Ga naar de inhoud

ER ZIJN NOG KINDERDAGVERBLIJVEN DIE GROEIEN: ONS ZONNEKE IN LANDEN

LANDEN – Stedelijk Kinderdagverblijf Ons Zonneke zal vanaf 29 april op volle toeren draaien. De capaciteit van de nieuwbouw in de Oscar Huysecomlaan is, met deze laatste uitbreiding van 84 naar 96 plaatsen, bereikt. Eerder dit jaar kreeg  Ons Zonneke van het agentschap Opgroeien een uitbreiding van de vergunning.

Sinds de werking van Ons Zonneke in 2020 verhuisde van de Emile Moyaertslaan naar de nieuwbouw in de Oscar Huysecomlaan, werd er een graduele opbouw van aantal plaatsen voorzien. In 2020 werden 56 plaatsen uitgebreid tot 74 plaatsen. In 2022 vond een verdere uitbreiding plaats tot 84 opvangplaatsen.

Ons Zonneke in Landen

“We streven naar een optimale personeelsbezetting die voldoet aan de nieuwe kindratio,” aldus Saartje Ieven, schepen van kinderopvang. “Onze focus ligt op het bieden van hoogwaardige zorg en kwaliteitsvolle opvang aan alle kinderen die ons toevertrouwd zijn.”

Tegelijkertijd streeft lokaal bestuur Landen ernaar dat voor zoveel mogelijk uitgebate plaatsen subsidies verkregen worden. Op 3 april 2024 ontving het lokaal bestuur een subsidiebelofte voor de omschakeling van 28 bestaande plaatsen basissubsidie naar plaatsen met subsidie voor inkomenstarief. Dat betekent dat in totaal 84 plaatsen binnen de nieuwe werking volledig gesubsidieerd zijn.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ilse Mingelinckx, verantwoordelijke van het stedelijk kinderdagverblijf Ons Zonneke, via onszonneke@landen.be . – HCH