Ga naar de inhoud

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN HOEGAARDEN (2012 – 2018)

JEAN-PIERRE TAVERNIERS BEHOUDT ABSOLUTE MEERDERHEID

HOEGAARDEN – In een vorige bijdrage gaven we al een overzicht van de verkiezingen in 2012. De CD&V haalde 11 zetels, Open VLD zakte naar 3, N-VA had er 2, en SP.a bleef op één steken. Jean-Pierre Taverniers had kunnen waarmaken wat hij aan Frans Huon beloofd had: de absolute meerderheid te behouden. Opmerkelijk is dat in het tweede deel van de legislatuur de gedrevenheid van de oppositie zal minderen. Niet meer te vergelijken met de politieke strijd die in het verleden uit alle hoeken uitgevochten werd. Er was wel onrust over voetbalvelden, begraafplaatsen en het doven van de lichten. Bij de verkiezingen van 2018 kreeg Open VLD het moeilijk en de partij stapte in het nieuwe project Gewoon Wit.

Jean-Pierre Taverniers © Leyssens + eigen foto

Zie hier de voorkeurstemmen van alle kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. De rechtstreeks verkozenen zijn onderstreept: OPEN VLD: Princen Herwig (359), Dotremont Lucia (283), Vangoidsenhoven Caroline (302), Abts Caroline Daniël (156), Veeckmans Peter (180), Taverniers Marianne (170), Steenwinckels Jos (243), Perevoznyk Valeriya (95), Mommens Lieve (141), Holloigne Lieve (173), Vranckx Ernst (169), Cox Werner (108), Belin Marie Pierre (92), Pairon Monique (107), Vandervoorde Patricia (101), Winnen Bert (137), en Freddy Mannaerts (238).  N-VA: Fuchs Liselore (288), Deldime Erwin (69), Leys Carine (87), Peymen Patrick (49), Vandenbroeck Martine (68), Stiers Johnny (95), Brams Anita (56), Olemans Alphonse (76), en Van den Steen Achiel (134).  SP.a: Buccauw Luc (192), Jonckers Rita (137), Bollens Johan (101), Tutenel Daisy (71), Vanmechelen Danny (60), Bouts Bernadette (56), Steenwinckel Yannick (51), Flamaing Nadia (60), Buccauw Eddy (57), Steenwegen Andrea (48), De beck Luc (34), Dumont Zita (64), Vanwezer Gilbert (38), Vecoven Brigitte (49), Demuynck Noël (40), Peetermans Joke (79), en Deconinck Alvin (59).  CD&V: Taverniers Jean-Pierre (1147), Lefevre Marleen (750), Havet Filip (735), Druyts Gerti (371), Cauwberghs Jos (590), Vorstenbosch Anita (223), Groeseneken Tom (378), Meulemans Lieve (253), Hendrickx Kris (267), Lochie Julie (231), Lelièvre-Damit Joachim (219), Janssens Evelien (312), Hendrix-Gevens Conny (230), Decoster Hans (444), Lambrechts Willy (275), Rotty-Hardiquest Godelieve (460), Francart Fred (579).

De nieuwe schepenen waren al gekend in november 2012. Opmerkelijk was dat beslist werd dat twee schepenen de legislatuur niet zouden uitmaken als schepen: Godelieve Hardiquest en Fred Francart. Ze zouden na vier jaar vervangen worden door Tom Groeseneken en Hans Decoster, maar bleven normaal wel in de gemeenteraad zetelen.

Jean-Pierre Taverniers kon in januari 2013 rekenen op de schepenen Marleen Lefevre, Filip Havet, Fred Francart en Godelieve Hardiquest. Voormalig OCMW voorzitter Willy Lambrechts werd gewoon gemeenteraadslid. Hij werd vervangen door Jos Cauwberghs die OCMW voorzitter en schepen voor Sociale Zaken werd. Opmerkelijk bij de CD&V was dat alle 17 kandidaten een mandaat hadden. Voor het eerst kwam er buiten de drie traditionele partijen, een nieuwe partij in de raad: N-VA, met twee raadsleden. Ze zetelden in de oppositie samen met 3 Open VLD-raadsleden en 1 SP.A -er. In het OCMW waren er 6 CD&V-ers, 2 Open VLD-ers en 1 N-VA-er. Het werd een OCMW zonder socialist. Dit betekende dat SP.a-er Luc Buccauw nog de enige socialistische mandataris was.

Op 8 januari trad de nieuwe OCMW-raad in werking. De raad was samengesteld uit voorzitter Jos Cauwberghs (CD&V), en de raadsleden Lieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie (CD &V), Jos Steenwinckels (Open VLD), Joachim Lelièvre-Damit, Conny Gevens (CD&V), Johny Stiers (N-VA), en Freddy Mannaerts (Open VLD).

De nieuwe gemeenteraad in 2013

Op de talrijk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van CD&V, in het Kouterhof, werden de nieuwe mandatarissen voorgesteld, maar werd ook afscheid genomen van enkele vaste krachten: Willem Torry, Erika Rome, Daisy Celis, May Van Miert en Tanja Serin.

Op de nieuwjaarsreceptie van Open VLD – Hoegaarden werd de laatste liberale schepen gehuldigd. Willy Vanex kwam in de gemeenteraad in 1958, onder het burgemeesterschap van André Hettich, bij de toenmalige PVV. De liberalen hadden toen de volstrekte meerderheid. In oktober 1964, bij de volgende verkiezingen, werd Willy Vanex schepen. Door onenigheid met burgemeester André Hettich gaf hij echter op 23 februari 1966 zijn ontslag.

VERHUIS SCHOOL EN VAN ROSSEM

Volgens de planning in februari 2013 zou  vanaf september de derde graad van het gemeentelijk basisonderwijs in de Polder gehuisvest worden. In het nieuwste gedeelte was vroeger het OCMW ondergebracht, voor de verhuizing naar het gemeentehuis. Voorlopig vond het jeugdhuis ’t Paenhuys er een onderkomen, tijdens de werken aan de Stoopkensstraat.  In totaal ging het in september om een verhuizing van een 100-tal leerlingen en 5 leerkrachten.

Het College had steeds voorgehouden dat iedereen blij was met deze oplossing, maar ondertussen bleek dat buiten het College, niemand hiermee op gezet was. De Schoolraad van de GBS was ertegen en ook alle politieke fracties, behalve CD&V. Daarenboven vond iedereen, behalve het bestuur, dat 1 september als verhuisdatum niet haal baar was. Het jeugdhuis ’t Paenhuys zat immers nog tot juni in het gebouw. Toch zou de school tijdig klaar geraken.

De gemeenteraad van dinsdag 12 maart 2013 sprak zich uit over de aanvraag voor desaffectatie van de pastorieën van Hoxem en van Meldert. Hoegaarden en Outgaarden bleven behouden.

Sinds 7 maart was Jean-Pierre Van Rossem officieel inwoner van Hoegaarden, maar hij kwam hier al regelmatig het laatste jaar. “Ik ben hier komen wonen om vlot te kunnen samenwerken met onze partijsecretaris Nora Azdad. Op zaterdag 30 maart hou ik een opendeur in mijn woning aan de E. Ourystraat 16, voor iedereen die vragen heeft over de economische crisis. Alle kopstukken van de partij ROSSEM zullen aanwezig zijn. Het is ook leuk om in een kleine gemeente als Hoegaarden een politiek centrum te maken. Het is de eerste keer dat hier een nationale partij opgericht wordt”, aldus Jean Pierre Van Rossem.

