Ga naar de inhoud

GEMEENTELIJKE STEUN AAN SPORTVERENIGINGEN: TENNIFUN EN RACING MELDERT

HOEGAARDEN / MELDERT  – De gemeente Hoegaarden investeert momenteel ook in andere sportverenigingen dan SC Out-Hoegaarden. Uiteraard gaat het dan niet om zo’n grote dossiers zoals de investering van 2,5 miljoen euro,  dus na afbetaling van de lening over 30 jaar ongeveer 4 miljoen euro. Tennisclub Tennifun krijgt een waarborglening en de gemeente gaat 50.000 euro investeren bij Racing Meldert.

Racing Meldert

Tennisclub Tennifun vroeg de waarborg van een lening aan ter financiering van de uitbreiding van een luchthal om de trainingen en wedstrijden in de herfst en winter ter plaatse in de Zavelkuilstraat te kunnen laten plaats vinden. De luchthal voor twee velden vorig jaar had  zoveel succes dat het aangewezen is om ook een derde veld mee te integreren. Er werd nu een waarborgverlening goedgekeurd van 35.000 euro ter financiering van de luchthal. Deze waarborg voor een lening heeft slechts impact wanneer Tennifun niet meer zou afbetalen.

RACING MELDERT

Er werd op de raadszitting ook een overeenkomst goedgekeurd met voetbalclub Racing Meldert. Naar aanleiding van  de vernieuwingswerken in de kantine en kleedkamers van voetbalclub RC Meldert diende er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden om duidelijke afspraken met de club te kunnen vastleggen.

De gemeente vernieuwt de infrastructuur ten voordele van de voetbalclub RC Meldert, aan de voetbalterreinen aan de Meerstraat in Meldert, bestaande uit renovatiewerken in de kantine en kleedkamers en de verlichtingsarmaturen van de terreinen. Hiervoor werd 50.000 euro ingeschreven in het meerjarenplan. Als tegenprestatie zal Racing Meldert een gebruikersvergoeding van 2500 euro per jaar terugbetalen aan de gemeente.

Elk jaar zal door RC Meldert aan de gemeente een jaarlijkse toelichting worden gegeven over haar sportieve engagementen, het gebruik, onderhoud en onderverhuring van het gebouw, waarbij de gemeente punten ter verbetering of bijkomende verwachtingen kan aanreiken. Indien nodig zal de overeenkomst in die zin kunnen worden aangepast zodat ze up to date blijft. Wanneer RC Meldert een nieuwe investering plant of noodzakelijk vindt op de site zal de voetbalclub de gemeente hiervan op de hoogte brengen en kan de club de gemeente tevens verzoeken om hierin tussen te komen. – HCH