Ga naar de inhoud

ONDERZOEK NAAR WAT MOGELIJK IS IN DE KERK VAN OUTGAARDEN

HOEGAARDEN / OUTGAARDEN – De gemeenteraad van Hoegaarden heeft de princiepsbeslissing genomen om mogelijke bestemmingen voor de kerksite van Outgaarden, inclusief de pastorie, te onderzoeken. Een studiebureau zal nu moeten aantonen wat concreet mogelijk is.

De gemeente zelf heeft vier suggesties gedaan: een filiaal van de kleuterschool GBS, ruimte voor het verenigingsleven, kinderkribbe uitgebaat met samenwerkende onthaalouders, in plaats van de huidige noodopvang, en deels behoud van de religieuze functie. Mogelijks kan er ook iets bijgebouwd worden. Bijkomende moeilijkheid daar is wel dat de kerk eigenlijk de klankkast is van het orgel.

Kerk en pastorie van Outgaarden

Er werden hierover al besprekingen gehouden met afgevaardigden van de kerkfabriek Sint-Catharina Hoegaarden, en die opteren voor de formule van nevenbestemming. Zij hebben ondertussen al met gunstig gevolg bij de bisschop de voorgestelde bestemmingen afgetoetst. Zeker is dat de site van de Sint-Niklaaskerk binnen het gemeentelijk patrimonium behouden blijft. – HCH