Ga naar de inhoud

HET TINS DIALECT TUSSEN BRABANTS EN LIMBURGS: LEZING DOOR VERONIQUE DE TIER

TIENEN – Iedereen kent de voorliefde van de Gazet van Hoegaarden, Meldert en Outgaarden / Regio Tienen voor het Hoegaards dialect. Zie de wekelijkse bijdragen bij ‘Oowgeds in billekes’. ‘Oowgeds’ en ‘Tins’ behoren uiteraard tot dezelfde dialectgroep. Daarom speciale aandacht voor de lezing van Veronique De Tier, op uitnodiging van het ‘Kommetéét va Pikke Stijkès’ op woensdag 21 februari om 20 uur in de Kruisboog in Tienen.

De Tier (1963) is dialectoloog bij het Instituut voor de Nederlandse taal in Leiden en is adviseur streektalen van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, naast haar werk aan de Universiteit Gent. Veronique De Tier studeerde Germaanse filologie (Nederlands en Engels) aan de Universiteit Gent. Met haar licentiaatsverhandeling over het dialect van de windmolenaar in Oost-Vlaanderen zette ze haar eerste stappen in de dialectologie.

Veronique De Tier © Linkedin

Onmiddellijk na haar studie startte ze in 1985 als redacteur van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten aan de Universiteit Gent. Daar bleef ze met korte onderbrekingen werken tot 31 mei 2020. Ze combineerde die baan een tijdlang met een job als stafmedewerker van Variaties vzw, Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen, waar ze nu bestuurslid van is.

Sinds 2003 werkt ze ook deeltijds als adviseur streektalen bij Erfgoed Zeeland. Sinds 1 juni 2020 werkt ze bij het Instituut voor de Nederlandse Taal als projectleider dialecten. Daar is ze verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de database van de Zuidelijk-Nederlandse dialecten en andere projecten i.v.m. dialect. Ze is ook voorzitter van de Stichting Nederlandse Dialecten, een organisatie die de streektaal-professionals uit Vlaanderen en Nederland bij elkaar brengt.

Jaarlijks organiseert deze stichting een streektaalconferentie. Ze is ook bestuurslid van de Brusselse vereniging be.brusseleir. Veronique schreef een aantal afleveringen van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten als auteur of coauteur. Ze redigeerde samen met collega’s een reeks dialectboeken van de Stichting Nederlandse Dialecten. Samen met Jan Hautekiet bracht ze in 2017 “Ons Moeder zei altijd”, rake wijsheden uit. Ze geeft ook geregeld lezingen over dialecten. Afspraak op woensdag 21 februari in de Kruisboog. – HCH