Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

SCHRIK NIET: DIT IS GEEN PROCES-VERBAAL

HOEGAARDEN – Wie zijn brievenbus ledigt moet niet schrikken, van een omslag van de politie die doet denken aan een mogelijk proces. Maar het gaat gewoon om een enquête. De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema’s. Via dit kanaal word je als burger bevraagd over je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen (politiezones en gemeenten).

Het gaat om een veiligheidsonderzoek

‘De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. Wij vragen u dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Jouw medewerking is dus van groot belang. Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt’, aldus het politiecollege.

De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen in de periode mei-juni 2024 de uitnodiging tot deelname aan de vragenlijst, in de bus krijgen. De resultaten worden in het eerste semester van 2025 verwacht. – HCH