De stichting van ROSSEM in de E. Ourystraat

N-VA Hoegaarden koos een nieuw bestuur. De komende drie jaar zou de bestuursploeg geleid worden door Carine Leys. Carine zou binnen drie jaar ook de fakkel overnemen van OCMW raadslid Johny Stiers. De partij koos als ondervoorzitter Patrick Peymen.

De schuur van het Kapitteldomein aan de Pastorijstraat deed dienst als opslagplaats voor tuinmateriaal. Ooit wilde de Heemkundige Kring uit Hoegaarden deze schuur als nieuw lokaal, maar dit ging niet door omdat de schuur volledig gerenoveerd moest worden. De gemeente wilde ze in april 2013 verkopen.

De gemeente Hoegaarden deed op dat ogenblik heel wat gemeentelijke gebouwen van de hand: de schuur van het Kapittelpark, de pastorie van Meldert, het ontmoetingscentrum van Outgaarden, en de pastorie met de parochiezaal in Hoxem. De Hoxemse gemeenschap deed in april al wat mogelijk was om de gemeente van mening te doen veranderen.

De gemeente Hoegaarden besliste in mei 2013 alleen de pastorie van Hoxem te verkopen, en niet de parochiezaal. Heel Hoxem had geprotesteerd tegen het mogelijke verdwijnen van hun zaal.

In mei wisselden de oude en de nieuwe PWA-raad. Uittredend voorzitster Erika Rome gaf de fakkel door aan Julie Lochie. Erika was trots op de realisaties van de voorbije legislatuur, en vooral op de nieuwe initiatieven: aangepaste werkkledij voor het personeel, nieuwe opleidingen, een overlegorgaan, en nieuwe activiteiten, zoals het onderhoud van de graven op het kerkhof, toezicht in de scholen en sneeuwruimen. De nieuwe raad bestond uit 12 raadsleden, waarvan zes uit de vorige raad.

De leden van CD&V verkozen in Hoegaarden in mei een nieuwe voorzitter. Joachim Lelièvre-Damit (27j) uit Outgaarden haalde het. Hij vormde een dagelijks bestuur met ondervoorzitter Manu De Jongh, secretaris Sophie Taverniers, penningmeester Conny Gevens en de mandatarissen.

De oude en de nieuwe PWA-raad

De raad van bestuur van de CVBA Het Liberaal Huis had in augustus beslist het ontmoetingscentrum “de Cerkel” , dat bestond uit een feestzaal en café, in de Doelstraat te koop te stellen. De coöperatieve vennootschap denkt dacht ze beter haar doelstellingen kan bereiken, zonder de eigendom van de Cerkel te behouden, maar dat bleek achteraf een utopie. De definitieve verkoop vond plaats in december 2013, het afscheid begin 2014.

Vanaf augustus 2013 werd Marc Lebegge als OCMW-secretaris opgevolgd door gemeentesecretaris Bart Hendrix. Er was dus geen aparte OCMW-secretaris meer. De gemeente dankte Marc voor bijna 22 jaar inzet voor de Hoegaardse gemeenschap, maar blijkbaar was de voormalige OCMW – secretaris niet gelukkig dat zijn functie verdween.

De vernieuwde gebouwen van ’t Paenhuys aan de Stoopkensstraat werden officieel geopend in september 2013. “We zijn gestart door het dossier van de brandonveiligheid van de jeugdlokalen. In eerste instantie wilden we het jeugdhuis aan degelijke lokalen helpen. Daar zijn daarna nog de muziekschool en de VML-harmonie bijgekomen. E is nu ook een mogelijkheid dat de MGG-hamonie in ’t Paenhuys komt repeteren. Dan zit het Paenhuys vol.  Het jeugdhuis zou heropenen in oktober 2013.

De gemeente had in september de erfpacht met de Tuinen van Hoegaarden beëindigd, omdat de gemeente voortaan zelf voor het onderhoud van het park wilde instaan, en niet meer de vzw Tuinen van Hoegaarden.

Op zondag 29 september werd de Slag bij Hoegaarden van 1013 herdacht, de eerste maal dat een duizendjarige slag in het land herdacht werd. Die slag is bepalend geweest voor de geschiedenis van Hoegaarden.. De feestelijkheden startten op vrijdag 27 september met een academische zitting op het gemeentehuis. Op zaterdag 28 september volgde Kroegaarden, een kroegentocht met een 10-tal deelnemende zaken. De echte herdenking vond plaats op zondag 29 september, waarbij heel wat ludieke duels werden gestreden, o.a. een sacochenworp tegen Leuven.

De OCMW-raad kende in oktober aan de voormalige voorzitter Willy Lambrechts de titel van ere OCMW-voorzitter toe. Hij leidde het OCMW, en de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Villa Hugardis, van 2002 tot eind 2012. Sinds 2006 was hij tevens schepen van Sociale Zaken. Eerder kreeg Georges Gilis al dezelfde eretitel.

In 2012 kwamen de raadsleden van de gemeente en OCMW uit Bierbeek een bezoek aan Hoegaarden brengen, en nu bracht Hoegaarden een tegenbezoek. Er werd een bezoek gebracht aan de Borre en aan het nieuwe woonzorgcentrum d’ Eycken Brug in Korbeek-Lo.

In de Tiensestraat werd in november het officiële lint doorgeknipt om de heropening van het dorpscentrum te vieren. De wegenwerken aan de doortocht door Hoegaarden waren klaar.

De gemeente Hoegaarden ging in december 2013 een beheersorgaan oprichten voor de sporthal “De Struysvogel”, die dateerde van het begin van de jaren ’80. Er kwamen 7 vertegenwoordigers uit de politieke fracties en 8 uit de diverse adviesraden. Het sportcomplex dat beheerd moest worden bestond uit een grote en een kleine polyvalente zaal. De cafetaria werd niet mee opgenomen in de sportinfrastructuur, maar werd beheerd door jeugdhuis ‘de Klup’. Dat beheersorgaan zou in de toekomst toch weinig betekenen.

BESPARINGEN EN VERKOOP

De bespreking van de begroting 2014 en het meerjarenplan 2014-1019 stonden op de agenda van de gemeenteraad in december.. Vooral de besparingsvoorstellen op het gemeentelijk onderwijs waren bij veel personeelsleden en ouders in het verkeerde keelgat geschoten. Een spandoekactie aan de school werd in de kiem gesmoord: grootouderfeest afgeschaft, besparen op zwembeurten, openluchtklas geschrapt …

De tweede koopdag van vier gemeentelijke gebouwen vond plaats in het gemeentehuis. Op de eerste koopdag werd er 898.000 euro geboden, na de tweede dag was de opbrengst voor de gemeente 992.200 euro. De Schuur aan het kapittelpark werd verkocht voor 152.000 euro. Het voormalige gemeentehuis van Outgaarden bracht 149.000 euro op. De pastorie van Hoxem werd verkocht voor 230.000 euro en de pastorie van Meldert voor 461.000 euro.

