Ga naar de inhoud

KINDERPVANG IN ROMMERSOM BLIJFT GESLOTEN TOT IN OKTOBER

HOEGAARDEN – Tot minstens 15 augustus was kinderopvang MaMoeti en L’Olifant, op dezelfde site in Rommersom gesloten, door het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse Gemeenschap. Dit na klachten van ouders over ‘blauwe plekken’ opgelopen door kinderen.. Nu blijkt dat de kinderopvang niet zal herstarten op 15 augustus, maar dat de opvang gesloten blijft tot 7 oktober. De kans is groot dat er noodopvang komt in de gemeente.

De betrokken ouders kregen een mail van het Agentschap Opgroeien. “Wij beloofden je op de hoogte te houden van de situatie in Mamoeti. Deze opvang is geschorst sinds 7 juli 2023.

De kinderopvang in Rommersom

Wat is er aan de hand? Op basis van de beschikbare informatie verlengt Opgroeien de schorsing van deze opvang. De opvang blijft gesloten tot 7 oktober 2023.”

“Waarom? Om de klachten te onderzoeken werkt Opgroeien samen met het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. Er wordt een risico-inschatting gemaakt. Indien mogelijk start er een begeleidingstraject. We hebben het advies van het VECK nog niet ontvangen. Opgroeien onderzoekt nu verder wat er precies aan de hand is. Indien mogelijk nemen we vóór 7 oktober 2023 een definitieve beslissing”, tot daar de mededeling aan de ouders.

De gemeente Hoegaarden werd hier ook van verwittigd. Schepen van Kinderwelzijn Hans Decoster zei eerder al dat de gemeente indien nodig noodopvang zal voorzien. “We hebben al een paar weken geleden het personeel van de gesloten kinderdagverblijven bijeen geroepen, en daarna ook de ouders. Er waren 35 plaatsen in Rommersom, daarvan vonden er een tiental een oplossing. Voor de overige 25 dus niet, en één van die crèches was ook inkomsten gerelateerd, wat de zaak nog moeilijker maakt”.

“De gemeente is gaan rondkijken, maar we zijn gebotst op heel wat regels. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers is verschillende panden gaan bezoeken, die theoretisch in aanmerking zouden komen. Maar om een tijdelijke kinderopvang in te richten moet men een bestaande kinderopvang hebben die de tijdelijke mee beheert. De gemeente kan dus niet zomaar het personeel van Rommersom overnemen, maar een andere crèche dus wel”.

“Er zal vermoedelijk een oplossing komen. Een pand is gevonden voor opvang van de gemeente. Maar we kunnen nog geen details geven”, besluit Hans Decoster. – HCH