Ga naar de inhoud

NIEUWE AANVRAAG VOOR VIER WINDTURBINES DOOR ELECTRABEL NV

 

HOEGAARDEN – ELECTRABEL NV heeft een nieuwe omgevingsvergunning bij de deputatie aangevraagd voor het plaatsen van 4 windturbines langs de Waversesteenweg en Piepelbergstraat in Hoegaarden. Er wordt voor bovenvermelde aanvraag, naar aanleiding van een gewijzigde projectversie, een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd van 12 mei  tot 10 juni 2023, nu al voor de derde maal.

Engie vroeg in juni 2022 een omgevingsvergunning bij de deputatie voor het plaatsen van vier windturbines langs de Waversesteenweg en Piepelbergstraat in Hoegaarden, vanaf de brug van de E40 en HST op de grens met Oorbeek, richting Piepelbergstraat en het monument van Parramore.  Het burgerplatform Leefbaar Hoegaarden maakte duidelijk tijdens een infovergadering dat het hiertegen gekant was en in juli volgden heel wat bezwaren.

Een windturbine

Van 5 september tot 4 oktober 2022 liep een nieuw openbaar onderzoek na de nieuwe aanvraag van Engie voor de plaatsing van vier windturbines langs de Waversesteenweg in Hoegaarden, tussen de dorpen Hoxem, Hauthem en Oorbeek in. Tegen de vorige aanvraag werden 551 bezwaren ingediend en de gemeenten Hoegaarden en Tienen adviseerden negatief. De Franse holding Engie had nu een nieuwe, aangepaste aanvraag ingediend  Het burgerplatform ‘Leefbaar Hoegaarden’, was hierover niet te spreken.

Het College van Hoegaarden besliste voor het einde van het onderzoek al deze nieuwe aanvraag van Engie ook negatief te adviseren. Ook tegen de vorige aanvraag adviseerden de gemeenten Tienen en Hoegaarden negatief.  De gemeente Hoegaarden gaf voor aanvragen van Elicio in het verleden ook al negatief advies.

 

VOGELS EN VLEERMUIZEN

 

In november 2022 heeft de provincie Vlaams-Brabant de vergunningsaanvraag voor het bouwen en uitbaten van windturbines in Hoegaarden geweigerd. Er waren protestacties van Leefbaar Hoegaarden geweest, maar het waren niet de mensen, maar vogels en vleermuizen die de doorslag gaven.. Tijdens de twee openbare onderzoeken werden 570 bezwaren ontvangen. Ook de gemeenten Hoegaarden en Tienen adviseerden negatief.

Tijdens de infovergadering vorige jaar

De Provinciale Onderzoekscommissie stelde dat de leidraad voor risicoanalyse en monitoring voor de effecten van windturbines op de vogels in Vlaanderen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 78 (INBO) niet correct werd toegepast.  In de ‘Natuurtoets’ ontbraken daardoor essentiële gegevens over de trekroutes van vogels en vleermuizen op het terrein. Daardoor was de inschatting en de beoordeling van de mogelijke negatieve effecten niet correct gebeurd. Vandaar het negatief advies.

Nu heeft Engie – Electrabel een nieuwe aanvraag ingediend. Het dossier kan worden ingekeken via het omgevingsloket  of na afspraak via 016/768 768 (3-1) bij de dienst omgeving tijdens bovenvermelde periode. – HCH

©HCH 

Print Friendly, PDF & Email