Ga naar de inhoud

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN HOEGAARDEN (2006 – 2012)

FRANS HUON WORDT NA ZIJN OVERLIJDEN VERVANGEN DOOR JEAN – PIERRE TAVERNIERS

HOEGAARDEN – De legislatuur zou vooral gekenmerkt worden door het overlijden van burgemeester Frans Huon, die zou opgevolgd worden door Jean-Pierre Taverniers. Frans Huon zou het nog mogen meemaken dat ABInBev terugkwam op de beslissing om in Jupille Hoegaards bier te gaan brouwen. De productie verhuisde weer volledig naar Hoegaarden. In deze legislatuur kwam het nieuwe rusthuis er, en werd een nieuw gemeentehuis geopend. En Jean-Pierre Taverniers behield de absolute meerderheid zoals hij aan Frans Huon beloofd had.

Frans Huon en Jean-Pierre Taverniers © lLeyssens

De CD&V van burgemeester Frans Huon behield de absolute meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 en versterkte nog zijn positie tot 10 zetels. De partij behaalde nu 51,17 % van de Hoegaardse stemmen. SP.A behield twee zetels met 17,14%, en de VLD verloor één zetel, maar hield met 31,7% goed stand tegen de nationale tendens in. Ziehier de rechtstreeks verkozenen en hun voorkeursstemmen. CD&V: Frans Huon (1096), Godelieve Hardiquest (584), Jean-Pierre Taverniers (805), Tom Groeseneken (473), May Van Miert (434), Filip Havet (596), Marleen Lefevre ( 503), Willy Lambrechts (546), Willem Torry (456), en Fred Francart (796). VLD: Herwig Princen (695), Lucia Dotremont (470), Freddy Mannaerts (381), Caroline Vangoidsenhoven (426), en Gaston Hendrickx (468). SP.A: Luc Buccauw (307), en Patrick Scheir (217). De schepenambten werden in volgorde opgenomen: Burgemeester Frans Huon (cultuur – ruimtelijke ordening) en in volgorde de schepenen Jean-Pierre Taverniers (openbare werken – landbouw – verkeer), Fred Francart (financiën – onderwijs), Filip Havet (jeugd – sport) en Godelieve Hardiquest (burgerlijke stand – senioren). Burgemeester Huon bleef ook voorzitter van de gemeenteraad.

In de OCMW-raad bleef alles zoals het was: 5 CD&V, 3 VLD en 1 SP.A. Uiteindelijk kwamen er wat verschuivingen want Willy Lambrechts (CD&V) nam ontslag uit de gemeenteraad en ging naar het OCMW, waar hij voorzitter werd. In de gemeenteraad werd hij opgevolgd door Daisy Celis die de eed zou afleggen samen met de andere raadsleden. De OCMW-voorzitter werd automatisch toegevoegd aan het College en was bevoegd voor Sociale Zaken.

In januari 2007 kreeg het nieuwe bezoekerscentrum krijgt de naam “’t Wit Gebrouw” mee. Het ging om een interactief bezoekerscentrum. In de inkomhal werd de geschiedenis van het brouwersdorp verteld. Dan volgden een zaal met oud alaam en een zaal met de ingrediënten van het bier. Het brouwproces werd interactief uitgelegd. Na het hoofdstuk bierkratten en bierviltjes, kon men vooraleer ’t Wit Gebrouw te verlaten zijn handafdruk in ijs nalaten.

De nieuwe gemeenteraad in 2007

Hoegaarden behoorde in maart 2007, samen met Glabbeek, tot de 20 laatste Vlaamse gemeenten die nog geen sociale huurwoningen had. Weldra zouden de eerste 10 woningen er komen in de verkaveling naast het nieuwe rusthuis.

In het voorjaar 2007 werden nieuwe voorzitters verkozen voor de cultuurraad en de sportraad. Het werden respectievelijk Karel Tanghe en Jean Stienen.

RUSTHUIS , GEMEENTEHUIS EN BIER

Er werden 33 bejaarde bewoners van het oude Sint-Jozefrusthuis aan de Tiensestraat, overgebracht naar het gloednieuwe Villa Hugardis, achter de Tuinen van Hoegaarden, op 5 juli 2007. Nieuwelingen uit andere rusthuizen brachten het aantal op 40. Op de derde leefgroep van 20 dementerende bejaarden moest nog gewacht worden tot half augustus, want de vleugel kant Tuinen van Hoegaarden was nog niet klaar. Voor de personeelsleden, 29 full time equivalent, maar dus in totaal meer dan 40 mensen, werd het ook een aangename werkvloer. De officiële opening werd voorzien op 14 september.

De werken aan het nieuwe gemeentehuis waren in augustus 2007, onmiddellijk na het bouwverlof gestart. Op de trappen naast het huidige gemeentehuis werd een voorlopige oprit aangelegd, om de machines achteraan te krijgen. Ondertussen waren de funderingen al uitgegraven. Er waren geen archeologische vondsten onder te verwachten, dus mochten de werken onmiddellijk starten.

Op maandag 10 september kondigde InBev aan dat de witbierproductie volledig in Hoegaarden bleef en dat er opnieuw werd geïnvesteerd in Hoegaarden. Er kwam een nieuwe flessen- en vatenlijn in de Kluis en een nieuwe vatenlijn in Altenaken. Er zouden 30 bijkomende arbeidsplaatsen worden gecreëerd. De reden die werd aangehaald was het succes van de InBev-producten in de wereld. Door de Witte Hoegaarden weer naar Hoegaarden te brengen kwam er in Jupille capaciteit vrij voor de vraag naar pilsbieren. Maar over de mislukkingen in Jupille, de echte oorzaak, werd met geen woord gerept.

