Ga naar de inhoud

TIENSE SUIKER STEUNT VOEDSELBANKEN MET SWEET CHRISTMAS4ALL: EEN KERSTKAARTJE STUREN KAN WONDEREN DOEN

TIENEN – De Tiense Suikerraffinaderij is een trouwe partner van de Belgische Federatie van Voedselbanken. Samen geven ze tijdens de feestdagen graag wat extra aandacht aan de mensen die het moeilijker hebben. En dat is nodig, want 1 op 5 Belgen loopt vandaag een ernstig risico op armoede en sociale uitsluiting. Helpen kan door donaties, door hulp aan te bieden, maar ook door gewoonweg een gratis kerstkaartje te sturen via deze website.

In 2022 klopten gemiddeld 209.450 mensen per maand aan bij de 676 organisaties die aangeslotenzijn bij de Voedselbanken in België. Dat is 18,2% meer dan in 2021, omdat steeds meer jongvolwassenen (+25%), eenoudergezinnen (+46%) en vluchtelingen (+22%) voedselhulp nodig hebben.

CEO Guy Paternoster bij een vorige actie voor Pelicano

Volgens de Europese armoede-indicator leeft ongeveer 15% van de Belgen in armoede. Tiense Suiker sprak met 4 van hen. De verhalen van Hafsa, Mireille, Marietta en Viviane zijn ook terug te vinden op de hoger vernoemde website.

Leven in armoede betekent niet alleen “weinig geld hebben”. Deelnemen aan sociale activiteiten wordt ook moeilijker, met isolement en eenzaamheid als gevolg. Daarom is het werk van de Voedselbank zo ongelofelijk belangrijk. Mensen krijgen er een voedselpakket, en minstens zo belangrijk: ze ervaren steun van lotgenoten, ontmoeten andere mensen en sluiten nieuwe vriendschappen.

STUUR  E-WENSEN

Met de actie “SweetChristmas4All” wil Tiense Suiker sensibiliseren. Helpen kan door vrijwilliger te worden of door een maaltijd te schenken. Maar het kan al ook door een digitaal kerstkaartje testuren naar minderbedeelden via de website van SweetChristmas4all. Dit kan nog tot 24 december.

Het is inmiddels de zesde keer dat deze succesvolle actie plaatsvindt. Vorig jaar werden duizenden hartverwarmende e-wensen verstuurd naar de minderbedeelden en de vrijwilligers van de voedselbanken. En ze kijken er ook dit jaar weer naar uit.

Guy Paternoster, CEO van Tiense Suiker, staat helemaal achter de actie: “Als bekend merk en als een vooraanstaande speler in de Belgische voedingsindustrie zijn wij ervan overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is om waardevolle bijdragen aan de samenleving te leveren.” Dit is trouwens niet de enige actie van Tiense Suiker: eerder dit jaar lanceerde de suikerproducent ook een grote confituuractie (zie foto) , ten voordele van Kinderarmoedestichting Pelicano. – HCH