Ga naar de inhoud

HOXEM – De gemeente Hoegaarden deed in 2013, nu 10 jaar geleden heel wat gemeentelijke gebouwen van de hand: de schuur van het Kapittelpark, de pastorie van Meldert, het ontmoetingscentrum van Outgaarden, en de pastorie met de parochiezaal in Hoxem. In Hoxem werd daar actie tegen gevoerd en uiteindelijk bleef het ontmoetingscentrum behouden.

Er werd in 2013 een nieuw ‘verjongd’ comite opgericht voor de parochiezaal. Maurice Smets en Pierre Hermans waren hier drijvende krachten. “We hebben gesteld dat we de activiteiten gaan verhogen. We gaan computerlessen organiseren, bloemschikken, en ook iets voor de jeugd inrichten. Het kermiscomite Zo Maar vergadert hier ook, en we willen er zelfs een gelegenheids- of danscafe van maken,” aldus Pierre Hermans. Dat was ook het ogenblik dat er in Hoxem met een petitie werd rondgegaan tegen het ontslag van pastoor Marcel Struyf.

De gemeenschap van Hoxem heeft haar slag thuisgehaald want de parochiezaal bleef behouden en zij konden die ombouwen tot ontmoetingscentrum. Op regelmatige tijdstippen worden er activiteiten georganiseerd. Zo is er op zaterdag 29 april 2023 nog een spaghettiavond. – HCH

Foto: voor het parochiecentrum in 2013

©HCH

Print Friendly, PDF & Email