Tijdens het weekend van 14, 15 en 16 september vierde Hoegaarden de terugkeer van zijn Witte. In alle cafés werd de “Hoegaard” aan vijftig cent verkocht. De actie liep met de steun van InBev. Het gemeentebestuur riep de mensen op de huizen te bevlaggen en richtte een bedankingsbrief tot InBev.

Vrouwelijke raadsleden van gemeente en OCMW: actie tegen borstkanker in 2007

Terwijl de laatste hand gelegd werd aan het nieuwe OCMW rusthuis “Villa Hugardis”, waarvan de officiële opening voorzien was op 12 oktober, zou de OCMW-raad proberen dit jaar nog de gebouwen van het oude Sint-Jozefrusthuis aan de Tiensestraat openbaar te verkopen. Het rusthuis aan de Tiensestraat werd geopend in 1953 voor 33 bewoners.

In mei 2001 werd het nieuwe OCMW gebouw in de Polder officieel in gebruik genomen en in oktober 2007 had de gemeente plannen om het OCMW naar het gerestaureerde gemeentehuis te halen, als de nieuwbouw klaar was.

In samenwerking met het Leuvens Universitair Centrum voor Kankerpreventie, wilden de Hoegaardse vrouwelijke raadsleden uit de gemeenteraad en het OCMW in december 2007, de vrouwen van 50 tot 69 jaar aansporen om zich meer te laten onderzoeken om borstkanker op de sporen. De mammobiel komt in Hoegaarden langs op 11, 12, 13 en 14 december.

In december 2007 waren de werken voor de woonuitbreiding op de terreinen van de vroegere brouwerij Loriers aan de gang. In de toren kwamen wel 15 lofts, aan de kant Kauterhof 15 appartementen, in en rond de vroegere woning Loriers 22 service-flats en 14 woningen. Vermoedelijk zullen de huizen verkocht worden tegen begin 2009 en 2010. Er werd nog onderzocht of een zaal voor feestelijkheden haalbaar was in het vroegere woonhuis. “In totaal zullen er in de periode van nu tot in 2009, een 200-tal nieuwe woningen in Hoegaarden bijgebouwd worden”, aldus burgemeester Frans Huon.

OVERLIJDEN FRANS HUON

Omdat burgemeester Frans Huon ziek was in januari 2008, zat Open-VLD-fractieleider Freddy Mannaerts, als oudste raadslid in dienst, de gemeenteraad voor. De raadszitting van 12 februari vond plaats  in het rusthuis Villa Hugardis en niet op het gemeentehuis. De reden was dat de cafetaria van het rusthuis zich op de gelijkvloerse verdieping bevond, terwijl in het gemeentehuis trappen moesten beklommen worden. De gezondheidstoestand van burgemeester Frans Huon liet hem niet meer toe om trappen te beklimmen, vandaar de verhuis naar het rusthuis.

De begrafenis van Frans Huon

De Natuurvereniging Natuurpunt en de actiegroep MooiMeldert voerden in april 2008 actie tegen de mogelijke inplanting van een varkensstal in de Overhemstraat, op 200 meter van het dichts bijzijnde huis. Op een website wordt actie gevoerd met een idyllische foto van de linde met kapelletje aan de Overhem, in een sneeuwlandschap. De Boerenbond reageerde furieus.

Op 5 april wordt in het Kouterhof de “Kroniek van Hoegaarden, Meldert, Outgaarden en Hoxem – 1978 – 2007” voorgesteld. Het boek van de hand van Christian Hennuy werd samengesteld aan de hand van persknipsels en historische informatie van de voorbije 30 jaar. Behalve de auteur namen ook burgemeester Frans Huon, en Freddy Mannaerts het woord. Frans Huon beklemtoonde het feit dat Hoegaarden goed geboerd had, dat de Kroniek begon in 1978, maar dat de basis van de heropstanding reeds eerder gelegd werd in de jaren ’70. Belangrijk was ook dat dit het laatste publieke op treden van burgemeester Huon is, voor zijn overlijden, waar hij nog in vorm was, en zeer humoristisch uit de hoek kwam. Hij zou nog wel enkele weken later naar de opening van de brouwerij komen, maar daar was hij nog slechts een schim van zichzelf.

Op 16 april 2008 werd de brouwerij “de Kluis” officieus heropend. Burgemeester Frans Huon liet zich verontschuldigen wegens ziekte, en het was Eerste schepen Jean-Pierre Taverniers die de honneurs warnam, samen met Sabine Sagaert van InBev. Op zondag 20 april was er de officiële start van de brouwerij. Daar was burgemeester Frans Huon nog wel aanwezig. Ministers Yves Leterme en Didier Reynders waren opgemerkte aanwezigen.

Frans Huon is burgemeester gebleven tot 30 april, maar hij kon niet meer. Vanaf dan verving eerste schepen Jean-Pierre Taverniers hem. “Mijn gezondheid laat het niet meer toe, spijtig. Maar de mentaliteit van de bestuurders is goed. Ze verstaan mekaar goed. En niemand is onvervangbaar”, aldus Frans Huon. Frans Huon werd geboren op 8 december 1939 als zoon van een veevoederfabrikant uit Hauthem. Hij werd handelsingenieur en zijn actieve politieke loopbaan in Hoegaardsen startte in 1970 toen hij CVP-raadslid werd. In 1976 werd hij eerste schepen, en in die legislatuur voerde hij eigenlijk al het beleid. In 1982 viel de verkiezingsuitslag tegen, na overstromingen in Hoegaarden. Frans nam toen wat gas terug, maar bij de verkiezingen in 1988 was hij de topman van de CVP. Twee jaar later werd hij burgemeester, in opvolging van Roger Kerrijn, en hij werd ook provincieraadslid. Frans Huon was actief bij de Citrique Belge, waar hij de afvalstoffen van de Citrique verwerkte, en ook nog zes vennootschappen uit de grond stampte.

