Ga naar de inhoud

HERWIG PRINCEN NEEMT NIET DEEL AAN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

HOEGAARDEN – Herwig Princen heeft op sociale media zijn afscheid aangekondigd als politicus. Hij maakt nog wel deze legislatuur uit voor Gewoon Wit, maar neemt niet meer deel aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Na het overlijden van Lucia Dotremont einde vorig jaar, verdwijnt nu ook de laatste liberale voorman van het toneel. In oktober 2000 nam hij voor de eerste keer deel aan de verkiezingen bij de VLD. Hij stond op de vierde plaats en behaalde 460 voorkeursstemmen. In oktober 2006 trok hij de VLD-lijst en haalde 695 voorkeurstemmen. In oktober 2012 trok hij opnieuw de lijst voor Open VLD en haalde 359 voorkeurstemmen. In 2018 was hij lijstduwer bij Gewoon Wit en haalde 273 voorkeurstemmen. Hij zal dus 24 jaar als gemeenteraadslid hebben gezeteld, weliswaar steeds in de oppositie.

In 2022 leidde hij even de gemeenteraad

“Het is geen eenvoudige beslissing geweest, meermaals werd ik van het ene inzicht naar het andere geworpen. Voor sommigen komt dit niet geheel onverwacht, voor anderen misschien wel, maar uiteindelijk heb ik een zeer persoonlijke beslissing genomen.”

“Reeds een paar jaar geleden deelde ik mijn intentie met het lokale afdelingsbestuur van Gewoon Wit om in het jaar dat ik 65 werd te stoppen met mijn actieve politieke loopbaan. Ondertussen ben ik die grens voorbij en steeds heb  ik mijn engagement als gemeenteraadslid van Hoegaarden proberen waar te maken. Het waren lange dagen in het combineren van job, privé en politiek engagement, maar ik heb het steeds met plezier gedaan. Maar als de energie op is, als het doorzettingsvermogen, als de inzet om dossiers te doorgronden en er het – in onze ogen – juiste advies over te geven op is, dan is het tijd om te stoppen.”

“Ik zal het mandaat dat ik van de kiezer heb gekregen, blijven uitoefenen tot het einde van de huidige bestuursperiode. Het is nu tijd aan een nieuwe generatie om de draad op te nemen: ik zal dan ook geen kandidaat meer zijn bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.”

“Ik wens alle kiezers en alle raadsleden, voor wie en met wie ik, in die bijna 24 jaar heb mogen werken te bedanken om hun ervaring, hun visie, hun inzet, hun passie te hebben mogen delen. Soms waren we het eens, soms gingen we (heftig) in debat. De ervaringen die ik hierbij heb opgebouwd zullen me steeds bijblijven en lessen zijn die ik de komende jaren blijvend zal meedragen”, aldus de mededeling van Herwig Princen op sociale media. – HCH