Ga naar de inhoud

EEN NIEUWE KIJK OP REGIOGESCHIEDENIS: VOORINTEKENING MARLBOROUGH IN MELDERT

MELDERT / HOEGAARDEN – Erik Wauters publiceert een nieuwe bijdrage over de militaire kampementen tijdens de Europese oorlogen in onze streek, tussen 1692 en 1707.  Bij ‘Landens Erfgoed’ belichtte hij in 2023 het krijgsgeweld in Wange, aan de Kleine Gete (1693-1705). Bij vzw Hoegaards Erfgoed verschijnt tegen 1 februari 2024 het verlengstuk uit 1707,  over de zes opeenvolgende kampementen in Meldert, in de zone van Hoegaarden tot Bevekom.

schilderij van een militair kampement © Hoegaards Erfgoed vzw

Aan de hand van onderzoek in de Blenheim – papers in Londen weet Wauters de hoofdkwartieren van Marlborough en zijn generaals te lokaliseren in het oude kasteel en in de hoeves van Meldert van 1707. De auteur belicht het soldatenleven, de gevolgen voor dorp en streek, het lot van de deserteurs tot en met de ontdekking van een vrouw in soldatenpak.

De publicatie verschijnt op 28 pagina’s, in kleur, geïllustreerd met prenten en kaarten, als speciaal nummer van ‘Alpaidis’, jaargang 60 in 2024. De overdruk wordt aan belangstellenden in de geschiedenis van de regio afzonderlijk aangeboden tegen 10 euro, te storten voor 12 januari 2024 op BE23 3630 8110 6891, van de heemkring Hoegaards Erfgoed vzw. De verzending gebeurt omstreeks 1 februari. – HCH