Ga naar de inhoud

PROVINCIE INVESTEERDE IN FIETSPADEN IN WILLEBRINGEN

BOUTERSEM / WILLEBRINGEN  – De provincie Vlaams-Brabant investeerde 451.948,93 euro in de aanleg van fietspaden langs de Willebringsestraat in Boutersem. De nieuwe fietsinfrastructuur langs de Willebringsestraat werd afgewerkt in december 2022.  Langs de Willebringsestraat tussen de Meldertsestraat en de dorpskom Willebringen werden vrijliggende enkelrichtingsfietspaden in grijze betonverharding van 1,75 meter breed aangelegd.  Dit dus in de onmiddellijke omgeving van Meldert.

 Langs de Willebringsestraat tussen de Torenhofstraat en de gemeentegrens in Boutersem kwam een vrijliggend enkelzijdig dubbbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed.

Fietspaden in Willebringen © Vlaams-Brabant

Waar de bebouwing het niet toeliet om afzonderlijke fietspaden aan te leggen, werd er gekozen om fietssuggestiestroken aan te leggen in de vorm van fietslogo’s en wegmarkeringen met pijlen in beide rijrichtingen.  Ter hoogte van de overgangen naar de dorpskom van Willebringen werd telkens een poorteffect gecreëerd.

 Het Bovenlokaal Recreatief Fietsroutenetwerk is een gemeente-overschrijdend netwerk dat toeristische interessante attractiepolen met elkaar verbindt. Het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk verbindt woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar.

De subsidies voor de fietspaden langs de Willebringsestraat tussen de Torenhofstraat en de gemeentegrens in Boutersem komen uit het Fietsfonds.  Fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. – HCH