Ga naar de inhoud

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN HOEGAARDEN (1958 -1964)

DEEL II: ANDRÉ HETTICH: DE EERSTE LEGISLATUUR MET STEVIGE KATHOLIEKE OPPOSITIE EN POLITIEKE SPELLETJES

HOEGAARDEN – We maakten reeds melding van de ruzie van André Hettich met Michel Giroulle en het feit dat er daaruit een scheuring voortvloeide, waarbij André Hettich lijsttrekker werd van de liberalen in 1958, en Michel Giroulle opkwam met een lijst Gemeentebelangen. Men had nochtans al het mogelijke gedaan om beide partijen te verzoenen, Oscar Vanosmael op kop, maar het mocht niet baten. We meldden reeds dat de kiesstrijd zeer bitsig verliep met verwijten allerhande. Giroulle probeerde Hettich en Van Bever uiteen te halen, door Van Bever op te hemelen. Hettich verweet Giroulle meer in Tienen te zijn dan op het gemeentehuis in Hoegaarden. Oscar Vanosmael was lijsttrekker voor de liberalen.

André Hettich met zijn trouwe schepenen Vanosmael en Van Bever

Bij de verkiezingen in 1958 werden volgende raadsleden verkozen: Oscar Vanosmael (261), André Hettich (435), Frans Van Bever (99), Leopold Bullens (197), Willy Vanex (135) en Georges Gasia (77), voor de liberalen, Michel Giroulle (306) voor de gemeentebelangen, en Prosper Fourie (122), Roger Kerrijn (115), Cyrille Vandermolen (173) en August Van Nerum (168) bij de katholieken. André Hettich werd de nieuwe burgemeester voor de liberalen, met opnieuw een volstrekte liberale meerderheid, met 6 van de 11 zetels. De lijst der Gemeentebelangen kreeg één zetel toegewezen, maar Giroulle zelf ging niet zetelen en zou zijn plaats ruilen voor Julien Smeyers. Deze zou later weer aan de kant van de liberalen komen.

Bij de katholieken verdwenen Kinnaes, Steenwegen en Theophiel Lebegge. Zij ruimden plaats voor de nieuwelingen Fourie, Kerrijn, Vandermolen en Van Nerum. Dit was de start van de politieke loopbaan van Roger Kerrijn, die 12 jaar raadslid in de oppositie zou blijven, en daarna van 1971 tot 1990 burgemeester zou worden. André Hettich werd burgemeester, terwijl Van Bever en Vanosmael elk een schepenzetel kregen.

Op het einde van 1958 werd André Hettich verkozen tot liberaal burgemeester van Hoegaarden, in opvolging van Michel Giroulle. In tegenstrijd tot de traditie, verzaakte hij als burgemeester aan het voorzitterschap van de liberale harmonie “De Melomanen van de Grote Gete”. Hij stond het voorzitterschap af aan Henri Cauwberghs (Reuj Kèèzer), geassisteerd door Mej. Nevelsteen, ook wel Miss Ciment genoemd.

Op 8 januari 1959 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Oscar Vanosmael werd 1ste schepen, Frans Van Bever 2 de schepen. De overige raadsleden waren in volgorde: Julien Smeyers, Léopold Bullens, Prosper Fourie, Roger Kerrijn, Cyrille Vandermolen, Augustin Van Nerum, Willy Vanex en Georges Gasia. Cyrille Vandermolen zou vanaf deze dag onafgebroken in de gemeenteraad zetelen tot einde 2006, eerst als raadslid dan als schepen

SCHERPE OPPOSITIE

De verjongde katholieke oppositie nam tijdens de debatten op de raadszittingen direct, vooral burgemeester André Hettich op de korrel, met vinnige en scherpe uitlatingen. Ook Julien Smeyers (Gemeentebelangen), die de liberale partij kwam vervoegen moest het ontgelden.

De raadszitting van 28 januari 1959 kon niet doorgaan. Ook voor de 2de oproep op 3 februari was de vereiste meerderheid niet aanwezig, zodat de raad voor een derde keer opgeroepen werd en nu samenkwam op 11 februari. Raadslid Roger Kerrijn drukte zijn spijt uit dat drie oproepen noodzakelijk geweest waren om tot deze gemeenteraad te komen, terwijl zijn fractie aan de meerderheidsgroep de belofte had gedaan om goed samen te werken.

Cyrille Vandermolen en Pros Fourie

Het politieke spel was in Hoegaarden duidelijk op zijn hoogtepunt. Weer werd op 2 maart 1959  een raadszitting bijeengeroepen door de katholieke oppositie, maar de meerderheid kwam niet. Maar ditmaal hoefden geen drie oproepen, want op 7 maart kwam de voltallige raad weer bijeen. Het pas aangelegde rondpunt aan de Houtmarkt in Hoegaarden lag ter discussie. De oppositie vroeg dit rondpunt te verkleinen, omdat het verkeer erdoor gehinderd werd, maar volgens burgemeester Hettich was deze rotonde aangelegd volgens de officiële richtlijnen.