Marleen Lefevre en Filip Havet

Het OCMW ging handhaven wat er was, besparen, maar geen personeel ontslaan in januari 2014. Er werd een huis in de Tiensestraat verkocht wat ten goede kwam aan de leasinglening voor het woonzorgcentrum. De poetsdienst van de gemeente en die van het OCMW werden samengevoegd tot één poetsdienst die zou instaan voor het onderhoud in de gemeentelijke en de OCMW-gebouwen, en ook bij gezinnen. De poetsdienst Villa Hugardis bleef wel apart functioneren.

De gemeente had in februari de nieuwe tarieven vastgelegd voor het gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum en van de sporthal. Alle oppositiefracties Open VLD, N-VA en SP.a stemden tegen de prijsverhogingen. Burgemeester Jean Pierre Taverniers reageerde: “Een vereniging die de 1008 m2 grote sporthal afhuurt haalt daar meestal ook inkomsten uit.”

Albert Lochy, gewezen gemeenteraadslid voor HTD, overleed in maart 2014 in zijn woning in Nerm. Albert Lochy (70), een gepensioneerd cipier, was raadslid van 1994 tot 2000 voor de lijst Hoegaarden 2000, weliswaar voor de liberalen.

Ditmaal waren er vijf Hoegaardse kandidaten op de lijsten voor de komende parlementsverkiezingen: Caroline Vangoidsenhoven voor Open VLD, Liselore Fuchs bij N-VA, Wim Vandewijngaerde bij Groen, Werner Cox bij Rossem en Gilbert Vanwezer bij Pvda.

“Bij de afgelopen verkiezingen hebben we bijzonder laag gescoord – beschamend laag. Zowel voor de Kamer als voor het Vlaams Parlement haalden we geen 16.500 stemmen, amper 0,3 % van de stemmen. Mijn grootste fout was te zijn opgekomen onder de naam “ROSSEM”. Die naam is volkomen verbrand en had geen enkele toekomst meer. Ik had moeten weten dat mensen niet op programma’s stemmen. De organisatie van ROSSEM is van dag één tot gisteren één grote puinhoop geweest. Ik heb mijn eigen kiescampagne volkomen fout aangepakt”, zo ontbond Jean-Pierre Van Rossem zijn partij in mei 2014. In maart 2015 verdween Jean- Pierre Van Rossem definitief uit Hoegaarden

Bij de parlementsverkiezingen waren er weer opvallende verschillen. Bij de verkiezingen voor de Kamer haalde Open VLD 1601 stemmen, N-VA 1412 en CD&V 1016. Hier had duidelijk het Maggie De Block effect gespeeld. Voor het Vlaams Parlement waren er volgende scores: N-VA 1253, Open VLD 921, en CD&V 894. Voor de Europese verkiezingen was dat Open VLD 1222, CD&V 986 en N-VA 938. De SP.a haalde bij die verkiezingen tussen 500 en 660 stemmen. Blijkbaar waren de gemeenteraadsverkiezingen een grote uitschieter voor CD&V.

Op zaterdag 12 juli 2014 werd Pros Fourie, gewezen schepen, in Hoegaarden begraven. Hij woonde in Groot-Overlaar, sinds 1977 bij Tienen. Pros Fourie (92j) behoorde tot de voormannen van de katholieke oppositie tegen het liberale bestuur tot einde 1970. Zeker in de laatste zes jaar was hij de uitgesproken woordvoerder, maar niet de lijsttrekker. Hij vormde tot 1976 in de oppositie de fractie van de CVP samen met zijn vrienden Roger Kerrijn, August Vannerum en Cyriel Vandermolen. In 1970 kon de CVP, in coalitie met de BSP, de meerderheid vormen. Pros Fourie werd schepen. Dat bleef hij tot 1976 bij de fusie van gemeenten. Groot-Overlaar ging toen over naar Tienen.

De Open VLD-oppositie voegde in september een punt toe aan de agenda van de gemeenteraad over het ontbreken van een geschikte zaal voor verenigingen in het centrum. Op de raadszitting stelde burgemeester Jean-Pierre Taverniers dat het enige wat ontbrak een toneelzaal was, en in zo’n geval kan men perfect naar de Borre in Bierbeek. Op dat ogenblik was er trouwens in Hoegaarden centrum geen toneelvereniging meer.

Het Wit Geb(r)ouw, het bezoekerscentrum van de brouwerij Hoegaarden, sloot definitief. Dit bezoekerscentrum kwam er nadat AB InBev in 2005 besloten had geen bier meer in Hoegaarden maar in Jupille te brouwen. Het was bedoeld als een soort tegenprestatie.

Op de raadszitting van november 2014 kwam het tot een hoog oplopende discussie tussen N-VA raadslid Liselore Fuchs en burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) over de nachtwinkel in de Tiensestraat. Liselore wilde dat de burgemeester optrad en met de uitbater ging praten over de overlast, terwijl de burgemeester zei dat er geen enkele klacht tegen de winkel binnenkwam. Volgens burgemeester Jean-Pierre Taverniers lag de verantwoordelijkheid bij de omwonenden. “Zij moeten klacht indienen, telkens opnieuw. Nu iets ondernemen is gewoon de uitbater viseren, terwijl het anderen zijn die overlast plegen.”

Patrick Peymen uit het Bleyveld volgde Carine Leys uit Outgaarden op als voorzitter van N-VA Hoegaarden.

BIJ CD&V zou in januari 2015  Manu De Jongh uit Hauthem, het komende jaar het interim-voorzitterschap waarnemen van de CD&V afdeling. Zij was nu ondervoorzitter. Voorzitter Joachim Lelièvre, OCMW raadslid, uit Outgaarden zou immers om buitenlandse beroepsverplichtingen in 2015 minder beschikbaar zijn. Hij zou wel naar de OCMW-raad blijven komen.

N-VA oppositieraadslid Liselore Fuchs had als bijkomend agendapunt in februari een massa vragen over de plannen voor een windmolenpark langs de E40. Het antwoord van burgemeester Jean Pierre Taverniers (CD&V) was kort: “Wij moesten het MER rapport aan de bevolking meedelen. We hebben dat gedaan en daar houdt het mee op. Er is geen dossier dus kunnen of willen we daar niet verder op in gaan”.

RC Meldert had onder druk van SC Out-Hoegaarden beslist om haar jeugd te fusioneren met SC Out-Hoegaarden. Op termijn zou er een fusie van Racing Meldert met SC Out-Hoegaarden kunnen komen, maar er waren  heel wat mensen bij Meldert die zich daartegen verzetten. Schepen voor Sport Filip Havet (CD&V): “Ik ben niet tegen een fusie, maar wel tegen de gevolgen voor de verenigingen.” “In de mail van SC Out-Hoegaarden stond dat ook het gemeentebestuur aandrong op een fusie, maar in het College is er nog geen eensgezindheid over”

Op de raadszitting van april 2015 vroeg oppositie raadslid Herwig Princen (Open VLD) of de toegankelijkheid van het kapittelhuis niet kon verbeterd worden. ‘Het kapittelhuis heeft twee cultuurruimtes die behoren tot het gemeenschapscentrum, maar die via een moeilijke trap nauwelijks b reikbaar zijn’. Het raadslid vroeg een traplift of lift, maar dit zou moeilijk te realiseren zijn, om dat het om een beschermd gebouw gaat. Marleen Lefevre: “We hebben in het gemeenschapscentrum zalen in het gemeentehuis, het Paenhuys en het kapittelhuis. De twee eerste sites zijn goed toegankelijk.”