Burgemeester Frans Huon overleed op 9 mei 2008 om 16 uur in het UZ Gasthuisberg in Leuven. Hij bleef burgemeester tot 30 april, maar toen kon hij echt niet meer. Frans Huon had de gave om mensen en dingen te kunnen bezielen, en iedereen samen te brengen rond projecten: het jaar van het Dorp, 350 jaar palmprocessie, de millenniumviering, e.a. Vanaf zijn verkiezingsoverwi ning van 1988 volgden de projecten mekaar op: een nieuwe brouwerij in Altenaken, een nieuwe ambachtelijke zone, nieuwe lokalen in de Polder, nieuwe woonwijken, de uitbouw van de Vlaamse Toontuinen … Hij zag ook nog de werken voor het nieuwe gemeentehuis starten, en hij was ook de motor van de renovatie aan de site Loriers.

De voorbije raadszittingen hadden plaats ge had in de cafetaria van het rusthuis, omdat Frans Huon de trappen van het gemeentehuis niet meer aankon. Nu keerde men voor de gemeenteraad van 13 mei weer naar het gemeente huis. Alle agendapunten werden wel verdaagd naar 20 mei, en de raadszitting van 13 mei werd een huldebetoon aan Frans Huon, waarbij alle fracties hun zeg hadden. Voor Freddy Mannaerts, persoonlijke vriend van Frans Huon, werd het een zeer emotionele raadszitting, want als oudste raadslid in dienst moest hij de plaats van Frans innemen om de raad voor te zitten.

Op 17 mei namen een 1500-tal mensen in de Sint-Gorgoniuskerk afscheid van burgemeester Frans Huon, die op 9 mei overleed aan een slepende ziekte. Uiteindelijk had men nog een grotere volkstoeloop verwacht, maar het weer was bijzonder slecht. “Een oud citaat zegt: er is maar één Hoegaarden, maar er was ook maar één Frans Huon”, aldus gemeentesecretaris Bart Hendrix. Mensen konden buiten op groot scherm ook de begrafenisplechtigheid volgen. Opmerkelijk, op vraag van Anne Marie Peeters, de echtgenote van Frans, kwam de Totale Waanzin in de kerk het “Hoegaards volkslied” spelen in het Oowgeds. Het werd wel een plechtige versie. Op 5 april had Frans Huon dit lied nog uit volle borst meegezongen bij de voorstelling van de Kroniek.

JEAN-PIERRE TAVERNIERS BURGEMEESTER

Door het wegvallen van Frans Huon, werd de 34-jarige Erika Rome, het nieuwe raadslid voor de CD&V. Erika Rome verliet de OCMW-raad, waarin ze opgevolgd werd door Julie Lochie uit Outgaarden.

Freddy Mannaerts, Open-VLD-fractie leider in de oppositie, had tijdens de ziekte van burgemeester Frans Huon regelmatig het voorzitterschap van de raadszitting op zich genomen. Mannaerts had als lid van de oppositie graag die job verder waargenomen in juni 2008, maar de CD&V meerderheid zag dat toch niet zitten. Jean-Pierre Taverniers werd tot voorzitter verkozen. Marleen Lefevre werd de nieuwe schepen.

Op 10 juli legde Jean-Pierre Taverniers bij de Gouverneur de eed af als burgemeester van Hoegaarden. Jean-Pierre Taverniers werd geboren op 30 mei 1957 en is landbouwer van beroep. In 1984 werd hij gemeenteraadslid en van 1991 tot 2008 was hij schepen.

De Hoegaardse gemeenteraad besliste in september 2008 het plein binnen het BPA Loriers, het Frans Huon plein te noemen.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers zal zich zijn eerste gemeenteraad anders voorgesteld hebben, want bij een doodgewoon agendapunt over de aanleg van verhoogde kruispunten deed de oppositie hem de zaal verlaten. Alles had te maken met het feit dat de zoon van de burgemeester werkte bij de firma Liema, die de werken uitgevoerd had.

De Open VLD vroeg al een tijd de rijrichting in Loriersstraat en Dotremontstraat om te keren. Dit ook om de problemen van lawaai in de Loriersstraat op te lossen. Caroline Vangoidsenho ven vond het kruispunt Loriersstraat – Kauterhof ronduit gevaarlijk. Maar het bestuur bleef bij de rijrichting van Dotremontstraat naar Nerm toe, en Loriersstraat richting dorp. Volgens burgemeester Jean- Pierre Taverniers kwam er bij de aanleg van de Dotremont straat geen enkel bezwaar tegen de geplande rijrichting.

De Open VLD oppositie klaagde in oktober het feit aan dat de omgeving van het oude Sint Jozefrusthuis verloederde. Het was wachten op de CV Huisvesting uit Tienen die er 28 appartementen ging realiseren. Maar in 2024 staan die er nog niet!.

Natuur punt Velpe-Mene vond dat de gemeente Hoegaarden op een ongeoorloofde manier had gehandeld in de zaak rond de bouw van een varkensstal in Meldert. Volgens Natuurpunt had de gemeente 75 dagen tijd om advies uit te brengen, maar liet ze die termijn bewust aan zich voorbijgaan. Zo had land bouwer Ronny Beullekens de tijd om in beroep te gaan tegen het “bindend” advies van Stedenbouw. Natuurpunt insinueerde dat de Boerenbond achter het opzet zat. Burgemeester Jean Pierre Taverniers ontkende: “We konden ons gunstig advies niet eerder geven, omdat alle andere adviezen niet tijdig binnen waren”.

VERENIGINGEN

Hockeyclub “H in H” legde vlakbij de terreinen van tennisclub Tennifun een hockeyterrein in kunstgras aan, op gemeentelijke gronden.. Hiervoor werd bij Dexia een lening van 363.000 euro aangegaan, waarvoor de gemeente zich borg stelde.

