Ga naar de inhoud

GRONDWERKEN OUDE RUSTHUIS LIGGEN AL MAANDEN STIL

HOEGAARDEN – De renovatiewerken van het oude rusthuis en de kapel, of de werf Van Nerum,  zijn reeds ver gevorderd, maar de grondwerken voor de ondergrondse garage van de nieuwbouwappartementen aan de Koningin Astridstraat liggen al enkele maanden stil omwille van bijkomende bodemonderzoeken. Op donderdag 4 mei organiseert CNUZ, de sociale huisvestingsmaatschappij hierover een infovergadering in het gemeentehuis van Hoegaarden om 20 uur. Er wordt aan de buurtbewoners gevraagd aanwezig te zijn om 19.50 uur.

 

De grondwerken voor de ondergrondse parkeergarage liggen al een tijdje stil

Buurtbewoners hebben hun  bezorgdheden  geuit bij de gemeentelijke instanties, en daardoor wordt een infomoment georganiseerd om bijkomende vragen, opmerkingen, bekommernissen te stellen aanstaande donderdag 4 mei om 20u. De geplande werken betreffen een bronbemaling, waardoor potentiële schade in de nabije omgeving kan worden veroorzaakt. De reikwijdte van deze potentiële schade is niet gekend.  De bronbemalingsnota vermeldt alvast de  Koningin Astridstraat, Tiensestraat tot zelfs de Kalverstraat.

Een aantal buurtbewoners ontvingen hiervoor een uitnodiging. Wie dit infomoment wil bijwonen, moet zijn aanwezigheid melden via  omgeving@gemhoegaarden.be

HISTORIEK

De zaak voor sociale woningbouw sleept al meer dan 14 jaar aan, van in 2008. Op 7 maart 2008 kocht de CV Huisvesting Tienen het oude rusthuis Sint-Jozef van het OCMW aan de Tiensestraat in Hoegaarden voor een bedrag van 765.000 euro, met de bedoeling er sociale appartementen in te realiseren. Er werd beroep aangetekend tegen de bouwvergunningen van december 2009, van juni 2012 en van april 2014. Telkens gebeurden er aanpassingen aan het ontwerp. Eén persoon is blijven procederen, o.a. bij de Raad van Vergunningsbetwistingen die alle argumenten van het beroep in april 2017 verwierp, maar toch ging de buurman nog in Cassatie bij de Raad van State. De Raad van State verwierp dit beroep in april 2018 verworpen.

In augustus 2020 werd een nieuwe en definitieve vergunning afgeleverd. Het was wachten op de start van de werken pas op 19 mei 2022, door een aantal procedurefouten.. Er zijn 420 kalenderdagen voorzien in de uitvoeringstermijn. Het gaat om de bouw van 24 sociale huurwoningen. – HCH

Info omgevingsloket

 

©HCH 

Print Friendly, PDF & Email