Ga naar de inhoud

 MOTIE AAN NMBS OVER STATION: 4000 DAGELIJKSE PENDELAARS STAAN AL LANG IN DE KOU

TIENEN – De gemeenteraad van Tienen heeft een motie goedgekeurd gericht aan de NMBS. In die motie uit het stadsbestuur haar bezorgdheid omtrent de toestand van het stationsgebouw en deplannen van de NMBS om het gebouw in erfpacht te geven. De stad is van mening dat er onvoldoende voorwaarden aan de erfpacht gekoppeld worden. Hierdoor komt een kwaliteitsvolle renovatie en uitbating in het gedrang en zijn er te weinig garanties over de timing van het project.

Het Tiense station zoals het er lang bijlag

Het station van Tienen is het oudste stationsgebouw in België. Het is een druk pendelstation waar op weekdagen ongeveer 4.000 mensen de trein nemen om te gaan werken, naar school te gaan of zich voor andere doeleinden te verplaatsen. Daarnaast is het ook één van de toegangspoorten tot de stad.

De toestand van het stationsgebouw is al jaar en dag een zorgenkind en een doorn in het oog van de Tienenaar. Al vele jaren zet de stad haar schouders onder verschillende projecten in de stationsomgeving, om de cruciale functie van het station te ondersteunen en te versterken. De afgelopen jaren werd er uitgebreid aangedrongen op renovatie. Recent nog werd de NMBS aangemaand onderhoudswerken aan de sporen en parking uit te voeren omwille van veiligheidsredenen.

GEKANT TEGEN ERFPACHT

Ondertussen zijn de noodzakelijke infrastructuurwerken gestart of gepland door Infrabel. De stad stelt vast dat de NMBS haar eigen patrimonium niet wenst te restaureren en valoriseren maar in erfpacht wil geven. De voorwaarden waaronder dit gebeurt, worden door de stad als onvoldoende beoordeeld. Deze voorwaarden bieden namelijk geen garantie om het gebouw te renoveren volgens de regels van de kunst en tegelijk rendabel uit te baten ten behoeve van de Tienenaars en de reizigers. Ook zijn er onvoldoende garanties dat het aanpakken van deze smet op de stad voldoende snel zal gebeuren.

Op initiatief van het schepencollege, heeft de gemeenteraad donderdagavond een motie goedgekeurd gericht aan de NMBS. Hierin uit het stadsbestuur officieel haar bezorgdheid over de toestand van het stationsgebouw en de bedreiging van zijn erfgoedwaarde. De stad dringt aan op snelle acties om de renovatie van het station mogelijk te maken en biedt haar medewerking aan om deze doelstellingen te realiseren. – HCH