Ga naar de inhoud

VOORUIT TIENEN PLEIT VOOR ZONE 30 IN ALLE DORPSKERNEN

TIENEN – Op de  gemeenteraad van december zal Vooruit Tienen een bijkomend agendapunt aanbrengen dat de verkeersveiligheid in alle deelgemeenten van Tienen centraal stelt. Vooruit vraagt de invoering van een zone 30 in de dorpskernen van de deelgemeenten en in alle woonstraten, met uitzondering van invalswegen en belangrijke verbindingswegen.

Het idee om de snelheid te beperken tot 30 km/u is niet nieuw voor Tienen. Zo’n vijf jaar geleden werd het centrum van de stad al omgevormd tot een zone 30, met als voornaamste doelen het verhogen van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Zone 30 in de Tiense deelgementen, hier Bost © Google Maps

Nu vindt Vooruit Tienen dat het tijd is om dit initiatief uit te breiden naar alle woonstraten van de stad en de dorpskernen van de omliggende deelgemeenten. Bart Thomas: “De motivering achter dit voorstel komt voort uit een bredere trend in Vlaanderen, waar steeds meer steden en gemeenten ervoor kiezen om zone 30 in de volledige bebouwde kom in te voeren. De bedoeling is uiteraard om de verkeersveiligheid te verhogen, vooral voor fietsers en wandelaars maar ook om de leefbaarheid voor de inwoners van de deelgemeenten te verbeteren.”

“Tot hiertoe kent Tienen verschillende snelheidsregels. De invoering van zone 30 in elke woonstraat en elke dorpskern zou voor uniformiteit zorgen, met enkele uitzonderingen waar dat aangewezen is en veilig kan. Zo wordt het voor alle weggebruikers duidelijk en overzichtelijk wat de snelheidsregel is. Op die manier is het gemakkelijker om te sensibiliseren en een juiste snelheid af te dwingen”, zegt Bart. – HCH