Ga naar de inhoud

OPPOSITIE VERLAAT RAADZAAL: DOSSIER VOETBALKANTINE NIET GOEDGEKEURD

HOEGAARDEN – Het dossier van de nieuwe voetbalkantine en kleedkamers evenals de vooropgestelde overeenkomst met SC Out-Hoegaarden werd niet goedgekeurd op de raadszitting. De voltallige oppositie van Gewoon Wit, Vooruit en N-VA stapte op, omwille van het feit dat geen enkele oppositiepartij ooit bij het dossier betrokken werd. Wil het toeval nu dat er ook een paar CD&V-raadsleden hun kat gestuurd hadden, waardoor het vereiste aantal raadsleden om te vergaderen, niet meer gehaald werd. Er waren nog slechts acht raadsleden aanwezig en dus kon de stemming niet doorgaan. Dit betekent dus uitstel tot een volgende raadszitting.

Er was heel wat volk aanwezig op de raadszitting

Het agendapunt over de bouw van de kantine en kleedkamers ging over een som van 2,461.898 euro, meer dus dan de vooropgesteld 1,7 miljoen euro. Wel is het zo dat de voetbalclub hiervoor jaarlijks een som geld moet aflossen, met een startbedrag van 25.000 euro over 40 jaar. Dit bedrag zal in de loop der tijden stijgen, tot rond de 30.000 euro in 2030 en uiteindelijk oplopen tot 51.428 euro per jaar, waardoor de voetbalclub in totaal 1.550.354 euro bijdraagt.

Er werden een aantal vragen vooropgesteld door Gewoon Wit raadslid Herwig Princen. Zo vroeg die zich af of dit dossier wel conform was met  het lokaal decreet. Door deze verbintenis aan te gaan zou elk raadslid tot bij de wijziging van het meerjarenplan persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld. “Ik wil persoonlijk dit risico graag nemen, want het gaat slechts om een maand. Hoe langer we treuzelen hoe duurder het project wordt”, aldus een reactie van de burgemeester.

Raadslid Princen betreurde het feit dat er geen globale visie rond sport was ontwikkeld. “Had men niet beter de site Tiensestraat verlaten en elders geïnvesteerd?”, was zijn vraag. “Dit kon niet, alles zit vol aan de Zavelkuilstraat en in Outgaarden”, reageerde de burgemeester.

GEEN ENKELE BETROKKENHEID

Maar dit was niet de reden van het verlaten van de zaal. “We hebben geen probleem met een nieuwe kantine voor SC Out-Hoegaarden, maar wij worden nooit bij belangrijke dossiers betrokken”, aldus Johan Bollens (Vooruit).

“Inderdaad er is een totaal gebrek aan transparantie. We zijn tot een beleid gekomen waarbij de gemeenteraad nog alleen dient om slaafs ja of neen te zeggen. Wij zijn ook voorstander voor investeringen in sport en cultuur. Maar de CD&V wil nooit in dialoog gaan met andere partijen. Jullie hebben de absolute meerderheid. Dan moeten jullie er maar alleen over stemmen. Wij gaan de raadzaal verlaten”, aldus Princen, waarop alle oppositiefracties de zaal verlieten.

De oppositie verlaat de raadzaal

Omdat enkele raadsleden van de meerderheid niet opgedaagd waren, waren er nog slechts 8 van de 17 raadsleden aanwezig waardoor er niet gestemd kon worden, dit uiteraard tot ongenoegen van de talrijk opgekomen supporters van SC Out-Hoegaarden. Er kwam zelfs af en toe dreigende taal.

Zien wat het wordt op de gemeenteraad van 13 juni. Tenzij er eerder een raadszitting wordt samengeroepen. HCH

©HCH 

Print Friendly, PDF & Email