Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

GEMEENTE KOOPT PARKING ‘ODETTE’ AAN

MELDERT – Het gebeurde weliswaar in besloten zitting, maar de gemeenteraad van Hoegaarden besliste om twee percelen grond van ongeveer 33 are aan te kopen, langs de Sint-Ermelindisstraat. Het gaat om de grond die in de volksmond beter bekend staat als ‘parking Odette’, omdat die vlakbij de feestzaal Ermelindis en café Odette ligt. De gemeente zal hiervoor 400.000 euro neertellen. Dit wordt een groene doorgang naar een mooie vallei.

Schepen voor Leefmilieu Marleen Lefevre verwees ons naar de beslissing van de gemeenteraad. Het gaat om twee percelen in Meldert en door de aankoop zouden ze gevrijwaard blijven van bebouwing. De percelen krijgen een groen-blauwe invulling met gras, aanplant van bomen, bloemenweide en ruimte voor water.

Het betrokken gebied © Google Earth

Eventuele verhardingen kunnen ook zoveel mogelijk met groen worden aangelegd, zoals grasdallen. Aan de noordzijde blijft de open gracht behouden, alsook de knotbomen en berm.

WANDELPAD

 Het grote perceel grens aan het groene gebied dat zich achter de woningen bevindt tussen de Sint-Ermelindisstraat, Moerasstraat, Drogenbergstraat en Overhemstraat. Dit gebied is een onderdeel van het valleigebied van de Mene. Aan de zuidoostelijke zijde bevindt zich het beschermde monument Prins Kardinaalhoeve met bijhorende middeleeuwse donjon of woontoren.

De parking Odette

Het idee is om dit groene gebied en het erfgoed meer te ontsluiten voor de bewoners van het dorp. Er kan daarom bij de uitwerking van het ontwerp voor het perceel een wandelpad geïntegreerd worden. Dit is een eerste aanzet om via een trage weg het gebied toegankelijk te maken. In de toekomst kan dit wandelpad eventueel verlengd worden tot aan de donjon, en aansluiten op het reeds aanwezige pad.

De kostprijs van deze aankoop bedraagt 400.000 euro. Er is een verwervingssubsidie van 30% aangevraagd via het Strategisch Project OnverGETElijk  Als die er komt zal de nettoprijs voor de gemeente 280.000 euro bedragen. – HCH

De Prins Kardinaalhoeve met de donjon