Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

NIEUW SMARTLOKET VOOR BURGERZAKEN

HOEGAARDEN – Voortaan werkt het Lokaal Bestuur Hoegaarden met het SmartLoket. Dat is een digitaal loket voor burgers. Dit wil zeggen dat alle bewijzen, attesten, uittreksels en aktes van de dienst burgerzaken indien mogelijk automatisch digitaal afgeleverd worden aan de aanvrager en dit 24/24, 7 dagen op 7. Bij meer complexe aanvragen is een minimale tussenkomst van een administratief medewerker nodig om de aanvraag of melding af te handelen.

De bewijzen en attesten worden gegenereerd op basis van gegevens uit het rijksregister, digitaal ondertekend en automatisch afgeleverd. Onder andere volgende documenten zijn beschikbaar: bewijs van gezinssamenstelling, attest van hoofdverblijfplaats (woonst),… .

Gemeentehuis

De uittreksels en afschriften van de akten van burgerlijke stand worden opgehaald en automatisch afgeleverd in Mijn Dossier. Van heel wat akten zijn uittreksels en afschriften beschikbaar: akte van geboorte, akte van huwelijk, akte van erkenning,… . Ook uittreksels uit het strafregister worden afgeleverd in Mijn dossier.

Op het SmartLoket kan je ook je adreswijziging (naar Hoegaarden) doorgeven en ook nieuwe PIN- en PUK-codes voor je identiteitskaart kunnen hier aangevraagd worden. Voor zowel een adreswijziging als voor de nieuwe codes moet je wel nog steeds langs het onthaal in het gemeentehuis komen. Voor een adreswijziging is dit nadat de wijkagent is langs geweest. Voor de PIN- en PUK-codes is dit nadat je bericht krijgt dat ze toegekomen zijn in het gemeentehuis. – HCH

Aanmelden op het SmartLoket gebeurt via je elektronische identiteitskaart, itsme, token of beveiligingscode via mobiele app. <Meer info>