Ga naar de inhoud

TIENEN IN DE GEMEENTE – STADSMONITOR

TIENEN – In de suikerstad zijn er heel wat reacties geweest op de cijfers gepubliceerd in de gemeentemonitor. En weet dat men cijfers op vele manieren kan interpreteren. Hier een mededeling van de stad: 79 % van de Tienenaars voelt zich gelukkig in eigen stad, maar slechts 19 % vindt dat de bevolking voldoende geconsulteerd wordt. Het zijn enkele cijfers uit de Gemeente[1]Stadsmonitor, waaraan 339 Tienenaars deelnamen. De stad gaat met het rapport aan de slagom de beleidsaccenten voor de komende jaren vast te leggen.

Bekijk hier de Tiense stadsmonitor

© stad Tienen

70 % procent van de Vlamingen is tevreden over zijn gemeente of stad. Dat blijkt uit nieuwste cijfers van de Gemeente-Stadsmonitor. Dat is de driejaarlijkse bevraging van het Agentschap Binnenlands Bestuur, goed voor de mening van 135.000 Vlamingen. Ook in Tienen kregen 960 Tienenaars in het voorjaar van 2023 een bevraging in de bus. 339 namen deel aan de enquête en gaven hun mening over uiteenlopende thema’s. Het resultaat is een lijvig rapport, waarmee de stad aan de slag kan om verbeterpunten aan te brengen en accenten in het beleid te leggen.

Globaal is de tevredenheid van de Tienenaar licht toegenomen. Anderzijds is er nog werk aan de winkel om de gemiddelde scores van het Vlaams gewest te benaderen. Het aandeel van inwoners dat tevreden is over de eigen stad blijft met 58 % eerder aan de lage kant. Het tevredenheidscijfer stijgt wel met 9 % ten opzichte van 2020. 79 % van de Tienenaars geeft aan zich gelukkig te voelen in eigen stad.

Het vertrouwen in het stadsbestuur steeg van 19 naar 21 %. Over heel Vlaanderen genomen is er een daling op dit vlak te merken. Een stijging is er ook voor de tevredenheid over het sociaal weefsel in de buurt (+ 4 %) en het aanbod van groen in de buurt (+ 3 %). Het onveiligheidsgevoel zakte van 15 % naar 11 %. 81 % vindt dat de inwoners te weinig geconsulteerd worden. Over de dienstverlening is de tevredenheid status quo gebleven, ook al ligt die lager dan het Vlaamse gemiddelde.

De stad neemt de resultaten mee bij het uittekenen van het beleid voor de komende jaren. De digitale dienstverlening krijgt dit jaar alvast de nodige upgrade met de uitrol van een nieuwe website. In deplannen van het nieuwe administratieve centrum zal rekening gehouden worden met een moderne, toekomstgerichte dienstverlening. – HCH