Gemeenten waren vanaf 2016 niet langer verplicht om een lokale bibliotheek in te richten. ” Onze bibliotheek telde in 2014, 2544 leners. Wij vragen een duidelijk engagement van de gemeenteraad voor het behoud van de bibliotheek”, aldus May Van Miert, voorzitter van de bibliotheekraad, in juni.

In Hauthem ging in augustus  van huis tot huis een petitie rond om bezwaar aan te tekenen tegen de bebouwing van het perceel naast de Sint-Catharinakapel. Wel 146 personen ondertekenden de petitie, maar de gemeente kende de vergunning toe. Er waren 4 kavels aangevraagd, maar Monumenten en Landschappen zou er in oktober maar 1 toestaan

SP.A- raadslid Luc Buccauw was in september 2015 bezorgd over de toekomst van het Hoegaardse containerpark.”Ecowerf is al een tijdje een project aan het uitbouwen om de containerparken in onze regio te centraliseren. Dit wil zeggen dat er in de regio vijf tot zes containerparken zullen sluiten. Mijn vraag is hoe men beslist welk park sluit en of Hoegaarden daarbij is”, aldus Buccauw. Het antwoord op de raadszitting luidde dat er nog niets officieels beslist was, maar uit de debatten bleek dat Hoegaarden er wel mogelijk bij betrokken was.

Ook in Hoegaarden riep de vluchtelingencrisis vragen op. Zo stelde NV-A-raadslid Achiel Van den Steen de vraag welke de bezettingsgraad was van de vluchtelingenopvang, en of het OCMW ook concreet de mensen hielp terug te keren. Bij afwezigheid van OCMW-voorzitter Jos Cauwberghs, antwoordde burgemeester Jean Pierre Taverniers: “Vorig jaar was de bezetting van de asiel opvangminder, maar de jaren daarvoor was alles steeds volzet. We hebben ook nog één noodwoning die vrijkomt om vluchtelingen op te vangen, maar het OCMW heeft voorlopig nog geen plannen om de asielopvang uit te breiden.”.

ONRUST ROND KERKHOF

De gemeenteraad keurde in oktober een aanpassing van het reglement van de begraafplaatsen goed. Vanaf dan werden er op het onderste deel van de begraafplaats van aan de kant Walenstraat, op alle graven plaatjes aangebracht dat deze graven ontruimd zouden worden. Voor de aanleg in parkvorm werd subsidiëring aangevraagd, via een project bij Natuur in de stad. Nauwelijks waren de plannen voor de heraanleg van de Hoegaardse begraafplaats bekend of overal rees er onrust. Van de oudere bezoekers op het kerkhof zelf, maar ook op de sociale media kwamen er heel wat reacties van onbegrip voor de nieuwe plannen.

Jos Cauwberghs en Liselore Fuchs

De Hoegaardse CD&V – meerderheid kreeg in november 2015 nauwelijks een veeg uit de pan van de oppositie in verband met het afgevoerde plan voor de reorganisatie van het kerkhof. Luc Buccauw (SP.a) had het punt op de agenda geplaatst om duidelijkheid te krijgen. De oppositie, zowel SP.a, Open VLD, als NV-A stelden wel duidelijk dat er niet gestemd was over dat plan op de vorige raadszitting, maar dat het een ontwerp was van het College. “Het was een voorontwerp, een idee”, aldus schepen voor begraafplaatsen Jos Cauwberghs.

FERDINAND SWEERT HAD BURGEMEESTER KUNNEN ZIJN

In Familieschoon 54 van december 2015 gingen de auteurs dieper in op Ferdinand Sweerts, (zie ook hier  ), oud strijder en oorlogsverminkte van WOI, die na de verkiezingen van 9 oktober 1932 gemeenteraadslid werd bij de socialisten en burgemeester had kunnen zijn. De liberalen hadden bij die verkiezingen hun meerderheid verloren en behaalden 1146 stemmen tegen 1147 voor de katholieken. Er waren vijf zetels voor elke partij en de socialist Sweerts had dus het burgemeesterschap kunnen opeisen of meegaan met de katholieken. Maar hij koos voor de liberalen. Het is tijdens die verkiezingen dat de liberale lijsttrekker Leopold Lodewijckx, de uittredende burgemeester, ondanks meer stemmen, niet kon zetelen omdat zijn oom Emile Lodewijckx de eerste verkozene van de katholieken was.

Ferdinand Sweerts © Familieschoon

In het archief van wijlen burgemeester Frans Huon (1940-2008) zat een getuigenis van dokter Denis Stes, waarom Sweerts niet koos voor de katholieken. Raymond Billen diepte dit archief op. ‘Dr. Stes concludeerde dat de katholiek Emile dus burgemeester kon worden met de steun van de socialisten. Hij liet noteren dat acht op de tien socialistische aanhangers ‘katholiek gezind’ waren, en slechts twee op de tien ‘liberaal gezind’. In de notities van Frans Huon zei Stes junior dat de liberaal Giroulle ten allen prijze wou burgemeester worden. Stes persoonlijk verkoos hem ook boven Lodewijckx. Stes was bevriend met Bertus Descamps, caféhouder, tweede man van de socialisten en wel liberaal gezind. Dat zou meespelen. Giroulle vergaderde daarop niet met Sweerts maar met achttien socialisten tezamen. Die stelden eisen ten gunste van verschillende van hun partijgenoten. Frans Zoeg moest werkleider worden. Verkiezingskandidaten Rie Engels en Louis Vanderstukken dienden een functie te krijgen. Bij de eerstvolgende benoeming van een onderwijzer diende de plaats naar een socialist te gaan.’

Gemeenteraadslid Anita Vorstenbosch (CD&V) woonde haar laatste raadszitting bij in december 2015.

Met het nieuwe jaar 2016 kwamen er twee nieuwelingen in het OCMW. Johny Stiers (N VA) nam afscheid en werd opgevolgd door Carine Leys. Bij de CD&V-meerderheid was er ook een wissel. Kris Hendrickx ging van het OCMW naar de gemeenteraad. Daar volgde hij Anita Vorstenbosch op. Het nieuwe OCMW-raadslid was Manu De Jongh uit Hauthem.

Leden van CD&V konden in januari stemmen voor een nieuwe termijn van lokaal CD&V-voorzitter Joachim Le lièvre-Damit. Hij kreeg de voltallige steun. Joachim was al een heel jaar in het buitenland wegens beroepsverplichtingen. Hij was nog steeds OCMW-raadslid in Hoegaarden.

Op de raadszitting  van januari werd de 300.000 euro subsidiëring van de gemeente aan het Chiro, voor de verbouwingswerken aan het parochiecentrum, besproken. Open VLD-er Herwig Princen vroeg garanties. “Als we geld steken in een gebouw moeten we toch zekerheid hebben dat het Chiro daar 100 jaar gaat blijven. Wie zegt dat de eigenaar uit Tienen, de dekenij, over enkele jaren het pand niet wil verkopen?” “Er komen inderdaad clausules in het contract, dat als bij voor beeld de vereniging over 20 jaar zou ophouden te bestaan, het geld terug naar de gemeente zou vloeien”, aldus schepen Marleen Lefevre.