Op vraag van de gemeente Hoegaarden kwam de brandweercommandant van Tienen in november 2008 de Hoegaardse jeugdlokalen inspecteren, bij ’t Paenhuys, Chiro, KLJ Meldert en de Klup. Het brandweer verslag was eigenlijk vernietigend, en KLJ Meldert kwam er nog het best uit. Vijf lokale van Hoegaardse jeugdverenigingen hadden een zwaar onvoldoende gekregen i.v.m. de brandveiligheid van de lokalen. Daarmee dreigde de werking van twee jeugdverenigingen Chiro jongens en Chiro meisjes en de Klup in gevaar te komen. Er zou zwaar moeten geïnvesteerd worden in brandveiligheid. De andere jeugdverenigingen zoals KLJ Meldert en ’t Paenhuys, waren in gemeentelijke gebouwen ondergebracht. Daar zou de gemeente de investeringen doen.

Op 7 november ging in Hoegaarden het nieuwe circulatieplan in voege. In de Doelstraat en het verdere circuit Putzeysstraat, Gemeenteplein, Pastorijstraat en Tommestraat, gold voortaan eenrichtingsverkeer. De parkings werden geschilderd zoals ze bij de her inrichting van de Doelstraat werden aangelegd. In de Astridstraat werd de rijrichting, naar beneden toe veranderd, en in de Koning Albertlaan werd de verkeersregeling eveneens gewijzigd.

GEMEENTEHUIS EN ERETITELS

Vanaf 9 december 2008 was het nieuwe gebouw achter het oude gemeentehuis open. Alle diensten waren nu in het nieuwe gebouw samengepakt, en vanaf januari begon de restauratie van het oude gebouw. De dienst burgerzaken was voorlopig nog in de raadzaal ondergebracht, maar als alles klaar was, zou de nieuwe raadzaal groter zijn dan de vorige trouwzaal en raadzaal samen. Er werd ook aangekondigd dat als alles klaar was, het OCMW naar het gemeentehuis zou komen.

Gemeentesecretaris Bart Hendrix analyseerde de toestand een half jaar na het verlies van Frans Huon als burgemeester. “We hebben Frans Huon niet plots verloren, want hij is anderhalf jaar ziek geweest voor hij stierf. De nieuwe burgemeester Jean-Pierre Taverniers was al schepen toen ik 15 jaar geleden gemeentesecretaris werd. Hij heeft de evolutie van het beleid meegemaakt en hij zet in grote mate het beleid van Frans Huon verder. Jean-Pierre, een neef van Frans, is rustiger dan zijn voorganger en is ook meer aanwezig op het gemeentehuis. Frans was eigenlijk ook altijd bereikbaar, en het netwerk dat hij op gebouwd had was ongelooflijk.”.

Gemeenteraad nog in het oude gemeentehuis

Minister Marino Keulen ondertekende in februari 2009 het besluit dat de het jaar daarvoor overleden burgemeester Frans Huon, postuum de titel van ereburgemeester toegewezen kreeg. Vlaams Minister Marino Keulen kende aan Cyrille Van dermolen de titel van ere schepen toe. Cyrille ze telde 48 jaar in de gemeen teraad, waarvan 24 als schepen.

Zowel de Open VLD als de SPA-oppositie vroegen zich af waarom de gemeente van de Tuinen van Hoegaarden geen gemeentelijk park maakte, en een eigen vzw Toerisme van de gemeente. ‘De Tuinen krijgen nu jaarlijks 160.000 euro, maar het beleid is niet steeds transparant’, aldus de oppositie. “We willen meer dan een gemeentelijk park zijn, en de Tuinen behouden”, zo luidde het antwoord van burgemeester Jean-Pierre Taverniers. Jaren later zou het toch een gemeentelijk park worden.

De werken aan het oude gemeentehuis werden stilgelegd in maart 2009. De muren waren rot en de hele zaak dreigde ineen te storten. De voorgevel moest behouden blijven, en alleen de buitenmuren zouden behouden blijven. Er bleef niets anders dan het geheel te stutten met een metalen kooi. Er werd in mei tegen de binnenmuren van het oud gemeente huis een metalen constructie gemonteerd. De meerkost bedroeg 600.000 euro, zodat de totale kostprijs voor het gemeentehuis rond de 6 miljoen euro schommelde.

De gemeenteraad keurde het eindverslag rond de uitbouw van het Sociaal Huis goed. Er werd hiervoor een werkgroep met mensen van gemeente en OCMW samengesteld. In het nieuwe gemeentehuis zouden beide gemeentelijke diensten samenkomen. In juni 2009 was het OCMW nog gehuisvest aan de Polder.

De gevel moest gestut worden met een metalen geraamte

De Maagdenblok straat die toegang gaf tot het nieuwste deel van de woonwijk in de Tommestraat, was klaar. Deze straat ontsloot ook het nieuwe rusthuis “Villa Hugardis”.

Burgemeester Jean Pierre Taverniers beloofde in juli 2009 dat het uitzicht van Hoegaarden grondig zou veranderen vanaf 2010. Vooreerst werd de volledige doortocht door Hoegaarden, op de Gewestweg, van het verkeersplateau van Klein-Overlaar tot Altenaken, heraangelegd, met aansluitend ook de Doelstraat. Er werden eveneens nieuwe bufferbekkens voorzien voor de opvang van water en modder. Tussen de Valleistraat en de Loriersstraat werd buffering voorzien in een weide, en ook in Klein-Overlaar aan weerszijden van de Veldstraat (Carrousel) kwamen er opvangbekkens.

