Ga naar de inhoud

MASTERPLAN STADSHART TIENEN VOORGESTELD: STADSGEBOUWEN WORDEN GETRANSFORMEERD

TIENEN – Op donderdag 27 april spreekt de gemeenteraad van Tienen zich uit over het masterplan ‘Stadshart Tienen’. Het plan bevat een visie voor de transformatie van de stadsgebouwen aan weerszijden van de Grote Markt, een nieuw stadhuisplein dus.

Het stadhuisplein in klontjes

Vanaf 2026 zal op de plaats van het huidige stadhuis de bouw van een multifunctionele gebouwencluster rondom een nieuw stadhuisplein van start gaan. Aan de overzijde van de Grote Markt wordt de realisatie van een aangename woonstraat, groene ontmoetingsruimte en andere nieuwe stedelijke functies mogelijk gemaakt.

In 2022 heeft het stadsbestuur in samenwerking met het team Vlaams Bouwmeester een ontwerpteam aangesteld voor de opmaak van het masterplan ‘Stadshart Tienen’. Na een intensief traject heeft het architectenbureau LIST het plan dit voorjaar afgewerkt. Het resultaat is een heldere visie voor de transformatie van de twee stadsblokken aan weerszijden van de Grote Markt.

 LEVENDIG STADHUISPLEIN

 Ter hoogte van het huidige stadhuis krijgt een nieuw administratief centrum vorm. Het wordt geen klassiek kantoorgebouw, maar een cluster van multifunctionele gebouwen waarin naast stedelijke dienstverlening ook ruimte is voor horeca, ontmoeting en activiteiten. Ook de bibliotheek en het stadsarchief worden er gehuisvest. Centraal komt een nieuw stadhuisplein, dat de Peperstraat en de Kalkmarkt via een voetgangersdoorgang met elkaar verbindt. Dit plein vormt als het ware het hart van deze plek.

 Het ceremonieel gedeelte van het stadhuis blijft behouden. Het vroegere politiekantoor wordt omgevormd tot een plek waar activiteiten en exposities kunnen plaatsvinden. De gebouwen kunnen na de kantooruren gebruikt worden door verenigingen en organisaties. Het stadhuisplein zal dus altijd een levendige plek zijn.

Lees verder onder de foto

 

De nieuwe woonstraat

 

WOONSTRAAT

Aan de overzijde van de Grote Markt krijgt het binnenplein ter hoogte van de muziekacademie verder vorm als publieke ontmoetingsruimte. Het gebouw van het stadsarchief wordt uitgebreid tot een grote multifunctionele ruimte. De bibliotheek krijgt een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld wonen. Tussen het Vredegerecht en het Toreke kan een bouwvolume voorzien worden om een nieuwe invulling van de historische gebouwen te ondersteunen. Dit gebied krijgt een eerder semi-publiek karakter met tuinen. Achter de bibliotheek is het mogelijk om tussen de Leuvensestraat en de Gilainstraat een nieuwe woonstraat te creëren die dit binnengebied ontsluit.

REALISATIE IN FASES

De realisatie van dit masterplan zal gefaseerd gebeuren. Voor sommige delen zal de stad samenwerkingen aangaan met private partners. In een eerste fase vanaf 2026 zal de bouw van de gebouwencluster rondom het nieuwe stadhuisplein gerealiseerd worden. De kostprijs daarvan wordt geschat tussen de 11,3 en 14 miljoen euro. Het streefdoel is dit project eind 2028 op te leveren.

Vervolgens kunnen de bibliotheek en het stadsarchief verhuizen en kan het project aan de noordelijke zijde van de Grote Markt verder vorm krijgen.

Het masterplan ‘Stadshart Tienen’ wordt nu donderdag 27 april ’23 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Zien wat dit geeft, want bij een vorige gemeenteraad werd al een nieuw circulatieplan doorgeduwd tegen de wil in van heel wat mensen. – HCH

 

©HCH 

Print Friendly, PDF & Email