De gemeente wilde in april 2016  de Gewest weg N221 of de doortocht door Hoegaarden overnemen over een lengte van 3,715 kilometer. Het ging om het stuk van de brug van de HST tot de eerste verkeersdrempel in de bocht in Klein Overlaar, en het stuk van aan de Stationsstraat tot de bierketel in Altenaken.

DOVEN LICHTEN EN PROBLEMEN MAR

In de gemeenteraad van april werd het voorstel van de milieuadviesraad goed gekeurd, hoewel sommige leden van de oppositie liever één lamp op twee hadden zien doven. Om het doven van de lichten te argumenteren werd geschermd met inbraakcijfers, waaruit moest blijken dat er ’s nachts niet zo veel ingebroken werd. Over agressie en aanvallen in het pikkedonker repte niemand een woord, evenals over het mogelijke onveiligheidsgevoel. Op de sociale media kwam wel reactie. Het lichtplan moest door technische problemen nog wel even uitgesteld worden.

Herwig Princen en Lucia Dotremont

Aangezien de voormalige directeur van het OCMW-woonzorgcentrum Villa Hugardis Pieter Hendrix, de nieuwe financieel verantwoordelijke van de gemeente werd, in opvolging van de overleden Jan Haccour, trok het OCMW op zoek naar een nieuwe directeur.

Omdat voetbalclub SC Out-Hoegaarden de site aan de Jongensschoolstraat in Outgaarden zou verlaten bij het einde van het voetbalseizoen, liet de gemeente een erfpachtovereenkomst opstellen die werd voorgelegd aan de gemeenteraad van 10 mei. Er werden kandidaat-overnemers gezocht. Er zou wel minimaal 9600 euro per jaar voor moeten neergeteld worden. De oppositie (Open VLD, N VA, SP.a) vond dat de tijd voor kandidaturen veel te kort was. Het zou later dan ook uitgesteld worden

“Het containerpark van Hoegaarden zal op middellange termijn verdwijnen”, zo stelde Els Van Lier van studiebureau D+A 29 tijdens een infovergadering in het gemeentehuis. “We zullen er nochtans alles aan doen om het containerpark te behouden”, aldus Lefevre Marleen

“Je bent de pseudo-Reekmans aan het spelen als je de schuldenlast zuiver analyseert op de cijfers van schuld per inwoner”, aldus CD&V schepen voor Financiën Fred Francart, aan Open VLD-raads lid Herwig Princen, die het had over de zware schuldenlast van de gemeente van 13,5 miljoen euro. Hoegaarden haalde bij zijn geciteerde cijfers de hoogste score met 2238 euro schuld per inwoner. “Men moet veel meer bekijken. We hebben 13,5 miljoen euro schuld, maar daar tegenover staan 3 miljoen euro liquide middelen en 9 miljoen euro vaste activa. We hebben dus maar 1,5 miljoen euro schuld. Zo bekijkt elke boekhouder dat”, aldus Francart.

ONTSLAGEN, WEGLOPEN EN NIEUWE SCHEPENEN

De voorzitter en ondervoorzitter van de Hoegaardse Milieuadviesraad (MAR), namelijk Manuel Sintubin en Bart Fillé namen in mei 2016  ontslag omdat er een volledige vertrouwensbreuk was tussen leden van de milieuadviesraad en de voorzitter en ondervoorzitter. Ze namen ook de censuur op hun facebookpagina niet, omdat ze kritiek gaven op CD&V minister Joke Schauvliege. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij een paar andere MAR-leden die dit zagen als partijpolitiek en gingen klagen bij het CD&V-bestuur. Het bestuur besliste dat websites en facebookpagina’s van gemeentelijke organen voortaan nog alleen een officieel standpunt mochten innemen. Censuur volgens Fillé en Sintubin. In november zou ook Natuurpunt de MAR verlaten.

Pas op 1 oktober zou het kunstgrasveld van Sporting Hoegaarden-Outgaarden officieel geopend worden. “Normaal had dit begin september moeten gebeuren. We hebben wel gepanikeerd door de opgelopen vertraging, omdat de sportaccommodatie in Outgaarden opgedoekt was. Maar een speciale gemeenteraad heeft ons uitstel gegeven”, aldus Roel Heyvaert, voorzitter van SC Hoegaarden Outgaarden.

Open VLD verkoos in oktober 2016 een receptie op de gemeentelijke kiosk met de voostelling van het nieuwe bestuur, boven een saaie verkiezing. Hans Van Stiphout bleef voorzitter om de ploeg te leiden naar de twee laatste jaren voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het werd een woelige raadszitting in Hoegaarden in december , waarbij OCMW-voorzitter en schepen voor sociale zaken, de raadszitting voortijdig verliet. “Als jullie mij persoonlijk aanvallen stel ik mijn ambt ter beschikking. Jullie moeten daar maar over beschikken”, aldus Jos Cauwberghs (CD&V) die woedend de raadzaal verliet naar aanleiding van een artikel en cartoon op de N-VA-website, en een interpellatie op de raadszitting. De N-VA doelde in dat artikel dat de hele zaak rond het voetbalveld in Outgaarden doorgestoken kaart was om de Paintball erin te kunnen onderbrengen. Maar de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt uitgeschept, want een week later zat Jos Cauwberghs gewoon de OCMW-raad voor.

De uittredende schepenen Fred Francart en Godelieve Hardiquest
De nieuwe schepenen Tom Groeseneken en Hans Decoster

Vanaf 1 januari 2017 kreeg Hoegaarden twee nieuwe schepenen (CD&V), maar ze hadden alvast hun eed afgelegd tijdens de vorige raadszitting. Hans De coster en Tom Groeseneken volgden respectievelijk Fred Francart en Godelieve Hardiquest op. Hans Decoster (55 jaar) kreeg financiën, onderwijs, volksgezondheid en dierenwel zijn. Tom Groeseneken (33j), volgde Godelieve Hardiquest op, dit op de raadszitting van januari 2017

Open VLD Hoegaarden en de Vlaamse Liberale Vrouwen Hoegaarden organiseerden op 29 januari een late Nieuwjaarsreceptie met gastspreker Sven Gatz, Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, in de Epicurie aan de Hoogstraat in Outgaarden. Voorheen was CD&V met hun nieuwjaarsreceptie al uitgeweken naar zaal Ermelindis in Meldert. Daar was minister Koen Geens gastspreker.

Op de milieuraad werd Bert Winnen met eenparigheid van stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter van de raad. In juni 2016 gaven de toenmalige voorzitter en de ondervoorzitter van de MAR, namelijk Manuel Sintubin en Bart Fillé hun ontslag, omdat ze kritiek op minister Joke Schauvliege hadden.

PARKEREN EN VOETBALVELD

In het kader van het parkeer verbod in de smalle stukken van de Doelstraat en de weinig esthetische parkeerplaatsen bijgetekend op het kruispunt met de Gasthuisstraat, stelde Open VLD-oppositieraadslid Lucia Dotremont in februari voor om uit de kijken of een deel van de weide in de Dumontstraat, niet kon in gericht worden als een parking met veel groen. De CD&V meerderheid had daar liever bouwgrond en vond dat er geen parkeerprobleem was, als de mensen tenminste maar even willen stappen.

