Ga naar de inhoud

LANDBOUWER(S) GEZOCHT VOOR DE WEIDE AAN ‘t PAENHUYS

HOEGAARDEN – De gemeente Hoegaarden is eigenaar van een perceel landbouwgrond rond het jeugdhuis en cultureel centrum ’t Paenhuys. Het gaat om een ommuurde weide, die lang dienst deed als graas- en later hooiweide, maar de eeuwen ervoor ook als wijn- en fruitboomgaard. De pacht van de landbouwer is afgelopen waardoor de grond nu opnieuw beschikbaar is. Door de ligging en omgeving (vlak bij jeugdhuis/cultureel centrum, Chiro, centrum, omliggend landbouwlandschap) ziet de gemeente de wei als een ideaal perceel om in te richten als soort van gemeenschapslandbouw-plek. Er zijn al verschillende participatieavonden over geweest, op dinsdag 28 mei om 19.30 uur volgt er nog één in ’t Paenhuys.

De ommuurde weide achter 't Paenhuys

Het project wordt getrokken door de gemeente Hoegaarden, in samenwerking met o.a. de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Strategisch project Getestreek en Avansa Oost-Brabant. Tal van lokale actoren en belanghebbenden zijn betrokken, waaronder Paenhuys, bier- en wijngilde, Chiro Hoegaarden, Lokale Opvang Initiatieven, …

Om burgers de kans te geven om mee te denken over de invulling van de wei, is er een participatietraject gestart in de eerste helft 2024, waarbij inwoners en verenigingen in enkele sessies mee nadenken o.a. over de manier waarop we de huidige functie (landbouw) kunnen verweven met andere functies als natuur, erfgoed, recreatie, educatie, beleving, water …

KLEINSCHALIGE LANDBOUW

Gezien de ligging aan de rand van het Hoegaardse landbouwgebied en de ruimtelijke bestemming, blijft het de bedoeling om (kleinschalige) landbouw een centrale plek te geven. Via deze open oproep hopen de initiatiefnemers één of meerdere landbouwers te vinden die (een deel van) hun bedrijfsvoering willen realiseren op deze weide.

Voor het volledige perceel (ruim 1ha) wordt gestreefd naar een verwevenheid tussen landbouw en andere functies. Er kan gedacht worden aan een opsplitsing tussen:

  1. Functiemix A: Zone(s) waar landbouwfunctie primeert en de landbouwbedrijfsvoering bepalend is voor de inrichting. Andere functies zijn ondergeschikt, maar wel een pluspunt indien er kansen voor zijn. We denken hier aan een landbouwexploitatie die georganiseerd is vanuit een bedrijfseconomisch oogpunt, maar waarbij de mate van beleving, kansen naar educatie, … een meerwaarde zijn. Dit zou bijvoorbeeld 2/3de van de totale oppervlakte kunnen beslaan.

 2 . Functiemix B: Zone(s) waarin expliciet wordt gezocht naar ruimte voor andere functies. Maar ook een landbouwfunctie blijft hier mogelijk. Mogelijke invullingen zijn o.a. een speelweide voor de chiro die ook (periodiek) begraasd wordt, een poel in de nattere zone (eventueel ook als veedrinkpoel en/of waterbuffer), fruitteelt met aandacht voor erfgoed-, belevings- en biodiversiteitswaarden, maar ook productie (afstemming met Bier- en Wijngilde), culturele events op het terrein die temporeel medegebruik vormen …

Ondanks het verlies van een stuk landbouwfunctie op een deel van het terrein hopen de initiatiefnemers de landbouw hier net te versterken en zichtbaarder te maken door in te zetten op verweving en beleving. Omwille van het belevingsaspect, de beperkte oppervlakte van de wei en de muur, lijkt kleinschalige landbouw een haalbaar alternatief. De exacte grootte van de twee delen (functiemix A en B) ligt nog niet vast maar wordt bepaald in samenspraak met de kandidaat-landbouwer en inwoners. – HCH

Alle info hier