Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

HEEL WAT BELANGSTELLING VOOR ROMEINSE VILLA IN MEER

MELDERT / HOEGAARDEN – Na de inrichting van site Mellenberg in Tienen (Kumtich) pakte Ruilverkaveling Willebringen uit met een nieuwe archeologische site uit de Gallo-Romeinse tijd. Al in 2013 en 2014 deed de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een archeologisch proefsleuvenonderzoek op de locatie Meer aan de Begijnenweg in Hoegaarden (Meldert). De resultaten toonden aan dat maatregelen dringend nodig waren om de site fysiek te beschermen. Daar bleef het echter niet bij. De site kreeg ook een educatieve inrichting met een unieke 3D-app.

Via deze link kan je de 3D simulatie doen van hoe de villa er uit zag.

Heel wat belangstellenden op de site

Er was heel wat belangstelling voor de site tijdens de archologiedagen.  De VLM heeft een 220-tal bezoekers geteld afgelopen weekend tijdens de Archeologiedagen op de archeologische site in Meer. Op de site zijn verschillende QR-codes waarmee je een beeld krijgt van waar je je bevindt in de villa. VLM bekijkt dit als een archeologisch reservaatje.  Alles blijft ongeschonden in de grond voor als er later nieuwe technieken bijkomen.  Het wordt ‘gered’ van de ploeg.

De archeologische sporen van o.a. het hoofd- en bijgebouw, de afvallagen en afvalkuilen werden aangevuld met elementen en details die uit opgravingen van gelijkaardige sites gekend zijn. Het zijn landschappelijke en structurele elementen die typisch zijn voor dit soort sites. De organisatoren kozen ervoor een provinciaal villa-domein weer te geven dat bestaat uit een mengeling van inheems Gallische en geïmporteerde Romeinse elementen. Toekomstig onderzoek kan dit beeld nog vervolledigen of wijzigen- HCH