De gemeenteraad keurde het mobiliteitsplan meerderheid tegen oppositie goed. Herwig Princen (Open VLD) hield ondanks de aangehaalde tellingen van de CD&V-meerderheid vol dat er een parkeerprobleem was in Hoegaarden centrum. Hij constateerde dat er nog steeds geen sprake was van blauwe zone, wat het lang en kort parkeren in de Doelstraat zou oplossen. Het raadslid stelde ‘stop & go’ stroken voor. Luc Buccauw (S.P.a) had liever het Gemeenteplein verkeersluwer gezien, maar het bleef een gewone parking, terwijl er elders geen oplossing kwam. Het antwoord van burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V): “We hebben de keuze gemaakt om voetgangers en fietsers de ruimte te geven. Het enige probleem is de Doelstraat tijdens de schooluren, maar een blauwe zone gaat dat niet oplossen”

De politiezones Tienen-Hoegaarden en LAN (Landen – Linter – Zoutleeuw) hadden in maart 2017 plannen om te fusioneren.. Het zou later de politiezone Getevallei worden.

Door het verdwijnen van de voetbalclub uit Outgaarden kwam er een groot terrein vrij in recreatiezone. De gemeente had hiervoor een RUP opgesteld, en daarover liep een openbaar onderzoek. ‘Gezellig Outgaarden’ organiseerde op 5 april in het Gemout, het voormalige gemeentehuis van Outgaarden, een volksraadpleging hierover. Op 23 april organiseerde N-VA Hoegaarden in het Gemout een brainstormnamiddag over de invulling. Op 3 mei  kwam dan weer een plaatselijke werkgroep samen. Echt veel concreet kwam er niet uit, want in het najaar zou de gemeente een nieuw ontwerp van erfpachtovereenkomst de wereld insturen, omdat er geen kandidaten waren.

De PvdA plande een kennismakingsavond voor de huidige leden in mei 2017. Yannick Steenwinckel deed een oproep: “Voorlopig is PvdA nog niet actief in Hoegaarden. We willen gewoon kijken of het mogelijk is om een basisgroep te starten.”

De N-VA Hoegaarden organiseerde op 10 juli voor het eerst een ’11 juli viering’, in het Kapittelhuys aan de Houtmarkt. Gastspreker was Vlaams Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse rand en Dierenwelzijn Ben Weyts, die ook een bezoek bracht aan de problematische carpoolparking in Rommersom.

Caroline Vangoidsenhoven, die nochtans geroepen was om de leading lady voor Open VLD te worden, gaf één jaar voor de verkiezingen haar ontslag  in september 2017, na de jongste raadszitting. Caroline (38j) haalde bij de verkiezingen van 2006 wel 426 voorkeursstemmen, en in 2012, 302. Ze nam ook deel aan nationale verkiezingen en in 2012 haalde ze 2175 voorkeursstemmen op de provinciale lijsten. Ze zou opgevolgd worden door Daniël Abts in de raad. Daniël Abts (62j) uit Meldert legde in oktober de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor Open VLD. Hij volgde Caroline Vangoidsenhoven op die ontslag nam na 12 jaren dienst. Daniël nam al drie keer deel aan de verkiezingen in 2000, 2006 en 2012 en zetelde als OCMW raadslid van 2001 tot 2003.

In oktober 2017 was het exact 40 jaar geleden dat de CD&V de absolute meerderheid behaalde en verrassingen leken er in Hoegaarden niet aan te komen. Uittredend burgemeester Jean – Pierre Taverniers (CD&V), bleef lijsttrekker voor CD&V met momenteel 11 zetels op 17 in de raad. Bij N-VA (2 zetels) en SP.a (1 zetel) werden de lijsttrekkers van zes jaar geleden behouden, namelijk Liselore Fuchs (N-VA) en Luc Buccauw (SP.a). Bij Open VLD (3 zetels) werd een nieuwe lijsttrekker verwacht, maar deze zou pas later bekend gemaakt worden. Er waren geruchten over mogelijke lijsten van PVDA en Groen, maar niets concreets

De Hoegaardse deelgemeente Hoxem was in november 2017 in de ban van grote werken. Het was de bedoeling dat er overal gescheiden rioleringen werden gelegd. De Sint-Jansstraat was de eerste aan de beurt, maar er volgden nog heel wat straten.

De politiezones van Tienen-Hoegaarden en LAN (Landen, Linter en Zoutleeuw) zouden vanaf 1 januari 2019 een vrijwillige fusie aangaan. Dat werd op 7 december 2017 beslist op de politie raad na afloop van de haalbaarheidsstudie.

Op de raadszitting stelde burgemeester Jean-Pierre Taverniers dat Hoegaarden zeker geen vragende partij was voor een gemeentefusie. “We zijn sterk genoeg om zelfstandig te blij ven”, aldus de burgemeester.

De eerste laadpaal voor elektrische wagens verscheen op het Gemeenteplein begin december.

AANLOOP NAAR VERKIEZINGEN

Marc Rimanque (CD&V) werd begin 2018 het nieuwe OCMW-raadslid in opvolging van Joachim Lelièvre-Damit, die naar Tienen verhuisde. Lelièvre was ook CD&V-voorzitter geweest. Marc Rimanque was eerder drie legislaturen gemeenteraadslid. Hij werd raadslid in 1989 en verdween uit de raad einde 2006. In 2012 nam hij niet deel aan de verkiezingen.

Willy Lambrechts volgde Joachim Lelièvre-Damit op als voorzitter van CD&V Hoegaarden, in januari. Joachim vervulde gedurende vijf jaar de functie van voorzitter. Willy Lambrechts, momenteel gemeenteraadslid, was OCMW-voorzitter van 2002 tot 2012.

Sp.a – Hoegaarden organiseerde een bevraging bij de bevolking van Hoegaarden. Daarin kwam ook een mogelijke fusie aan bod. Wel 43% van de inwoners die de bevraging invulden wilde geen fusie met een andere gemeente

Op de CD&V receptie in Hoegaarden werden de eerste twee plaatsen op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers zou de lijst trekken en schepen Marleen Lefevre werd tweede.

Op de Nieuwjaarsreceptie van Open VLD in het Nieuwhuys werd de lijsttrekker voor de komende gemeente raadsverkiezingen bekendgemaakt. ‘Herwig Princen, ook al lijsttrekker bij de twee vorige verkiezingen komt op de eerste plaats’, zo werd gemeld. Door een geschil tussen Herwig Princen en OCMW-raadslid Jos Steenwinckels over de ‘derde plaats’ zou dit niet doorgaan en dreigde de Open VLD zelfs helemaal te verdwijnen. Lucia Dotremont riep enkele oudgedienden samen, en ook Ernst Vranckx keerde terug, waardoor uiteindelijk een nieuw project Gewoon Wit met liberalen en anderen, een voorloper van de vele dorpslijsten, zou groeien.

