Ga naar de inhoud

HOCKEY EN TENNIS WILLEN OP REDELIJK KORTE TERMIJN OOK NIEUWE INFRASTRUCTUUR

HOEGAARDEN – Het hek is van de dam. Ook bij twee andere grote sportclubs Hockey in Hoegaarden en Tennifun hebben ze weet van de grote investering in een voetbalkantine voor SC Out-Hoegaarden.  De voorzitters van beide sportverenigingen hebben nu een brief gestuurd naar de gemeenteraadsleden. Zij willen op een redelijke termijn ook nieuwe sportinfrastructuur.

“Als voorzitters van TC Tennifun en Hockey in Hoegaarden wensen wij u, bij dit schrijven, graag onze mening toe te lichten in verband met het subsidiedossier van voetbalclub SCOH,” aldus voorzitters Arthur Giroulle en Johnny Wautraets

De site Zavelkuilstraat © Google Maps

“Wij kunnen enkel maar toejuichen dat de gemeente Hoegaarden haar sportverenigingen zo wil ondersteunen. We zijn enorm dankbaar voor de reeds geboden kansen en steun in het verleden, wat bewijst dat de gemeente een hart heeft voor sport. Deze investering zal dan ook de voetbalclub in grote mate vooruit helpen en zal hopelijk een positieve impact hebben op het ledenaantal en de omkadering van de jeugd- en volwassenen -ploegen.”

1000 leden
 
“Daarom hopen wij des te meer dat de site Zavelkuil, met TC Tennifun en  Hockey in Hoegaarden,  niet vergeten zal worden in de toekomst. Als voorzitters van de twee clubs op de site Zavelkuil , met in totaal ongeveer 1000 leden, gaan wij er daarom van uit dat een toekomstig project mogelijk is op onze site en het investeringsbedrag rechtevenredig zal zijn met onze ledenaantallen. Conform het advies van de sportraad, streven wij met TC Tennifun en Hockey in Hoegaarden naar een gelijkwaardige behandeling voor alle verenigingen binnen de gemeente Hoegaarden.”

“Wij zijn er ons van bewust dat de investering in voetbalclub SCOH zwaar is en snappen volledig dat we niet morgen een project op de site Zavelkuil kunnen starten, omdat dat een te grote druk zou geven op de gemeentediensten die het project zullen begeleiden. Desalniettemin hopen wij dat we tegen de tijd van de oplevering van de voetbalkantine, ook mogen rekenen op een gelijkaardige steun, inzake vorm en orde van grootte,  van de gemeente voor onze toekomstplannen”, aldus Johnny Wautraets en Arthur Giroulle, respectievelijk voorzitters van Tennifun en Hockey in Hoegaarden. – HCH