Ga naar de inhoud

JULES CIPERS GING 30 JAAR GELEDEN MET PENSIOEN ALS SECRETARIS

HOEGAARDEN  –  Jules Cipers werd op de raadszitting van augustus 1993 in de bloemetjes gezet, omdat hij de grote verzoener was op gemeenteraden, en secretaris was, zowel van de meerderheid als van de oppositie. Jules Cipers was 28 jaar secretaris onder drie burgemeesters. Hij werd in 1928 geboren uit een landbouwers- en brouwersgezin in Hoegaarden. “In de zestiger jaren was Hoegaarden een soort slaapgemeente geworden: de brouwerijen en de melkerijen waren verdwenen, en de toekomst van de suikerindustrie kondigde zich slecht aan. Toeval of niet, maar onmiddellijk na de aanstelling van Jules Cipers, in 1965, begon Hoegaarden te herleven. Pierre Celis begon immers opnieuw bier te brouwen, maar de grote doorbraak kwam er in 1978 bij het Jaar van het Dorp, en daarna de hele viering rond het Millennium”, aldus burgemeester Frans Huon tijdens zijn speech.

Jules Cipers op zijn 90ste verjaardag

In Hageland Actueel en in de Kroniek van Hoegaarden 2021 verscheen een bijlage over de terugblik van Jules Cipers over de periode dat hij secretaris was. Jules Cipers was gemeentesecretaris in Hoegaarden 54 van 1965 tot 1993. Hij woont nu al 30 jaar aan het Stationsplein in Tienen, maar van daaruit blijft hij het reilen en zeilen van Hoegaarden volgen. “Tot voor corona kwam ik nog drie dagen per week naar Hoegaarden”, verteld Jules, die er ook fier op is dat hij in enkele bepalende dossiers Hoegaarden in een bepaalde richting kon duwen.  Zo onder meer aan zijn rol in de aankoop van het kapittelhuis- en park.

Jules Cipers is geboren op 13 augustus 1928 in de Cruysblockhoeve in Hoegaarden, waar zijn broer Rik nog altijd regelmatig vertoeft. “Onze ouders waren landbouwers en brouwers. Het brouwen is in 1941 gestopt omdat de schuur met het materiaal voor de brouwerij in de Doelstraat toen afbrandde. Het brouwen zelf gebeurde in de Stoopkensstraat en uiteraard maakten zij Hoegaards witbier”, vertelde Jules over zijn jeugd.

TUSSEN HOEGAARDEN EN TIENEN

 “Ikzelf heb nooit de boerenstiel uitgeoefend.” Bij zijn huwelijk met wijlen Nelly Réga, van het taxibedrijf aan het station in Tienen ging hij in Tienen wonen. “Toen ik secretaris werd in 1965 moest ik weer in Hoegaarden komen wonen om de hartslag van de gemeente te voelen. Ik had toen een deal met mijn vrouw: zij kwam mee in Hoegaarden wonen, maar bij mijn pensionering zouden we weer naar Tienen keren. Hetgeen ook gebeurd is in 1993. Ik werd toen als secretaris opgevolgd door Bart Hendrix.” 

Jules Cipers startte in mei 1952 zijn carrière in het gemeentehuis van Hoegaarden als bediende. Na zijn benoeming is hij wel burgerlijk recht gaan volgen in Leuven. “Mijn carrière startte bij burgerlijke stand en bevolking. Bij het overlijden van de vorige gemeentesecretaris Louis Sevenants kwam er een hele verandering. Als secretaris moest je mee de gemeente besturen. Mijn tegenkandidaat was Raymond Sevenants. Toen ik secretaris werd heb ik, samen met een klerk Fernand Vanderwaeren, de hele administratie moeten doen. De voormalige secretaris was weg en Raymond Sevenants ging in ziekteverlof. Normaal waren we met vier, nu zijn er dat een pak meer. Ik heb steeds het personeelsbestand in toom proberen te houden, maar in die tijd had je ook nog geen explosie aan diensten”.

Jules Cipers was secretaris onder drie burgemeesters: André Hettich, Roger Kerryn en Frans Huon.”In de tijd van Hettich ging het vooral om de restauratie van gebouwen. Mijn eerste dossier in 1965 was de restauratie van de kerk van Hoxem die zo haar huidige vorm kreeg met ingang aan de zijbeuk en de verplaatsing van het altaar”.

Onder Kerryn kon hij een aantal groene zones en recreatiegebieden vastleggen, en de weg naar Nerm aanleggen, met wel 130 onteigeningen. Onder Frans Huon werden toerisme en cultuur belangrijk, maar Huon was ook al ten tijde van Kerryn de drijvende kracht in het College. Zijn mooiste herinnering heeft hij aan zijn rol die hij speelde in de aankoop van de erfenissen van Paul Bail, die de gemeente ondertussen weer grotendeels heeft verkocht.

Jules Cipers tijdens zijn ambtsperiode en op zijn afscheidsreceptie

BAIL

“We wilden het kapittelhuis, park en hoeve kopen, want het was een erfloze nalatenschap. Maar plots kwam notaris Rosseuw uit Tienen met een erfgenaam op de proppen, een zekere Fernand Spiette, familie van de vrouw van Paul Bail. Die beweerde een papiertje gevonden te hebben waarop Paul Bail hem alles naliet. Ik betrouwde het niet en had persoonlijk contact met de gemeente Solre-Saint-Géry tegen de Franse grens waar die man leefde. Ze waarschuwden mij voor die man. We hebben toen een deal gesloten met die man voor 10 miljoen frank. Dit werd goedgekeurd op een tumultueuze raadszitting in Outgaarden, want het gemeentehuis was bezet door een tentoonstelling.”

 “Plots kwam een curator op de proppen die zei dat de koop niet doorging, want het was nog niet uitgesproken dat Spiette de wettige erfgenaam was, en achteraf bleek dat een valse erfgenaam te zijn. Maar de curator is akkoord gegaan met de som van 10 miljoen euro die we bij Spiette hadden bedongen. Een geweldige aankoop, een symbool voor Hoegaarden. Jammer dat de gemeente dat huis heeft verkocht”, aldus Jules Cipers, die ook nog zorgde voor de inkleuring van de terreinen aan de Tiensestraat als sportzone, en het park Bail als parkzone. Ook de aankoop van de zandgroeve in Rommersom, 6 ha voor openbaar nut, waar nu hockeyen tennisvelden zijn en de visvijver van de Suikerfabriek, waar de Grand-Pont vissers actief zijn, kwam er onder zijn impuls, en dit tegen de zin van een aantal landbouwers.

Jules kijkt met tevredenheid terug: hij behandelde ook de fusie met Outgaarden en Meldert, de opruiming van het oude kerkhof, de bouw van de sporthal, de aanleg van een aardgasleiding, kabeltelevisie, enz… “Ik zou het spijtig vinden dat Hoegaarden nog eens zou moeten opgaan in een fusie die niemand wil”, besloot Jules Cipers tijdens een interview anderhalf jaar geleden..

Bart Hendrix volgde Jules Cipers op, als gemeentesecretaris, op 1 september 1993.  Bart, de huidige algemeen directeur, was toen een 26-jarige licentiaat in de Rechten die in Tienen aan de Goossensvest woonde, maar afkomstig was uit een Hoegaardse familie. Ondertussen woont hij al jaren in Hoegaarden. – HCH

 

©HCH 

Print Friendly, PDF & Email