Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

DOSSIER VOETBALKANTINE  SC OUT-HOEGAARDEN GOEDGEKEURD NA MAAND UITSTEL

HOEGAARDEN – Bij de vorige raadszitting in mei was de absolute CD&V-meerderheid niet in voldoende aantal aanwezig, en de verzamelde Gewoon Wit-N-VA- Vooruit-oppositie wenste voor hen niet de kastanjes uit het vuur te halen in het dossier van de nieuwe voetbalkantine voor SC Out-Hoegaarden. De oppositieraadsleden verlieten dus toen de raadzaal, waardoor er geen stemming kon plaats vinden. Er waren toen heel wat supporters van SC Out-Hoegaarden naar de raadszitting gekomen, maar die dropen ontgoocheld af. Op de nieuwe raadszitting van 13 juni kwamen nog enkele supporters opdagen, en nu kregen ze goed nieuws: de bouw van de kantine en de overeenkomst tussen de gemeente en SC Out-Hoegaarden werden goedgekeurd.

Zo zal de kantine eruit zien © Interleuven

“Wij keuren dit nu goed omdat alles nu volgens de regels is ingeschreven in het meerjarenplan. Dit was vorige raadszitting niet het geval. Wij keurden ook de eigengereidheid van het college dat geen enkele inspraak of overleg aanvaardt, af. De oppositie werd noch door het College noch door SC Out-Hoegaarden bij de bespreking van dit dossier betrokken. Dan moet je ook niet verwonderd zijn dat de oppositie niet wil beslissen in plaats van de meerderheid. Wij vragen nogmaals om bij de voorbereiding van belangrijke dossiers via een overlegorgaan, of noem het commissie, ook afgevaardigden van de oppositie erbij te betrekken”, aldus Herwig Princen voor Gewoon Wit.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) reageerde hierop door te zeggen dat zijn deur altijd open staat en dat het de taak is van de oppositie om zelf opzoekwerk te doen.

Liselore Fuchs (N-VA) verklaarde de reden voor de onthouding van haar partij op deze gemeenteraad. “Er zal veel druk komen op de gemeentelijke financiën, door gelijkaardige vragen van andere verenigingen. Kunnen niet met dit bedrag ook andere verenigingen geholpen worden? Wij willen de werking van andere verenigingen niet hypothekeren en daarom gaan we ons onthouden”.

OVEREENKOMST MET SCOH

De totale kost van de voetbalkantine zal meer dan 2,5 miljoen euro bedragen. De gemeente gaat hiervoor een lening aan en SC Out-Hoegaarden zal jaarlijks een gebruiksvergoeding aan de gemeente moeten betalen, totdat over 40 jaar SC Out-Hoegaarden 1,555 miljoen euro zal terugbetaald hebben. Het startbedrag is 25.000 euro per jaar, tegen 2030 is dat 30.000 euro in 1940 meer dan 40.000 euro en het laatste jaar 51.000 euro.

Raadslid Herwig Princen rekende uit dat dit gemiddeld op bijna 40.000 euro per jaar komt. “Als we weten dat er per jaar zo ongeveer 40 weken voetbalactiviteiten zijn, dan betekent dit dat SC Out-Hoegaarden elke week 1000 euro op overschot zal moeten hebben om te betalen. Gaat dit de toekomst van onze jeugd en de club hypothekeren? Kan deze som niet verlaagd worden in de mate van het mogelijke, mits de clausule dat andere verenigingen gratis gebruik kunnen maken van de zaal als er geen voetbalactiviteiten zijn?.”

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers wimpelde dit af. “Dit is weer een vertragingsmanoeuvre van de oppositie. We hebben een overeenkomst met SC Out-Hoegaarden en we blijven bij ons standpunt”.  “Dit is absoluut geen vertragingsmanoeuvre. Het dossier is goedgekeurd en slopen en bouwen kan beginnen”, aldus de reactie van Princen. – HCH