De twee N-VA-raadsleden van Hoegaarden zaten  blijkbaar in februari 2018  niet op dezelfde lijn. Raadslid Achiel Van den Steen had twee agendapunten ingediend over verkeersproblemen in Outgaarden, maar hij was zelf niet aanwezig op de raadszitting. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) vroeg aan Liselore Fuchs (N-VA) of zij de punten wilde verdedigen, maar die wilde de agendapunten van haar partijgenoot niet toelichten, omdat ze niet op de hoogte was.

Bart Hendrix was gemeentesecretaris sinds 1993. Vanaf 2013 werd hij eveneens OCMW-secretaris, als opvolger van Marc Lebegge. De functiebenaming financieel beheerder ging maar één legislatuur mee, daarvoor waren het ontvangers. Nu werd hij algemeen directeur

Net zoals in 2012 zou Liselore Fuchs (27j) de lijst trekken van N-VA, zo werd bekend in maart 2018. Ze kreeg de steun van Siegfried Gilis (43j) die op de tweede plaats zou staan. Theo Francken, Staatsecretaris voor Asiel en Migratie, kwam in mei naar het Nieuwhuys voor een voordracht en hij stelde meteen al 12 van de 17 kandidaten op de Hoegaardse N-VA lijst voor.

De gemeenteraad boog zich op dinsdag 17 april over een toelage van 300.000 euro voor de vereniging Hockey in Hoegaarden (HIH), voor de aanleg van een nieuwe gezamenlijke parking voor tennis en hockey.

De Gemeentelijke Basisschool van Hoegaarden had 750.000 euro subsidiëring gekregen, nog te vermeerderen met de BTW en de ontwerpkosten. Met dit geld werd een nieuw gebouw aan de Polder opgetrokken, op de voormalige site Bogaerts, binnen de bestaande constructie. Op dat ogenblik waren het 5de en het 6de leerjaar al aan de Polder in de Kloosterstraat en het vierde leerjaar zou er zeker bijkomen.

Omdat de politiezone Tienen-Hoegaarden fuseerde met LAN, Landen Linter Zoutleeuw moest er naast de bestaande politieraad nog een nieuwe raad opgericht worden om de start voor te bereiden. Tienen kreeg 9 raadsleden, Landen 4 en Hoegaarden, Linter en Zoutleeuw elk twee. Filip Havet en Luc Buccauw werden verkozen in Hoegaarden met elk 7 stemmen.

Nationaal voorzitter John Crombez, die enkele weken daarvoor verstek gaf voor de wandeling met de sp.a-kandidaten, kwam nu speciaal voor de voorstelling van de kandidaten in juni naar Hoegaarden. Lijsttrekker werd Luc Buccauw, gevolgd door Rita Jonckers, terwijl Johan Bollens lijstduwer werd.

De leden van N-VA Hoegaarden keurden de lijst voor de verkiezingen unaniem goed. Huidig gemeente- en provincieraadslid Liselore Fuchs (28j) trok de lijst. Op de tweede plaats stond Siegfried Gilis uit Nerm. Philip Collaers uit Meldert stond op plaats drie. Op vier stond nog een nieuwkomer: Monica Janssens. De top vijf werd vervolledigd door Rocky Vandersteen uit Hoxem.  

CD&V Hoegaarden stelde zondag 26 augustus tijdens het burgemeestersontbijt de 17 CD&V kandidaten voor. De Lijsttrekker werd uittredend burgemeester Jean Pierre Taverniers.  Daarna volgden de schepenen Marleen Lefevre, Filip Havet, Hans Decoster en Tom Groeseneken. Huidig OCMW-voorzitter Jos Cauwberghs was lijstduwer.

Lijsttrekker voor Gewoon Wit  werd Stefan Matthys. Gewoon Wit, verwees naar alle kleuren, een weerspiegeling van alle inwoners. De naam was meteen ook een knipoog naar het plaatselijke bier. Open VLD had geen aparte lijst en was volledig in Gewoon Wit gestapt.

Daags voor de verkiezingen in oktober reden de verkiezingskaravanen uit, hoewel N-VA er niet aan meedeed. Gewoon Wit opteerde voor slechts één tractor met aanhangwagen en verder fietsers. CD&V trekt nog met heel veel auto’s, maar ook met fietsers de straat op. De stoet van sp.a was beperkt tot een zestal auto’s.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen was geen PVDA-lijst, maar bij de provincieraadsverkiezingen die evenals de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober werden gehouden was Yannick Steenwinckel een kandidaat uit Hoegaarden.

VERKIEZINGEN 2018

De grote ambitie van lijsttrekker Liselore Fuchs was de huidige absolute meerderheid te doorbreken. Bij vorige verkiezingen kwam N-VA op met een onvolledige lijst van 9 kandidaten, maar er werden toch twee zetels binnengehaald. Raadslid Achiel Vanden Steen deed niet meer mee, maar ditmaal had N-VA een volledige lijst van 17 kandidaten, met Liselore als lijsttrekker en OCMW-raadslid Carine Leys als lijstduwer. N-VA trok heel wat nieuwe en jonge kandidaten aan. Liselore wilde samen met haar mensen de fakkel in Hoegaarden overnemen, maar kreeg wel af te rekenen met vandalen die de N-VA verkiezingsborden vernielden.

Hoewel Open VLD de tweede grootste partij was in Hoegaarden kwam er geen aparte Open VLD lijst. Open VLD stapte volledig in het nieuwe project Gewoon Wit, samen met onafhankelijken. Lucia Dotremont en Herwig Princen, evenals OCMW-raads lid Jos Steenwinckels deden wel mee, en kregen versterking van OCMW – raadslid Manu De Jongh die de CD&V verliet. Gewoon Wit stond open voor alle politieke kleuren. Lijsttrekker werd Stefan Matthys, terwijl Herwig Princen de lijst duwde.

CD&V had sinds 1976 de absolute meerderheid in Hoegaarden en bestuurde mee sinds 1970. Bij vorige verkiezingen haalden ze 11 op 17 zetels binnen. Dit betekende heel wat mandatarissen. Raadsleden Gerti Druyts, Willy Lambrechts, Godelieve Hardiquest en Fred Francart kwamen niet meer op. Twee jaar eerder al legden Hardiquest en Francart hun schepenmandaat neer en werden ze vervangen door Hans Decoster en Tom Groeseneken. De OCMW-raadsleden Julie Lochie en Manu De Jongh haakten af. Uittredend burgemeester Jean-Pierre Taverniers, toen 10 jaar burgemeester trok de lijst, en werd gevolgd door zijn schepenen en overblijvende raadsleden. Achteraan stonden dan weer drie OCMW-mandatarissen.

CD&V verloor wel één zetel aan N-VA, maar bleef met 10 op 17 zetels veruit de grootste partij. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V): “Als je de volstrekte meerderheid behoudt, ben je altijd blij. We verliezen wel een zetel, maar we wisten de vorige keer al dat 11 zetels wel heel veel was. Ik ben ook blij met mijn persoonlijke score van 1061 voorkeursstemmen, hoewel ik wat achteruit ga tegenover zes jaar geleden”.

Gewoon Wit was de tweede grootste partij, en bestond uit Open VLD en onafhankelijken. Opmerkelijk: de drie rechtstreeks gekozenen waren Open VLD-ers. Lijsttrekker Stefan Matthys: “We hadden wel iets meer verwacht. Blijkbaar zijn er bij ons veel lijststemmen uitgebracht, en niet zozeer voorkeursstemmen”.

