Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

UIT DE OUDE DOOS: BESLISSING DE CERKEL TE VERKOPEN 10 JAAR GELEDEN

HOEGAARDEN – De raad van bestuur van de CVBA Het Liberaal Huis besliste in augustus 2013, nu exact 10 jaar geleden,  het ontmoetingscentrum “de Cerkel” , dat bestond uit een feestzaal en café, in de Doelstraat  te koop te stellen. De coöperatieve vennootschap dacht dat ze beter haar doelstellingen kon bereiken, zonder de eigendom van de Cerkel te behouden. Resultaat was wel dat achteraf ongeveer alle liberale verenigingen verdwenen.

“Tot eind 2014 zijn we zeker in brandveilige omstandigheden de zaak te kunnen runnen. Maar de toekomstige investeringen worden te groot”, aldus afgevaardigd bestuurder Herwig Princen in 2013.

Laatste repetitie van de MGG-harmonie in de Cerkel

In de Cerkel, ook wel liberaal huis genoemd, hadden een aantal verenigingen onderdak, waarbij de liberale gepensioneerden, de Liberale Vrouwen, de Open VLD, de MGG-harmonie en nog een paar Cerkelverenigingen.. “De exploitatievoorwaarden rond de eigendom zijn zo zwaar geworden dat het beter is die af te stoten. Wij kunnen dan elders lokalen ter beschikking stellen van de liberale verenigingen, o.a. door ze elders te huren”, aldus Princen toen. Maar dit ging niet door, de coöperatieve vennootschap werd ontbonden  en het resultaat was dat er nog weinig van de liberale verenigingen overbleef.

De coöperatieve of samenwerkende vennootschap werd opgericht in het begin van de jaren ’20, maar de statuten verschenen pas op 15 februari 1923 in het Staatsblad. De zetel van de nieuwe vennootschap bevond zich in de Rue du Tir-à-l’Arc. De stichters van de Maison Libérale de Hougaerde waren Henri Dotremont, Denis Stes, Emile Ruelens, Leopold Lodewyckx, Pierre Drochmans, Félicien Cipers, Arnold Toletti, Jules Melaars, Philibert Sacreas, Henri Peeters en Lambert Troost. Daarbij dus twee voormalige liberale burgemeesters Henri Dotremont en Leopold Lodewyckx.

GEKOCHT IN 1933

De zaal “Au Cercle” was eigendom van de familie Peeters-Vanherbergen en werd op 22 september 1933 onderhands verkocht aan de SV Liberaal Huis. Op 8 oktober 1962 werd dit bij notariële akte bekrachtigd. In de beginperiode bestond de coöperatieve vennootschap dus ook, zonder de Cerkel als eigendom te hebben. Het voortbestaan van de zaal kwam in het gedrang toen een zware brand een deel van de zaal vernielde, op 10 oktober 1973, maar alles werd weer hersteld. Vandaar dat de achterzijde van wat de meeste mensen “de mooiste zaal van Hoegaarden” noemden, in een andere stijl opgetrokken was. Het gedeelte met de zuilengalerijen was in de Art Nouveau – Art Déco overgangsperiode gebouwd.

Afscheidsreceptie van Open VLD en Liberale Vrouwen

In december 2013 was de verkoop van De Cerkel definitief getekend, of tenminste het compromis. De koop zou volledig rond zou zijn tegen 28 februari 2014. Afspraak was dat zowel café, appartement en zaal ontruimd zouden zijn ten laatste op 28 februari 2014.

Open VLD en de Liberale Vrouwen organiseerden einde januari 2014voor het laatst in zaal de Cerkel een receptie. De Gepensioneerdenbond  en de harmonie hadden al afscheid genomen einde 2013. Open VLD plande nog wel een fuif op 22 februari voor het pand definitief sloot. Centrale gast voor de afscheidsreceptie was nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten. – HCH

©HCH 

Print Friendly, PDF & Email