De kangoeroewoningen in de Maagdenblok straat, naast Villa Hugardis, zouden in november klaar zijn. Ondertussen waren ook alle lofts in het project Loriers verhuurd. Aan de lofts die tijdens The Block werden ingericht, werd op enkele kleine aanpassingen na, niets meer gewijzigd. Eigenaar was Tom De Cuypere uit Hauthem. De werken aan de koop- en huurwoningen, links van de toren, startten tegen einde 2009. Er kwam een nieuwe toegangsweg via het Kauterhof met uitgang aan de Brouwerij Loriersstraat en daartussen een woonerf. Langs die weg zouden sociale huurwoningen komen. In 2009 was er nog geen sociale huurwoningen in Hoegaarden, maar dat veranderde weldra met 28 woningen in het project CV Huisvesting, en kangoeroewoningen bij het rusthuis. Er zouden ook tussen 25 en 30 serviceflats aan de kant woonhuis Loriers komen. Aan de kant Kauterhof werden ondertussen al 15 appartementen gebouwd.

De Stoopkensstraat was volledig vernieuwd en alle bewoners van de straat werden met een feestje ontvangen in ’t Paenhuys, in oktober 2009. De eerste fase van de werken, van de Post tot de Dumontstraat had 140.000 euro gekost, de tweede van aan de Dumontstraat tot de Tiensestraat, 550.000 euro.

De legislatuur was al halfweg in december 2009 en de Gecoro-raad was nog niet bijeen gekomen. De SP.A klaagde dit aan op de gemeenteraad. Het gemeentebestuur beloofde dat er snel werk van gemaakt zou worden. Volgens het College werd de Gecoro wel opgericht, maar waren er problemen omdat vrouwen ondervertegenwoordigd waren.

De opening van de Stoopkensstraat

Gemeenteraadslid Herwig Princen (Open VLD) had uitgerekend dat, per Hoegaardier, de leninglast op drie jaar tijd verdubbeld was: er was nu 14,5 miljoen euro openstaande schuld, tegenover 7 miljoen drie jaar geleden. Daarin zat natuurlijk de kost van het nieuwe gemeentehuis: 6,4 miljoen euro.

Gaston Hendrickx (Open VLD), stapt uit de gemeenteraad in januari 2010 na meer dan 30 jaar in de politiek. Gaston Hendrickx kwam uit een politieke familie uit Meldert. Zijn oom René Hendrickx was burgemeester van Meldert en na de fusie in 1965 ook van Honsem. Gaston, geboren in Meldert, bracht zijn jeugd door in Dendermonde. In 1965 kwam hij in Meldert weer in de politiek terecht. Bij de verkiezingen van 1970 steunde hij zijn oom, die toen opkwam voor Gemeentebelangen. In 1976 kwamen ze beiden op, René bij de CVP, Gaston bij de PVV, met als resultaat dat geen van beiden verkozen was. Gaston kwam in 1979 in de Hoegaardse gemeenteraad, na het verdwijnen van Jacques Delmulle. Nu werd Gaston opgevolgd door Pascal Caroyer, maar die zou nog dezelfde legislatuur zijn plaats afstaan aan Peter Veeckmans. Pascal Caroyer werd gemeenteraadslid en stond zijn plaats in het OCMW af aan Ernst Vranckx. In het OCMWS zou Peter Veeckmans Pascal Caroyer opvolgen in het vast bureau.

De gemeenteraad neemt afscheid van Gaston Hendrickx

Luc Buccauw, SP.A-oppositie raadslid had in februari 2010 klachten over de sporthal die er vuil bijlag. “De verwarming van de kleedkamers laat het afweten, er is geen deur aan de douchekleedkamers, en dikwijls wordt de sporthal ’s nachts niet afgesloten”, aldus Luc. Ook zijn voorganger Jef Ausloos had dit indertijd dikwijls aangeklaagd.

GEMEENTEHUIS EN FUSIES

Op 5 maart 2010 verhuisden de diensten van het OCMW naar het nieuwe gemeentehuis. Ondertussen was het gemeentehuis nog een halve werf. In totaal zouden in het gebouw 23 personen werken, waarvan 8 van het OCMW De officiële opening van het gemeentehuis vond plaats op 29 april.

Bij de opening van het nieuwe gemeentehuis
De opening van het gemeentehuis

Georges Stienlet uit Nerm neemt in mei 2010 de functie van afdelingsvoorzitter van CD&V-Hoegaarden op zich. Georges was tot nu bestuurslid. Hij volgde Aimé Mertens op. Bij Open VLD waren er in september 2010 bestuursverkiezingen. Hans Van Stiphout werd de nieuwe voorzitter in opvolging van Werner Cox

Omdat men vlak voor de verkiezingen was in juni 2010, lekte vanuit het kabinet Bourgeois uit dat de Vlaamse Minister voor Toerisme 3,775 miljoen euro ging investeren in 27 toeristische projecten in Vlaanderen. Voor het Hageland waren twee projecten weerhouden, waaronder de Tuinen van Hoegaarden. Er ging 24.400 euro naar de Tuinen, voor de aanleg van een toegankelijk wandelparcours, de herindeling van de Tuinen in tuinkamers, en het plaatsen van grote en kleine signalisatie consoles.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) had in september 2010 in diverse media uitlatingen gedaan over mogelijke fusies en meer bepaald over Tienen, Hoegaarden en Linter. Hij werd hierover geïnterpelleerd op de gemeenteraad, omdat hij in tegenstelling tot burgemeester Marc Wijnants van Linter, een fusie niet radicaal had afgewezen. “Indien een fusie, liever niet met Tienen, mogelijk wel met Bierbeek en Boutersem”, zo stelde de burgemeester. Open VLD-oppositieraadslid Herwig Princen vond dit een verkeerd signaal, dat de indruk gaf dat men in Hoegaarden voor fusies is. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers verklaarde zijn standpunt, naar aanleiding van de vraag van minister Geert Bourgeois aan gemeenten om vrijwillig te fuseren. “Uiteraard zijn we alle maal fier Hoegaardier te zijn, maar er worden steeds meer materies naar de gemeenten gedelegeerd zonder financiële middelen. We moeten kunnen terugvallen op intercommunales of samenwerken met andere gemeenten. Zolang we het kunnen zullen we autonoom blijven.”

