Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

HERINRICHTING DIESTSESTEENWEG MOET NOG EVEN WACHTEN: VAN DE VESTEN TOT DE DEELBERG 

TIENEN – Op 12 juni organiseerden het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Tienen ‘gesprekstafels’ in het kader van de herinrichting van de Diestsesteenweg (N29). Bewoners en ondernemers kregen er informatie over de conclusies van de reeds gevoerde onderzoeken en overleg. Om een kwaliteitsvolle herinrichting te realiseren is er nood aan meer tijd om een aantal knelpunten op te lossen. Bewoners en ondernemers worden betrokken in verder overleg.    

Ongeveer een jaar geleden zijn Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Tienen gestart met een onderzoek naar de herinrichting van de Diestsesteenweg. De huidige weginfrastructuur is verouderd. Voor fietsers en voetgangers is de situatie onveilig.

Diestsesteenweg

Ondanks de complexiteit was de ambitie om snel te kunnen starten met de werken. Bovendien vormt de herinrichting een van de puzzelstukken voor een betere mobiliteit in en rond Tienen. Het onderzoek en het overleg met omwonenden heeft duidelijk gemaakt dat een aantal snelle ingrepen nodig en mogelijk zijn. Zo zal de stad in 2025 de voetpaden toegankelijker maken door ze opnieuw aan te leggen. Daarnaast onderzoeken Wegen en Verkeer en de stad de mogelijkheid om bijkomende oversteekplaatsen aan te leggen ter hoogte van de Werkmanssteeg en Hubo.

Via een online bevraging en een ‘info- en dialoogavond’ die plaatsvond in december 2023, deelden buurtbewoners hun bezorgdheden en verwachtingen met de stad Tienen en het Agentschap Wegen en Verkeer. In gesprekken die later plaatsvonden, werd duidelijk dat er bijkomend onderzoek nodig was naar een samenhangende gebiedsvisie die rekening houdt met de toekomstige ontwikkelingen van het regionaal ziekenhuis en de Sportsite. Op die manier kan de inrichting van de weg, kruispunten en parkeermogelijkheden kwalitatief inspelen op de veranderingen in de ruime omgeving.

SMALLE WEG

Gezien de beperkte wegbreedte, is het moeilijk om een evenwicht te vinden tussen veiligheid voor alle weggebruikers en leefbaarheid voor omwonenden. Zo werd eerder de vraag gesteld naar minder snel en zwaar verkeer, een duidelijker en veiliger kruispunt aan de Vesten, ruimte om rustig buiten te kunnen stappen als bewoner, kwalitatieve voetpaden en meer fietsveiligheid. Uit de gesprekken met bewoners blijkt dat veel mensen langs de steenweg willen blijven parkeren. Maar alle parkeerplaatsen langs de steenweg behouden, én een veilige weg aanleggen, is niet overal mogelijk. Er zullen dus moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

In het regionaal mobiliteitsplan voor de Vervoerregio Leuven (waar Tienen deel van uitmaakt) is de Diestsesteenweg aangeduid als een regionale verbindingsweg en vrachtroute. Ook na de herinrichting zullen er dus nog vrachtwagens over de weg rijden, en het ontwerp zal daarop voorzien zijn. De fietsers en voetgangers zullen een volwaardige plaats krijgen, en ze zullen voldoende afgescheiden worden van het auto- (en dus ook vracht-!)verkeer. De omwonenden zullen na de herinrichting ook minder trillingen ervaren. Het huidige wegdek is stilaan versleten, en dat brengt trillingen met zich mee in de woningen langs de steenweg.

NOG GEEN TIMING

Omdat er nog bijkomend onderzoek moet gebeuren en er verdere afstemming met de ontwikkelingen langs en in de buurt van de steenweg volgt, kunnen het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Tienen vandaag nog niet zeggen wanneer er een afgewerkt (voor)ontwerp zal zijn voor de Diestsesteenweg. Wat wel vaststaat, is dat er nog info- en dialoogmomenten zullen volgen. Die zullen iedere keer bekendgemaakt worden via de website en de nieuwsbrief van Wegen en Verkeer. – HCH