Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

STAD EN FIETSERSBOND ONDERTEKENEN CONVENANT: TIENENAARS MOETEN MEER FIETSEN

TIENEN – De stad Tienen heeft samen met Fietsersbond Tienen een convenant ondertekend. Daarmee willen ze hun constructieve samenwerking op papier zetten en de Tiense inwoners stimuleren om meer te fietsen. De samenwerking leidde al tot een concrete verbetering, namelijk de fietsoversteek van de Vesten naar de Vianderstraat.

Met het convenant willen de stad Tienen en Fietsersbond Tienen de kwaliteit van de fietsinfrastructuur en -voorzieningen in Tienen verbeteren. Zo willen ze Tienenaars stimuleren om meer te fietsen.

De ondertekening van de convenant

Overleg en evaluatie mobiliteitsbeleid Om dat te kunnen realiseren, nodigt de stad Fietsersbond Tienen minstens twee keer per jaar uit voor overleg over het mobiliteitsbeleid en projecten en/of initiatieven die met mobiliteit te maken hebben.

VAN VESTEN NAAR VIANDERSTRAAT

Daarnaast wordt Fietsersbond Tienen actief betrokken als ervaringsdeskundige partner bij de opmaak van beleidsplannen rond mobiliteit. Ook bij gewestelijke infrastructuurwerken en regionale mobiliteitsplannen wordt de Fietsersbond waar mogelijk betrokken. Een eerste resultaat van deze samenwerking is al zichtbaar met de recent aangepaste fietsoversteek van de Vesten naar de Vianderstraat.

Fietserbond Tienen kaartte een onveilige verkeerssituatie aan waarbij fietsers die uit de Vianderstraat richting Vesten rijden voorrang moesten verlenen aan auto’s die vanuit de parallelweg van de Sliksteenvest kwamen. De stad had oren naar deze bezorgdheid en zorgde er met haaientanden en duidelijk afgebakend fietspad voor een veiligere situatie waarbij fietsers voorrang krijgen.

Het ondertekende convenant legt de samenwerking tussen de stad en Fietsersbond Tienen vast voor een periode van 5 jaar, die jaarlijks geëvalueerd wordt. Zo hopen beide partijen het fietsverkeer in Tienen samen veiliger te maken. – HCH