Ga naar de inhoud

STAD VERWERFT GRONDEN MILITAIR DOMEIN GOETSENHOVEN VOOR TIENSE WATERVELDEN

TIENEN – De stad Tienen bereikte een akkoord met de FOD Defensie over de verwerving van de gronden van het militair domein in Goetsenhoven. Hiermee wordt een volgende, belangrijke stap gezet naar de realisatie van het duurzaam en circulair project ‘De Tiense Watervelden’. In februari van dit jaar besliste de gemeenteraad van Tienen om over te gaan tot de onteigening van het militair domein in Goetsenhoven. Die onteigening was noodzakelijk om, rekening houdend met de omgevingsvoorwaarden, invulling te geven aan de socio-economische ontwikkeling van de terreinen binnen het project ‘De Tiense Watervelden’. Ondertussen werd een akkoord bereikt met de FOD Defensie over de verwerving van de gronden.

De voorstelling van de Tiense Watervelden

Binnen het project ‘De Tiense Watervelden’ zal De Watergroep een nieuwe wateronthardingsinstallatie bouwen om een structurele oplossing te bieden aan het probleem van hard water in Tienen. De Tiense Suikerraffinaderij wil water afkomstig van het suikerproductieproces hergebruiken en omzetten naar drink- en irrigatiewater. Hierbij wordt ook de mogelijkheid bekeken om via warmterecuperatie uit het proceswater en een vlottend zonnepanelenpark energie te produceren. “Duurzaamheid zit verweven doorheen onze keten”, vertelt Jan Ingels, directeur van de Tiense Suikerraffinaderij.

“Circulair water past volledig binnen onze duurzaamheidsstrategie en ons sociaal engagement. Het betreft hier een hele nieuwe en innovatieve techniek, uniek in Europa. De Watergroep is hiervoor de gepaste partner.”

WAARBORG VOOR DE WOUW, ULM EN WIELERSCHOOL

De stad is de realisatie van het project zeer genegen. “Na 20 jaar leegstand, vinden we het belangrijk een invulling aan de site te geven die ten goede komt van de Tienenaar”, zegt burgemeester Katrien Partyka. “Door de gronden te verwerven stellen we de toekomst van vliegclub De Wouw, ULM Goetsenhoven en de Wielerschool Olympia veilig en kunnen we ook de huisvesting van het trainingscentrum voor de politie waarborgen. Samen met de Hulpverleningszone Oost Vlaams[1]Brabant en Interleuven bekijken we of er een nieuwe brandweerschool kan komen. Het domein geeft ook de mogelijkheid om watersporten een plek in de stad te geven en jeugdverblijfsinfrastructuur te realiseren. In de buurt is er aansluiting op de bovenlokale wandel- en fietsnetwerken, wat een mooie troef is.”

Jan Spooren, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant: ”Minister Demir vroeg me bij de start van het project de task force voor het project voor te zitten. Ik vind het project van ‘De Tiense Watervelden’ van groot maatschappelijk belang en heb deze opdracht met plezier ter harte genomen. Ik ben trots op waar we nu na een jaar werking staan! Dit dankzij de inzet van de verschillende projectpartners. Nu de stad Tienen de gronden verwerft, zetten we weer een cruciale stap richting realisatie.”

In november werd reeds een ontwerpbureau aangeduid voor de uitwerking van het masterplan voor de site. Er werd gekozen voor het samenwerkingsverband tussen LIST, Altitude 35 en Leidsman. Het masterplan zal voor de zomer van 2024 klaar zijn en zal de basis vormen voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De aankoop van de gronden van het militair domein wordt op donderdag 14 december voorgelegd aan de gemeenteraad van Tienen. – HCH