N-VA haalde drie zetels en dat was er één meer dan zes jaar geleden. Lijsttrekker Liselore Fuchs: “We hadden nog een vierde zetel gehoopt, maar we wisten dat het moeilijk zou zijn. We zijn ook tevreden dat onze bijkomende zetel van de meerderheid komt en niet van de oppositie”. De sp.a tenslotte behield  de enige zetel die ze ook al zes jaar geleden hadden.

Alle uitslagen in volgorde van de partijen op de kiezersbrieven.  De rechtstreeks verkozenen in het vet. SP.A: Luc Buccauw (210), Jonckers Rita (152), Gijselaar Thomas (78), Everaerts Tessa (79), Fourie Stijn (75), Barbier Miranda (87), Buccauw Eddy (95), Bollion Jolien (100) en Bollens Johan (109). N-VA: Fuchs Liselore (356), Gilis Siegfried (106), Collaers Philip (232), Janssens Monica (103), Vandersteen Rocky (81), Reners Nick (55), Mues Ronny (58), Reygel Eline (94), Peymen Patrick (46), Stoffelen Zoë (79), Scheepmans Christel (114), Paredis Ann (50), Massart Daniel (57), Feys Vincent (50), Vollaers Jolien (85), Moens Peter (68) en Leys Carine (90). CD&V: Taverniers Jean-Pierre (1061), Marleen Lefevre (602), Havet Filip (609), Decoster Hans (548),  Groeseneken Tom (543), Janssens Evelien (430), Hendrickx Kris (247), Lumbala Annicia (245), Verbaeten Joris (493), Minnot Lynn (338), Matthijs Mies (279), Van Tricht Hans (149), Roberts Joy (221), Puttemans Stefke (276), Meulemans Lieve (231), Gevens Conny (247), Cauwberghs Jos (394). Gewoon Wit: Matthys Stefan (183), Ylen Eva (174), Dotremont Lucia (265), Steenwinckels Jos (227), Cresens Boris (135), Betrains Patrick (128) Winnen Bert (161), Stevens Katrien (134), Dumoulin Sarah (187), Perevoznyk Valeriya (103), Van Hoecke Lisa (99), Claes Serge (112), Derom Geert (175), Pardon Kathleen (103), Dejongh Manu (110), Van Stiphout Hans (118) en Princen Herwig (273).

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers behield zijn huidige bevoegdheden algemeen beleid, openbare werken, politie, brandweer, erediensten, landbouw, groenbeleid, reinigingsdienst en nam er ook verkeer en mobiliteit bij. De burgemeester werd tevens voorzitter van gemeenteraad en OCMW-raad. Schepen Filip Havet werd voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale dienst, met volgende bevoegdheden: sociale zaken, burgerlijke stand en bevolking, begraafplaatsen, huisvesting en welzijnsbeleid. Schepen Marleen Lefevre had erfgoed en toerisme, bibliotheek, cultuur, communicatie, ruimtelijke ordening, milieu, en ontwikkelingssamenwerking als bevoegdheid. Schepen Hans Decoster kreeg financiën, onderwijs, KMO en middenstand, patrimonium, dierenwelzijn, volksgezondheid, kinderopvang, tewerkstelling, markten en foren onder zijn bevoegdheid. Tom Groeseneken had als schepen volgende bevoegdheden: gelijke kansen, senioren, feestelijkheden, informatica, jeugd, sport en recreatie.

Dit zou de nieuwe gemeenteraad worden in 2019

EINDE LEGISLATUUR EN AFSCHEID

De werken aan de Koning Albertlaan, in de volks mond de ‘boelvààr’, zaten op schema. Normaliter moesten de werken tegen 15 december geklaard zijn.

Kris Hendrickx bleef zetelen in de gemeenteraad voor CD&V, omdat Jos Cauwberghs verkoos te gaan zetelen in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Kris Hendrickx was niet rechtstreeks verkozen, maar kwam als eerste opvolger weer in de raad.

Op de laatste raadszitting van december 2018 werden zes gemeenteraadsleden uitgewuifd die definitief de raad verlieten. Vooreerst was er Daniël Abts (Open VLD) die nog maar sinds oktober 2017 in de raad zetelde. Achiel Van Den Steen zetelde één legislatuur voor N-VA. Gerti Druyts (CD&V) zetelde ook de jongste zes jaar. Godelieve Hardiquest (CD&V) was schepen van 2001 tot 2016, en was nog twee jaar gemeenteraadslid. Fred Francart (CD&V) was even vijf maanden gemeenteraadslid in 1995, maar kwam van 2007 tot 2016 terug als schepen voor Financiën en was dan nog twee jaar gemeenteraadslid. Tenslotte vertrok ook Willy Lambrechts (CD&V) de peetvader van het huidige woonzorgcentrum. Willy Lambrechts kwam in 2001 in de gemeenteraad en was zes jaar OCMW-voorzitter, zes jaar tegelijk schepen en OCMW voorzitter en nog eens zes jaar gemeenteraadslid.

Afscheidnemende gemeenteraadsleden

Het OCMW bleef bestaan, maar de gemeente raadsleden waren tegelijk ook OCMW-raadsleden. En de burgemeester was meteen ook de OCMW-voorzitter. Tijdens de gemeenteraad zou er steeds een korte openbare zitting van het OCMW plaats vinden. Uiteraard konden de sociale besprekingen niet openbaar plaats vinden en daarvoor werd het ‘Bijzonder comité voor de sociale dienst’ in het leven geroepen. In het comité zetelden zes personen, en de vergadering werd voorgezeten door schepen Filip Havet van CD&V. Volgende mandatarissen kregen een zetel: Jos Cauwberghs, Stefke Puttemans, Annicia Lumbala en Conny Gevens voor CD&V, Sarah Dumoulin voor Gewoon Wit en Carine Leys voor N-VA.

Het was dus tijd om afscheid te nemen van de negen OCMW-raadsleden. Drie keerden nog weer in het ‘Bijzonder comité voor de sociale dienst’, namelijk Jos Cauwberghs, Conny Gevens en Carine Leys, maar zes mandatarissen verdwenen definitief: onafhankelijk raadslid Manu De Jongh, Freddy Mannaerts & Jos Steenwinckels (Open VLD) en Lieve Meulemans, Julie Lochie en Marc Rimanque (CD&V)

Met zijn laatste OCMW-raadszitting nam Freddy Mannaerts (73 jaar), toch wel een icoon in de gemeentepolitiek,  definitief afscheid, nadat hij 42 jaar onafgebroken mandataris was, 36 jaar als gemeenteraadslid, en de jongste 6 jaar als OCMW-raadslid.

Afscheid van OCMW-raadsleden

Freddy Mannaerts kwam in 1976 in de politiek. Hij was achtereenvolgens raadslid voor PVV, Hoegaarden 2000, VLD en Open VLD, steeds bij de liberalen. Hij maakte in zijn politieke carrière drie katholieke burgemeesters mee: Roger Kerryn, Frans Huon en Jean-Pierre Taverniers. “Ik had al gedacht dat mijn politieke loopbaan in 2012 voorbij was omdat ik voor het eerst niet rechtstreeks verkozen was, maar dan is er nog 6 jaar OCMW bijgekomen” besloot hij. – HCH