Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

TOPPRODUCENTEN WERKEN SAMEN MET BOEREN VOOR DUURZAME LANDBOUW

TIENEN – De Tiense Suikerraffinaderij (producent van bietsuiker), BENEO (toonaangevende fabrikantvan functionele ingrediënten) en Puratos (wereldleider in ingrediënten voor bakkerij, patisserieën chocolade) hebben de krachten gebundeld om het baanbrekende Climate FarmingProject te lanceren. Het ambitieuze initiatief ondersteunt Belgische boeren bij duurzamere landbouwpraktijken en promoot regeneratieve landbouwprincipes die bijdragen tot een betere bodemgezondheid en lagere impact op het milieu.

Het project zit al in de pijplijn en zal lopen tot 2025, waarbij 15 proefboerderijen over heel België betrokken zijn. Samen zullen ze suikerbieten, tarwe en cichorei telen volgens verschillende regeneratieve landbouwmethoden en op een totale oppervlakte ter grootte van meer dan 1100 voetbalvelden.

Bij de voorstelling van het project

Tijdens het hele project zullen de boeren werken aan specifieke landbouwmaatregelen. Het gaat onder meer om strategieën zoals minder minerale stikstofbemesting, meer biologische bestrijdingsmiddelen en een betere biodiversiteit door naast de akkers bloemperken en heggen te planten. Een grotere biomassa van de dek- en vanggewassen die na de oogst van het hoofdgewas worden geplant, zal tevens de bodemerosie verminderen en de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit in agrarische ecosystemen verbeteren.

Daarnaast is het ook de bedoeling dat de bodem anders wordt bewerkt om erosie tegen te gaan. Deze inspanningen worden nog versterkt door gericht minerale meststoffen in te zetten, biologische meststoffen en pesticiden te gebruiken en vroegtijdig verschillende soorten vanggewassen in te zaaien. – HCH