Er werd in oktober 2010 een nieuwe Jong N-VA-afdeling Tienen- Hoegaarden boven de doopvont gehouden. Ze wilden Tienen nieuw leven inblazen. Wat met Hoegaarden moest gebeuren was nog niet duidelijk.

In november 2010 Hoegaarden stonden de twee jeugdhuizen klaar voor een verhuis. De Klup verhuisde definitief naar de cafetaria van de sporthal op 13 en 20 november, terwijl het Paenhuys tijdelijk in de Polder zou moeten trekken. In mei 2011 zou het jeugdhuis daar geopend worden. Gevolg van het negatieve brandweerverslag. Door de verhuis van de Klup naar de cafetaria van de sporthal was een einde gekomen aan de moeilijkheden om er een uitbater in te krijgen.

In 2011 bestond de Hoegaardse gemeentelijke basisschool 125 jaar en dat ging gevierd worden. Schepen voor Onderwijs Fred Francart: “Er is een werkgroep opgericht, en het is nu wachten op de ideeën van die mensen voor de viering. De directeur en de voorzitter van de oudervereniging komen op het eerste schepencollege van januari hun plannen uiteen zetten. Dan gaan we zien welk financieel plaatje daaraan vastzit”. Ondertussen barstte de gemeenteschool uit haar voegen, en waren er plannen voor uitbreiding. Vermoedelijk werd het een bijkomend gebouw links van de school, tegen de vroegere bank aan.

WINDMOLENS EN OVERLIJDENS

Van de meer dan 120 aanwezigen op de infovergadering van Electrawinds over de inplanting van 7 windturbines in Outgaarden, begin 2011, kwamen de meesten uit Outgaarden. Zij waren absoluut gekant tegen het geplande wind molenpark, hoewel het bleek te voldoen aan alle gestelde voorwaarden: o.a. in één lijn met de HST en de E40.

De bijna 81 jarige ereschepen Cyrille Vandermolen (CD&V) overleed in februari 2011 onverwachts in Gasthuisberg. Hij was een monument in de Hoegaardse politiek. Cyrille kwam in de gemeenteraad op 8 januari 1959 en bleef zetelen tot 31 december 2006.

Dokter Raymond Decoster overleed op 81 jarige leeftijd in maart 2011. Hij was jaren huisarts aan de Kloosterstraat in Hoegaarden en verbleef nu in het zorgcentrum Villa Hugardis. In 1976 stapte Raymond Decoster in de politiek op de CVP lijst en behaalde meteen 625 stemmen, 14 stemmen minder dan Frans Huon. Roger Kerrijn werd toen burgemeester, en Frans Huon, Raymond Decoster, Roger Rosseels en Jef Michel werden schepenen. In maart 1978 raakte Raymond Decoster het oneens met de CVP in verband met de gronden van de suikerfabriek. De gemeente wilde die 5,50 ha kopen, terwijl de PVV-BSP oppositie voorkeur gaf aan een privé-initiatief. Decoster schaarde zich aan de zijde van de oppositie. In juli 1978 ontnam burgemeester Kerrijn hem zijn schepenbevoegdheden, maar Dr. Decoster bleef wel zetelen als schepen. In 1982 was hij geen kandidaat meer.

De 81-jarige liberale voorman Maurice Collart overleed in mei 2011. In februari 2008 werd Maurice bij de Open VLD nog gevierd voor 60 jaar politiek. Maurice werd lid van de liberale partij in 1948, en hij had in alle liberale verenigingen een functie. Hij was gemeenteraadslid van 1982 tot 1988 voor de PVV.

In augustus 2011 overleed oud schepen Luc Massa overleden. Hij was 12 jaar schepen en had onderwijs en financiën als belangrijkste bevoegdheden.

Ereburgemeester Roger Kerryn zou overlijden op 3 februari 2012  Hij was burgemeester van 1971 tot 1990, of exact 20 jaar. Hij werd toen opgevolgd door Frans Huon die bij de verkiezingen in 1988 beter gescoord had dan lijsttrekker Kerrijn. Toch is Kerrijn de kampioen van het grootste aantal voorkeurstemmen ooit: 1462 in 1976.

In april 2012 overleed oud-gemeenteraadslid Willy Boffé. Hij was raadslid voor de PVV van 1971 tot 1982. Hij was ook de eerste voorzitter van het JVV jeugdhuis, gesticht in 1966.

Op 21 maart 2011 kwam de actiegroep “Geen windturbines in Outgaarden”, een petitie met een 400-tal handtekeningen afgeven aan de burgemeester en enkele leden mochten in het gemeentehuis hun visie uiteenzetten. Er zijn een 25-tal actievoerders tegen de windmolens, maar ook een tien tal voor. Deze tweede groep actiegroep zal ook door het Col lege gehoord worden. Na de tsunami met de kernramp in Fukushima (Japan) tot gevolg, heeft groene energie weer wind in de zeilen. Toch rijst overal in de regio protest tegen wind turbines.

Willem Torry (CD&V) nam in mei 2011 afscheid als gemeenteraadslid op de zitting van 10 mei. Hij kwam in de raad in januari 1989, en was ook schepen van Financiën en Onderwijs van 2000 tot 2006. Hij woonde nu al twee jaar in Tienen en trok zich terug uit de Hoegaardse politiek. Willem Torry werd in juni opgevolgd door Lieve Meulemans, die voor het eerst in de gemeenteraad kwam. Ze was wel al OCMW-raadslid. Ook in het OCMW waren er wijzigingen. Lieve Mommens (Open VLD) had er de eed afgelegd als tijdelijk OCMW raadslid ter vervanging van Ernst Vranckx die er om medische redenen even mee stopte.

