Ga naar de inhoud

KRUISPUNT TIENSESTRAAT – STOOPKENSSTRAAT – VROENTESTRAAT IS GEVAARLIJK DRUK : BRIEF AAN COLLEGE EN GEMEENTERAADSLEDEN

HOEGAARDEN – Klaas Van Audenhove uit Outgaarden heeft een brief gestuurd naar alle leden van de gemeenteraad. “Ik schrijf dit bericht naar aanleiding van een incident, een bijna-ongeval, op het kruispunt van de Tiensestraat en Vroentestraat, Stoopkensstraat. Dat is een heel druk en onoverzichtelijk kruispunt waar jonge zwakke weggebruikers dagelijks hun leven riskeren. Het grootste deel van de dag valt het wel mee, maar ’s ochtends en ’s avonds net voor en na schooltijd is het er verschrikkelijk gevaarlijk. Ook op zondagen kan het er wat drukker zijn door de chiroleden die de Tiensestraat over willen.” Hij vraagt een oplossing op korte termijn, voor de veiligheid van de kinderen.

Druk kruispunt © Mobiliteit in Hoegaarden

“ Als automobilist heb je er bijna een extra paar ogen nodig. Uit alle richtingen komt autoverkeer, en uit de Vroentestraat zelfs vaak twee auto’s omdat men er voorsorteert. Fietsers steken er de Tiensestraat over, en er zijn geregeld voetgangers op alle zebrapaden. Voor zwakke weggebruikers is het er nog veel gevaarlijker. Je mag de Vroentestraat tegen de rijrichting inrijden, maar dat kan eigenlijk niet omwille van de vorming van een dubbele file en de geparkeerde auto’s. Als voetganger moet je er je plaats opeisen, en het loopt er soms verkeerd omdat de auto’s er snel proberen gebruik van te maken dat ander autoverkeer moet stoppen, net omdat er iemand oversteekt.”

“De drukte wordt er tijdens de spits veroorzaakt doordat er zowel aan Mariadal, als richting centrum, er stilstaand verkeer is en het kruispunt er soms geblokkeerd raakt. En natuurlijk ook omdat iedereen dat kruispunt over moet. Iedereen die van en naar een van de drie scholen (Mariadal basisschool en secundair, en GBS) wil, of naar/van de crèche, of naar/van de Okay kan niet anders dan de drukte te trotseren. Tussen al dat gewoel fietsen vaak jonge kinderen. Ze kunnen niet anders dan het voetpad op rijden, en proberen dan over te steken. Het is pijnlijk om vast te stellen, maar het is een kwestie van tijd vooraleer er eens iets ernstig gebeurt”

POLITIEAGENT OF VERKEERSLICHTEN

“ Een oplossing op korte én op lange termijn dringt zich op. De Tiensestraat is, voor zover ik weet, een gewestweg, wat het allemaal wat complexer maakt, maar het moet toch mogelijk zijn om een oplossing te vinden die deze dagelijkse waanzin kan tegengaan. Een mogelijke oplossing op korte termijn zou bijvoorbeeld kunnen zijn een politieagent te plaatsen die de jonge weggebruikers kan helpen oversteken. Er staat er dagelijks één aan Mariadal te kijken hoe de gemachtigd opzichter haar werk doet. Zou die politieagent niet beter kunnen ingeschakeld worden om de situatie aan het kruispunt Tiensestraat/Vroentestraat/Stoopkensstraat te verbeteren.”

 “Idealiter komen er verkeerslichten. Een groot deel van de dag zijn die lichten niet nodig, en kunnen ze worden uitgeschakeld. Maar tijdens drukke momenten kunnen ze er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle autoverkeer (uit de 4 richtingen) rood krijgt en dat de zwakke weggebruikers de straat over kunnen zonder hun leven te riskeren. Op langere termijn loont het de verkeerssituatie er eens grondig te analyseren” tot daar de oproep van Klaas Van Audenhove. – HCH