Ga naar de inhoud

INTERNATIONALE GAMBRINUS RUILBEURS VOOR BIERATTRIBUTEN

HOEGAARDEN – Op zaterdag 4 november vindt van 9 tot 14 uur vindt de internationale Gambrinus ruilbeurs plaats in de sporthal van Hoegaarden, de 72 ste beurs ooit ingericht door de Gambrinus Club van België. Geen toeval dat deze beurs jaarlijks in Hoegaarden, toch een bierdorp, wordt georganiseerd. Maar opmerkelijk: deze beurs wordt gesponsord door een andere brouwerij.

De beurs vangt aan op 4 november om 9 uur. Om 10.30 uur is er het welkomswoord door de voorzitter en de afgevaardigde van de brouwerij Alken – Maes. En om 11.30 uur is er de tombola. Inkom voor leden is gratis, voor anderen 10 euro.

Tijdens de ruilbeurs vorig jaar

Miel Mattheus, erelid van de Gambrinusclub was er van bij de start bij: “We zijn ermee begonnen in 1987 in de zaal van het Kouterhof. Het was toen nog een echte ruilbeurs waar niets verkocht werd. Het ging vooral om materiaal dat we vanuit de brouwerij, waar ik PR-verantwoordelijke was, zelf gaven.”

“We hebben dat een paar keer daar gedaan, maar dan zijn we uitgeweken naar de warme kamers op de binnenkoer van brouwerij de Kluis. De beurs groeide en het werd daar ook te krap en toen gingen we naar site De Gete aan de E. Ourystraat, in opslagkamers. Vrij snel zijn we naar de sporthal vertrokken, waar de beurs nog altijd plaats vindt”.

“Het is geëvolueerd van een plaatselijke beurs tot een internationale ruilbeurs. Tot 2005, het ogenblik dat InBev plannen had om de Hoegaardse brouwerij naar Jupille over te hevelen, sponsorde Hoegaarden de beurs. De brouwerij stopte toen elke sponsoring ook aan de verenigingen. Daarna is Alken-Maes als sponsor gekomen en is dat nog altijd, ondanks heel wat druk vanuit ABInBev en zelfs politieke druk om weer naar Hoegaarden over te stappen. “

De Gambrinusbeurs dreigde een paar jaar geleden verloren te gaan in Hoegaarden, niet zozeer door corona, maar door het overlijden van voorzitter Ronan Vandermotten. Maar Dirk Verboven, de nieuwe voorzitter heeft het met zijn team overgenomen. – HCH