AANLOOP NAAR VERKIEZINGEN

Op de raadszitting van september 2011 werd unaniem de princiepsbeslissing goedgekeurd om de gemeenteschool aan de Doelstraat uit te breiden. Schepen voor Onder wijs Fred Francart: “Door de groei van het aantal leerlingen, en de beperking van het aantal leerlingen per klas, zijn we genoodzaakt bij te bouwen. We willen wat parallellisme in de school aanbrengen door een ongeveer identiek gebouw aan de bijbouw rechts, nu ook aan de linkerkant, tegen het voormalige bankgebouw aan te brengen. Op de benedenverdieping komt een refter, en op de eerste en tweede verdieping komen telkens twee klassen. Er is nog geen kostprijs gekend.”

De N-VA organiseerde in oktober 2011 op het Gemeenteplein een ontmoetingsna middag. Er zijn op dit ogenblik 21 leden, en de partij wil begin december een officieel bestuur kiezen

De SP.A wilde in november 2011 dat de Pastorijstraat veiliger gemaakt werd, maar de herinrichting van de straat was niet gepland. Er werd toen nog gedurende twee jaar gewerkt aan de doortocht door Hoegaarden van Altenaken tot Overlaar. Daarna werd het mobiliteitsplan toegepast met een kleine lus zone 30, via Doelstraat, Pastorijstraat en Tommestraat, en een grote lus zone 50, Ourystraat, Tiensestraat, Stoopkensstraat.

In het jeugdwerkbeleidsplan stond dat alle jeugdlokalen moesten brandveilig gemaakt worden. Jeugdhuis de Klup was het eerst in orde door de verhuis naar de cafetaria van de sporthal. Het ontwerp voor het nieuwe Paenhuys was klaar. Misschien werd de oude Smidse vooraan nog hetzelfde jaar gesloopt. Ondertussen zat het jeugdhuis voorlopig in de Polder. Bij de KLJ Meldert waren de werken aan de voormalige gemeenteschool in november 2011 gestart de week na de herfstvakantie.Tijdens de vakantie verhuisden de jongeren naar de leegstaande pastorie. In september 2012 werden nieuwe de lokalen in gebruik genomen. Bleef nog enkel het Chiro over.

De gemeente Hoegaarden wilde in december de oude pastorie van Meldert verkopen. De laatste huurder, namelijk VRT journaliste Machteld Libert, hield het in de maand augustus voor bekeken. Zij vroeg aanpassingen aan de pastorie, maar de gemeente ging er niet op in, en dus verkoos ze naar Leuven te verhuizen. Meteen de eerste BV, die weer wegging uit Meldert.

In Hoegaarden werd een nieuwe N-VA-afdeling opgericht in december. Achiel Van den Steen werd tot voorzitter verkozen, Liselore Fuchs was secretaris

De vrouwelijke raadsleden gingen in februari 2012 half uit de kleren voor de actie tegen borstkanker. De mammobiel zou op 1 februari aan de sporthal staan.

Kris Hendrickx (54) uit Outgaarden legde in februari de eed af als nieuw raadslid voor de CD&V. Hij verving Daisy Celis, die Hoegaarden voor Overijse inruilde. Hendrickx was gekend als medeorganisator van joggings in de gemeente

Er werd in april 2012 beslist dat voortaan zowel de gemeente als het OCMW door één en dezelfde secretaris zou geleid worden. Het was nog wachten op het pensioen van OCMW-secretaris Mark Lebegge.

Jos Cauwberghs stelde zich in juni 2012 kandidaat voor CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. “Hij neemt de plaats in die zes jaar geleden bedoeld was voor zijn plots overleden zoon Tom”, zo meldde de CD&V. Wel een verrassende wending, want Jos was in 1988 nog kandidaat op de PVV-lijst en in 1994 op de liberale HTD lijst tegen burgemeester Frans Huon, maar niet verkozen.

Het was in augustus zeker dat er bij de verkiezingen een N VA-lijst zou bijzijn. Liselore Fuchs werd lijsttrekker, weliswaar van een onvolledige lijst.

De SP.a wilde in september een verkiezingsdebat organiseren en sprak hiervoor alle partijen aan. Zowel Open VLD als N-VA waren bereid om deel te nemen, maar CD&V wilde niet.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

De absolute CD&V-meerderheid werd in oktober 2012 nog versterkt tot 11 van de 17 zitjes. De oppositiepartijen Open VLD en SP.A, verloren en kwamen op 3 en 1. N-VA haalde 2 zetels. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers: “Ik had aan Frans Huon beloofd de meerderheid te behouden, en we zijn nu nog sterker. Ik verklaar onze goede uitslag door een sterke groep. Het beleid gaat gewoon door.” Achiel Vandensteen ( N-VA): “We hebben een heel goede uitslag, met een onvolledige lijst en twee verkozenen. Jammer genoeg gaan de stemmen af van de verkeerde partij. We hadden graag deze meerderheid gebroken”. Herwig Princen van Open VLD kon alleen constateren dat de Hoegaardiers gekozen hadden voor continuïteit en dat ze de boodschap voor een meerkleurenbeleid niet begrepen hadden. De SP.a hield nog slechts één mandataris over.

