Ga naar de inhoud

VEEL MEER RUIMTE AAN DE POLDER NA AFBRAAK OUDE GEBOUWEN

HOEGAARDEN – Al voor de zomervakantie werd aangekondigd dat de oude gebouwen achter de GBS aan de Polder zouden afgebroken worden. De kostprijs zou 20.000 euro bedragen. Ondertussen zijn die bouwvallige gebouwen afgebroken en is er veel meer open ruimte.

Schepen voor Onderwijs Hans Decoster: “Die oude gebouwen waren bouwvallig en deden afbreuk aan de rest van het gebouw. Het groot gebouw van de voormalige Ets Bogaerts, waar we de gemeenteschool in uitgebreid hebben, heeft een stevige structuur. We wilden het slechte deel wegknippen en het sterke gebouw behouden”.

Een fietsenstalling en veel open ruimte

“We hebben het proper gemaakt, opgeruimd, fietsstallingen geplaatst. Dit geeft een veel mooier zicht en er komt veel ruimte vrij. Op dit ogenblik zijn er nog geen grote plannen voor deze vrije ruimten, maar in geval van nood is ze er”, aldus Hans Decoster. Ook de elektriciteitscabine die zich in de afgebroken gebouwen bevond, werd verplaatst. – HCH

Het bouwvallige gebouw werd afgebroken
De gebouwen voor de afbraak