Ga naar de inhoud

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN HOEGAARDEN: LEOPOLD LODEWIJCKX (1927 – 1933)

LEOPOLD  LODEWIJCKX SLECHTS ÉÉN LEGISLATUUR BURGEMEESTER: SOCIALIST LIET BURGEMEESTERSCHAP LIGGEN

HOEGAARDEN – Na Arthur Putzeys en Henri Dotremont komt nu Leopold Lodewijckx aan de beurt. Paul Lodewijckx, de derde liberale burgemeester op een rij,  was slechts gedurende één legislatuur burgemeester. Aan het einde van zijn legislatuur hadden liberalen en katholieken evenveel zetels. Socialist Ferdinand Sweerts had eigenlijk burgemeester kunnen worden, maar zou meegaan met de liberalen. Zo lieten de socialisten in de geschiedenis van Hoegaarden van 1900  tot nu twee keer de kans liggen op een burgemeester. Ook in 1970 had Rik Grootjans burgemeester kunnen worden. Toen gingen de socialisten mee met de katholieken. Twee verkeerde beslissingen in de geschiedenis als je de evolutie van die partij ziet.

Leopold Lodewijckx, links repro Leyssens , rechts portret Cerkel

Dr. Leopold Lodewijckx, ook wel Paul, soms zelfs Polleke genoemd,  kwam in de gemeenteraad in 1921 na een herverkiezing. Zie hiervoor het hoofdstuk over Henri Dotremont. Op 8 maart 1924 gaf dokter Denis Stes zijn ontslag als schepen. Louis Tritsmans nam zijn plaats in als gemeenteraadslid en Dr. Leopold Lodewijckx werd de nieuwe schepen. Op 7 juli 1926 leidde  Henri Dotremont zijn laatste gemeenteraad. Hij zou sterven op 29 september van dat jaar. Hij werd als voorzitter van de gemeenteraad vervangen door schepen Leopold Lodewijckx.

Op 10 oktober 1926 waren er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Er werden zes liberalen verkozen: Leopold Lodewijckx, Philibert Sacréas, Pierre Drochmans, Jules Peeters, Denis Stes en Henri Machiels. Bij de katholieken waren dat Oscar Finoulst, Henri Debroeck, Marin Evrard, Oscar Vandermolen en François Truyens, of vijf in totaal. Het ging bij de liberalen om Dr. Denis Stes, de zoon van de gelijknamige dokter Denis Stes, de oud-schepen. Op 4 februari 1927 werd de nieuwe gemeenteraad aangesteld. Leopold Lodewijckx was de nieuwe burgemeester en Henri Machiels en Philibert Sacréas werden schepenen.

NEDERLANDS

Vanaf 4 februari 1927 werden de gemeenteraadsverslagen grotendeels in het Nederlands opgesteld. Men heeft het overlijden van de Nederlandsonkundige Henri Dotremont moeten afwachten vooraleer naar het Nederlands over te stappen. Af en toe werd nog wel een agendapunt in het Frans genoteerd.

In 1928 bestond de COO-commissie uit voorzitter Félicien Cipers en de leden Sacréas, Goidts, Vanautgaarden en Vandermolen. Henri Ausloos was secretaris en Henri Dumont ontvanger. Ook de collegeverslagen werden voortaan in het Nederlands opgesteld.  In de gemeenteraadsverslagen in 1930 werden de katholieken meestal de rechterzijde genoemd.

Op 9 mei 1930 werd de officiële lijst van straatnamen gegeven: Gemeenteplaats, de Houtmarkt, Pastorijstraat, Tommestraat, Koffiestraat, Doelstraat, Walenstraat, Gasthuisstraat, Egyptestraat, Smidsveldstraat, Kalverstraat, Kloosterstraat, Vroentestraat, Stoopkensstraat, Nieuwstraat, Statiestraat, Grootebruggang (Bééjedelééjersumkiejer in volksmond) , Charleroisteenweg, Thienschestraat, Klein Overlaer, Groot Overlaer, Oorbeekschesteenweg, Fabriekstraat, Fabriekgang, Nermsteenweg, Hauthem, Hoxem, en Rommersom. Voorheen waren vooral de Franse benamingen in voege.

OORLOGSMONUMENT EN STOET

Op 5 juni 1930 werd een ontwerp voor het oorlogsmonument goedgekeurd, maar de liberale meerderheid weigerde een kruis op dit monument. Het monument werd ingehuldigd op 17 augustus. Op 5 juni 1930 werd ook het programma van de eeuwfeesten goedgekeurd.  Er kwam een grote stoet voor de 100 ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid.

De ruzie met secretaris Henri Ausloos bleef aanslepen. De raad stemde in 1930 één maand schorsing zonder wedde voor secretaris Ausloos, die twee jaar na mekaar op vakantie was vertrokken zonder dit aan te vragen. Nu kwam hij met doktersbriefjes aanzwaaien.

De eeuwfeeststoet in 1930

In 1930 werd de Belgische Werkliedenpartij heropgericht in Hoegaarden. Theophile Laloup werd voorzitter. De eerste vergadering aan het einde van het jaar vond plaats “bij Bertus”, een café aan de hoek van de A. Putzeysstraat.

Schepen Henri Machiels gaf ontslag op 3 december 1931. Als raadslid werd hij vervangen door Edoaurd Gesel en als schepen door Arnould Toletti. Er kwam in 1932 nog een brief van de arrondissementscommissaris omtrent het ontslag van schepen Henri Machiels. Die had wegens de opgelopen veroordeling wettelijk uit zijn ambt moeten ontzet zijn en vervallen verklaard als gemeenteraadslid.

De inwoners van de wijk Hauthem wensten in 1932 zo snel mogelijk elektrische verlichting. In maart 1932 werd beslist in Hoxem een nieuw kerkhof in te richten buiten de bebouwde kom.

TWEE FAMILIELEDEN

In juli 1932 vond de laatste zitting van de gemeenteraad plaats. Dit was meteen de laatste raadszitting van burgemeester Leopold Lodewijckx. De gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 9 oktober 1932. Leopold Lodewijckx haalde 167 voorkeurstemmen en nieuwkomer bij de liberalen Michel Giroulle haalde het tweede hoogste cijfer met 117. Er waren vijf liberale verkozenen, vijf katholieken en één socialist Ferdinand Sweerts. Deze man zijn stem zou doorslaggevend zijn

 Op 18 februari 1933 leidde Leopold Lodewijckx zijn laatste schepencollege. Leopold Lodewijckx, de uittredende burgemeester mocht niet zetelen, omdat Emile Lodewijckx, zijn oom, op de katholieke lijst was verkozen. De katholieke lijst haalde net iets meer stemmen dan de liberale, waardoor de eerste zetel naar de katholieken ging. Leopold Lodewijckx zou alleen terug in de raad kunnen gekomen zijn , als Emile aan zijn mandaat zou verzaakt hebben, hetgeen uiteraard niet gebeurd is. Vandaar dat de politieke carrière van Leopold Lodewijckx zo kort was. Emile Lodewijckx was de zoon van de vroegere katholieke burgemeester Leopold Lodewijckx uit de 19 de eeuw. Uittredend burgemeester Leopold Lodewijckx, was diens kleinzoon.

De socialist Ferdinand Sweerts had alles in handen, maar hij stemde met de liberalen mee. Hij werd zelfs geen schepen.  Op 21 februari 1933 werden Arnould Toletti en Philibert Sacréas, allebei liberalen tot schepen verkozen. Op 29 april 1933 leidde Michel Giroulle zijn eerste gemeenteraad als burgemeester. – HCH