaande route via de Donystraat ontlasten en meer ruimte bieden voor fietsers in tegenrichting. De politieverordeningen om deze beslissingen in praktijk om te zetten worden de komende periode voorgelegd aan het schepencollege en de gemeenteraad. Verder zet de stad extra in op sensibilisering. Zo worden er extra smileyborden aangekocht. Die zullen op cruciale locaties komen te staan om het verkeer te herinneren aan de maximumsnelheid. – HCH