Ga naar de inhoud

INSPRAAK OVER HEMELWATER EN DROOGTE: INFOAVOND GEMEENTEHUIS

HOEGAARDEN  Het lokaal bestuur heeft in samenwerking met rioolbeheerder Fluvius een hemelwater- en droogteplan opgemaakt. Dat plan dient als leidraad voor alle toekomstige watergerelateerde ruimtelijke ingrepen. Het gaat om een lijvig document met meer dan 100 concrete actiepunten en aanbevelingen waarmee Hoegaarden de strijd voor en tegen het water wil aanbinden. Bij de rioleringswerken in Rommersom (foto) zal een stuk van de weg onthard worden. Op 27 juni is hierover een inspraakmoment.

Ontharden © gemeente Hoegaarden en Omgeving Vlaanderen

De laatste jaren zien we een duidelijk stijging in het aantal gevallen van watertekort en wateroverlast. Ze zijn het gevolg van een onevenwichtige waterbalans en gestegen verharding, waardoor water niet kan infiltreren. Ook de intensiteit van de buien neemt toe: korte intense neerslagperiodes worden afgewisseld met langere droge periodes. Bovendien is Hoegaarden, door haar reliëf en de leemgrond, heel vatbaar voor erosieoverlast.

Maar er wordt niet enkel gefocust op wateroverlast, er wordt ook gezocht naar win-winmaatregelen die ten goede komen aan de droogteproblematiek, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van infiltratie en creëren van groenblauwe netwerken binnen de gemeente. Het plan wil deze problematieken aanpakken en op verschillende niveaus een oplossing te zoeken.

Kom op dinsdag 27 juni om 18u30 naar het inspraakmoment in het gemeentehuis en breng zelf ideeën en knelpunten aan. Het plan is digitaal hier te raadplegen of op papier in het gemeentehuis. – HCH