Caroline Vangoidsenhoven en Marleen Lefevre

Ziehier de voorkeursstemmen van alle kandidaten. De rechtstreeks verkozenen in het vet: OPEN VLD: Princen Herwig (359), Dotremont Lucia (283), Vangoidsenhoven Caroline (302), Abts Caroline Daniël (156), Veeckmans Peter (180), Taverniers Marianne (170), Steenwinckels Jos (243), Perevoznyk Valeriya (95), Mommens Lieve (141), Holloigne Lieve (173), Vranckx Ernst (169), Cox Werner (108), Belin Marie Pierre (92), Pairon Monique (107), Vandervoorde Patricia (101), Winnen Bert (137), en Freddy Mannaerts (238).  N-VA: Fuchs Liselore (288), Deldime Erwin (69), Leys Carine (87), Peymen Patrick (49), Vandenbroeck Martine (68), Stiers Johnny (95), Brams Anita (56), Olemans Alphonse (76), en Van den Steen Achiel (134).  SP.a: Buccauw Luc (192), Jonckers Rita (137), Bollens Johan (101), Tutenel Daisy (71), Vanmechelen Danny (60), Bouts Bernadette (56), Steenwinckel Yannick (51), Flamaing Nadia (60), Buccauw Eddy (57), Steenwegen Andrea (48), De beck Luc (34), Dumont Zita (64), Vanwezer Gilbert (38), Vecoven Brigitte (49), Demuynck Noël (40), Peetermans Joke (79), en Deconinck Alvin (59).  CD&V: Taverniers Jean-Pierre (1147), Lefevre Marleen (750), Havet Filip (735), Druyts Gerti (371), Cauwberghs Jos (590), Vorstenbosch Anita (223), Groeseneken Tom (378), Meulemans Lieve (253), Hendrickx Kris (267), Lochie Julie (231), Lelièvre-Damit Joachim (219), Janssens Evelien (312), Hendrix-Gevens Conny (230), Decoster Hans (444), Lambrechts Willy (275), Rotty-Hardiquest Godelieve (460), Francart Fred (579).

 In totaal kreeg CD&V 2435 stemmen, Open VLD 914, N VA 762 en SP.a 564. Het stemgedrag in Hoegaarden was voor de gemeente totaal anders dan voor de provincie, waar CD&V, Open VLD, en N-VA op enkele stemmen na allen rond de 1000 stemmen schommelen: CD&V (1.004) , Open VLD (997) en N VA (991). Een schril contrast met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.

Liselore Fuchs (N VA) werd rechtstreeks verkozen tot provincieraadslid met 1618 voorkeursstemmen, het jongste provincieraadslid met haar 22 jaar. Caroline Vangoidsenhoven (Open VLD), haalt 2175 voorkeursstemmen, maar was niet verkozen. In Hoegaarden zelf kreeg Caroline 571 voorkeurstemmen, tegen 287 voor Liselore. CD&V had geen Hoegaardse kandidaat.

Albert Swellen, oud schepen van Hoegaarden, overleed in oktober 2012 op 89-jarige leeftijd in huize Nazareth in Goetsenhoven. Albert Swellen kwam in de Hoegaardse gemeenteraad bij de verkiezingen van 1964, eerst als raadslid, maar twee jaar later in 1966 bij het ontslag van Willy Vanex, werd hij schepen.

Liselore Fuchs werd provincieraadslid en Freddy Mannaerts werd niet meer verkozen

Hij behoorde tot de liberale PVV, maar ging een eigen koers varen. Nu eens stemde hij met de meerderheid van de liberale burgemeester André Hettich, dan weer met de katholieke oppositie. In 1970 kwam hij met een aparte lijst Gemeenteb langen op, maar raakte niet meer verkozen. In 1970 raakten de liberalen, o.a. daardoor, wel hun meer dan 70 jaar durende absolute meerderheid kwijt aan de CVP.

De nieuwe schepenen waren gekend in november 2012. Opmerkelijk was dat twee schepenen de legislatuur niet zouden uitmaken als schepen: Godelieve Hardiquest en Fred Francart. Ze zouden na vier jaar vervangen worden door Tom Groeseneken en Hans Decoster, maar bleven normaal wel in de gemeenteraad zetelen.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers had algemeen beleid, politie en brandweer, groenbeleid en reinigingsdienst, landbouw en erediensten als bevoegdheden. Eerste schepen Marleen Lefevre kreeg cultuur, toerisme, leef milieu, ruimtelijke ordening & stedenbouw, communicatie en informatica. Schepen Filip Havet had sport, jeugd, mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking, markten en kermissen. Schepen Fred Francart behield financiën, onderwijs, KMO & Middenstand. Schepen Godelieve Hardiquest kreeg burgerlijke stand en bevolking, volksgezondheid, senioren, gelijke kansen en feesten & ontvangsten. Jos Cauw berghs tenslotte werd OCMW voorzitter en werd toegevoegd aan het schepencollege. Kinderopvang, PWA, huisvesting, welzijnsbeleid, tewerkstelling en begraafplaatsen vielen onder zijn bevoegdheid.

Tijdens de laatste raadszitting van de legislatuur in december 2012 werd afscheid genomen van zeven raadsleden, op een totaal van zeventien. Bij de Open VLD werd afscheid genomen van Peter Veeckmans, die maar kort raadslid was sinds einde 2011 en Pascal Caroyer had vervangen die zelf pas vanaf 2010 zetelde toen Gaston Hendrickx ermee gestopt was,  en Freddy Mannaerts die niet meer verkozen werden.

De vrouwelijke gemeenteraadsleden tegen borstkanker in 2012

Bij de SP.A nam Patrick Scheir niet meer deel aan de verkiezingen. Hij was zes jaar raadslid. Kris Hendrickx en Lieve Meulemans (CD&V) werden niet herverkozen in de raad, maar beiden gingen naar het OCMW. Erika Rome en May Van Miert (CD&V) namen niet meer deel aan de verkiezingen.

Op de raadszitting nam Open VLD-fractieleider Freddy Mannaerts afscheid als raadslid, omdat hij niet meer verkozen werd. Freddy was onafgebroken raadslid sinds 1976 tot nu, en al die tijd was hij op positieraadslid. Hij zou nog wel 6 jaar in het OCMW zetelen. – HCH