Ga naar de inhoud

JAARLIJKS KERSTFEEST VOOR 60 PLUSSERS IN DE SPORTHAL

HOEGAARDEN – Het Gemeentelijk Feestencomité en het lokaal bestuur Hoegaarden nodigen alle 60 plussers uit Hoegaarden uit voor het jaarlijkse kerstfeest in de sporthal ‘de Struysvogel’ op zaterdag 16 december om 14 uur.  Prins Jr. Band & Doran spelen ten dans.

Tijdens de pauze worden de huwelijksjubilarissen gevierd. Deze hebben recht op een vrijkaart, maar moeten wel inschrijven voor 11 december via 016/768.768 , keuze 4. Ook de viergeslachten worden tijdens deze pauze in de bloemetjes gezet. Minstens één generatielid moet evenwel in de gemeente wonen. Ook zij kunnen hun vrijkaarten bestellen via hetzelfde nummer.

De jubilarissen vorig jaar

Deelname voor de andere 60 + -ers bedraagt 15 euro, koude schotel, koffie en taart en alle dranken inbegrepen. Kaarten kunnen vooraf gekocht worden bij de dienst samenleving van het gemeentehuis, elke werkdag van 9 tot 12 uur, of via mail naar samenleving@gemhoegaarden.be, of via voorzitters van seniorenbonden. De kaartenverkoop wordt afgesloten op 8 december.- HCH