Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

WEER WERKEN IN WILLEBRINGEN VOOR RUILVERKAVELING

WILLEBRINGEN – Tijdens het voorjaar van 2024 zijn er weer enkele wegen die in het kader van de Ruilverkaveling hersteld zullen worden. Op grondgebied Boutersem gaat het om drie wegen : een landbouwweg vanaf de Meldertsestraat in de richting van Bevekom, de Hertenstraat vanaf de brug over de E40, en het verlengde van de Torenhofstraat. De werkzaamheden zullen in de loop van de maand maart van start gaan en zullen toch enkele maanden in beslag nemen.

Aan de Meldertsestraat wordt een landbouwweg aangelegd, recht tegenover tuincentrum Jochmans.  De weg komt in tweesporenbeton waarvan het laatste gedeelte in steenslagverharding.

De Meldertsestraat aan het tuincentrum © VLM

Aan de Hertenstraat vanaf de brug over de E40 , de verloren brug, tot het begin van de bebouwde kom in de richting van de Torenhofstraat, wordt een nieuwe 3 meter brede betonverharding aangebracht, wat een aanzienlijke ontharding betekent ten opzichte van de bestaande toestand.

Het weggedeelte langs de E40/HST vanaf de Hertenstraat in de richting van de Willebringsestraat tot op de aansluiting van de bestaande betonweg, wordt heraangelegd. Het fietsknooppuntennetwerk tussen knooppunt 34 en 35 zal hierdoor tijdelijk onderbroken zijn. Een omleiding zal voorzien worden.

In het verlengde van de Torenstraat wordt de weg heraan gelegd. Het oostelijk gedeelte in de richting van het bosje wordt in tweesporenbeton aangelegd. Tijdens de werken zal de Torenhofwandeling onderbroken zijn ook omdat hier een belangrijke doorvoer waterleiding in de richting van Babelom (Meldert – Hoegaarden) vervangen gaat worden. – HCH