Ga naar de inhoud

TWEE SELLEKES : DE ENE LIJSTTREKKER, DE ANDERE NIET

GELDENAKEN / HOEGAARDEN – Iedereen kent in Hoegaarden wel Louis Michel, voormalig Hoegaardier die uitweek naar Zétrud-Lumay (Geldenaken) , minister werd en Europees Commissaris. Hij behoort tot de familie van de ‘Sellekes’, toch een gekend ras in Hoegaarden. De twee zonen van Louis Michel, Charles en Mathieu hebben ook al en hele politieke carrière achter de rug. Charles Michel was Premier en is nu voorzitter van de Europese Raad.  Mathieu Michel is Federaal staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen.

We maakten reeds eerder melding van het feit dat Mathieu Michel de sterke man van de MR wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen in Geldenaken

Charles Michel en Mathieu Michel

Ondertussen is bekend dat Charles Michel lijsttrekker wordt van de Europese lijst voor de MR, waardoor hij zijn ambt als voorzitter van de Europese Raad vroeger wil neerleggen. Daar kwam in de media heel wat kritiek op.

Verrassing nu is dat Mathieu Michel geen lijsttrekker wordt voor de Waal-Brabantse lijst van de MR voor de Federale Kamer, noch voor de regio. De keuze viel op Florence Reuter, burgemeester van Waterloo voor de Federale lijst  en Valérie De Bue, Waals minister voor o.a. ambtenarenzaken voor de regio.   Zo besliste het MR-congres in Louvain-la-Neuve.- HCH