Ga naar de inhoud

VERHUUR VAN CAFETARIA EN VERGADERZAAL WZC VILLA HUGARDIS

HOEGAARDEN – De OCMW-raad van Hoegaarden keurde een nieuw verhuurreglement goed voor de cafetaria en vergaderzaal van Villa Hugardis. De cafetaria en vergaderzaal werden al sinds 2019 in beperkte mate aan zeer democratische prijzen te huur aangeboden aan bewoners en hun familie, voor het organiseren van familiefeesten als verjaardagen , jubilea, en koffietafels. Ondertussen namen de aanvragen intern en extern toe, waardoor een nieuwe afsprakennota nodig was.

Volgende afspraken werden goedgekeurd: verhuur van de cafetaria voor 100 euro per dag en verhuur van de vergaderzaal voor 25 euro per dag. Een advies hieromtrent werd ook al gevraagd aan de leden van de cultuurraad. 

Tijdens een misviering in de cafetaria van het WZC © Villa Hugardis

Het voorstel om beperkt te verhuren aan socio-culturele verenigingen kwam van het WZC zelf, omdat de zaal soms leeg staat. De bewoners, hun familie, medewerkers van het lokaal bestuur, verenigingen, … kunnen de cafetaria en een vergaderzaal in het woonzorgcentrum huren onder bepaalde voorwaarden. Zolang de aard van de activiteiten familiaal, kleinschalig, informatief of socio-cultureel is en het zich tussen 9 uur ’s ochtends en 21uur ’s avonds afspeelt, kan het. In geen geval worden fuiven of andere luidruchtige en grootschalige partijen toegestaan. De rust en veiligheid van de bewoners moet te allen tijde gegarandeerd blijven.

Prioriteit gaat naar de bewoners van Villa Hugardis. Het kan niet zijn dat een vereniging de zaal gaat gebruiken als clublokaal en alles zou volboeken. “Maar het feit dat hier ook mensen van buiten het WZC terecht kunnen is een mooi voorbeeld van inclusie”, aldus schepen Marleen Lefevre. – HCH