Ga naar de inhoud

DOSSIER OUD RUSTHUIS: KELDERPUT GAAT DICHT EN ZONDER PAALFUNDERING GEEN NIEUWBOUW

HOEGAARDEN – De werf Van Nerum wordt door Kanvaz, dit is de opvolger van de Tiense Huisvestingsmaatschappij en CNUZ voorlopig stopgezet. De kelderput aan de kant Astridstraat ligt al lang open en er werden heel wat controlemetingen uitgevoerd. Blijkt nu dat de kleibodem heel erg nat blijft, waardoor het onmogelijk is een ondergrondse parkeergarage te voorzien. De kelderput zal gedicht worden en voorlopig wordt ook de binnenrichting van het oude gebouw, kant Tiensestraat stopgezet. Zonder paalfundering kan het gebouw kant Astridstraat er niet komen.

Deze kelderput moet weer dicht

De kelderverdieping zou vooral plaats moeten geboden hebben aan een ondergrondse parkeergarage. Er zijn namelijk 24 sociale huurwoningen voorzien in het complex en als nu de parkings bovengronds moeten komen verandert dit het hele project.  Per appartement moet meer dan één parkeerplaats voorzien worden.  Maar ondergronds was er ook ruimte voorzien voor berging en fietsstallingen.

Het oude gebouw zal nu verder afgewerkt worden zonder de verder inrichting ervan. De kelderput kant Astridstraat wordt weer opgevuld en de bemaling die al maanden aan de gang is wordt verwijderd, nog voor de opvulling van de bouwput. Ook de werfkeet wordt verwijderd ende omheiningen worden weer op het terrein van het project Van Nerum geplaatst. Al deze werken zouden binnen een redelijke termijn gebeuren.

Ondertussen zal Kanvaz het dossier opnieuw moeten wijzigen, zodanig dat het opnieuw gepubliceerd moet worden. Dat zal heel wat tijd vragen.

LIJDENSWEG VAN 15 JAAR

De zaak voor sociale woningbouw sleept al meer dan 15 jaar aan, van in 2008. Op 7 maart 2008 kocht de CV Huisvesting Tienen het oude rusthuis Sint-Jozef van het OCMW aan de Tiensestraat in Hoegaarden voor een bedrag van 765.000 euro, met de bedoeling er sociale appartementen in te realiseren. Er werd beroep aangetekend tegen de bouwvergunningen van december 2009, van juni 2012 en van april 2014. Telkens gebeurden er aanpassingen aan het ontwerp. Eén persoon is blijven procederen, o.a. bij de Raad van Vergunningsbetwistingen die alle argumenten van het beroep in april 2017 verwierp, maar toch ging de buurman nog in Cassatie bij de Raad van State. De Raad van State verwierp dit beroep in april 2018 verworpen.

In augustus 2020 werd een nieuwe en definitieve vergunning afgeleverd. Het was wachten op de start van de werken pas op 19 mei 2022, door een aantal procedurefouten. Er waren 420 kalenderdagen voorzien in de uitvoeringstermijn. Het gaat om de bouw van 24 sociale huurwoningen. Ondertussen is de buitenrestauratie van het oude gebouw al redelijk gevorderd, maar nu wordt de verdere inrichting daarvan gestopt, en gaat de bouwput achteraan weer dicht. – HCH