Het politieke spelletje ging verder in Hoegaarden. De katholieke oppositie riep een gemeenteraad bijeen op 6 april 1959, maar de meerderheid kwam niet opdagen. Op 13 april kon de raad wel plaats vinden. Volgende raadsleden werden verkozen in de COO-commissie: Pierre Drochmans, die voorzitter zou worden, maar al in 1961 zou overlijden, Jean Peeters, Oscar Raddoux, Henri Willems en Jean Vanderstappen

Op de raad van 12 mei 1959 werd het ontslag aanvaard van het liberale raadslid Leopold Bullens. Hij schreef zijn ontslagbrief op 5 mei, en overleed kort daarna. Hij werd in de gemeenteraad vervangen door Victor Godefridi. De katholieke oppositie riep op 19 mei weer een gemeenteraad bijeen, maar de liberale meerderheid kwam niet.

Op 14 oktober1959  werd weer een gemeenteraad bijeengeroepen door de katholieke oppositie, maar de liberale meerderheid daagde niet op. Op 19 oktober werd dit nog eens overgedaan, met hetzelfde resultaat. Op 25 oktober, na de derde oproep kwam de gemeenteraad op een zondag samen.

De katholieke oppositie riep de gemeenteraad bijeen op 1 april 1960, en 8 april, maar die wordt telkens onverrichterzake afgeblazen omdat de liberale meerderheid niet opdaagde. Op 19 april vond de raadszitting wel plaats.

SPELLETJES: HET LIJKT NU WEL KINDERACHTIG

Weer hetzelfde scenario op 4 juli. De oppositie riep de raad samen, maar de meerderheid kwam niet. Op 30 juli 1960 was er een geldige raadszitting, maar dan kwam de oppositie niet. Het politieke spel zette zich dus verder. Op 16 augustus kwam weer alleen de oppositie, en het was wachten tot 24 augustus om alle fracties bijeen te krijgen. De katholieke oppositie klaagde toen het feit aan dat van de prijsuitreiking van de gemeenteschool in zaal ‘Au Cercle’ een politieke manifestatie wordt gemaakt

Raadslid Pros Fourie had bij een vorige raadszitting bij een bepaald punt het woord “Potverdomme” uitgesproken, en nu stond dit in het verslag van de raad geboekt als een vloek. Er ontstond op de raad van oktober 1960 een discussie of “potverdomme” al dan niet een vloek is.

André Hettich en Roger Kerrijn

Bij de bespreking van onteigeningen voor de verbetering van buurtwegen in december 1960, verlieten de katholieke raadsleden Fourie, Kerrijn, Vandermolen en Van Nerum de zitting. Ze riepen dan zelf een gemeenteraad bijeen op 16 december, maar dan kwamen de liberalen niet. Op 23 december was iedereen weer present, uitgezonderd schepen Van Bever die ziek was.

Jean Peeters werd in juni 1961de nieuwe COO-voorzitter en Désiré Vanmol werd nieuw raadslid van de COO. De gemeente Hoegaarden wilde riolen leggen in Groot-Overlaar, van aan de hoeve Vankelecom tot aan de Pastorij, en in Klein Overlaar in de weg naar de Kleine Molen. Oppositieraadslid Pros Fourie vroeg in november 1961 eveneens riolen aan te leggen in de Mosselstraat en de Kwadestraat in Klein-Overlaar. De meerderheid ging hier niet op in, en de katholieke raadsleden verlieten de zitting, waardoor de raad niet meer in getal was om verder geldig te vergaderen

De katholieke raadsleden riepen op 5 december 1961 een raadszitting bijeen, maar de liberale meerderheid kwam niet. De volgende raadszitting vond plaats op 15 december. Bij de bespreking van het aanleggen van de riolering in de Kwadestraat, verlieten nu de liberalen de zaal, waardoor verder beraadslagen onmogelijk werd. En op 2 januari 1962 werd weer een gemeenteraad bijeengeroepen door de katholieken waar de liberalen niet naartoe kwamen.

Het gemeentebedrijf “Openbaar Slachthuis” zou in 1963 volgens de begroting in de gewone dienst 70.000 frank verlies laten. Oppositieraadslid Pros Fourie vroeg dit bedrijf te liquideren.

Blijkbaar had de verkiezingskoorts weer toegeslagen, want de raadszitting van 7 oktober 1964 werd afgebroken omdat de raad niet meer in aantal was om te vergaderen. Op 26 oktober werd een raad bijeengeroepen door de katholieke oppositie, maar de liberalen kwamen niet, zodat het wachten werd tot november, vooraleer er weer een volwaardige raadszitting kwam.

VERKIEZINGEN 1964

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1964 werden dezelfde katholieke mandatarissen verkozen, namelijk Cyrille Vandermolen (193), Roger Kerrijn (284), August Van Nerum (211) en Pros Fourie (132), evenals Michel Giroulle (209). Bij de liberalen kwamen André Hettich (447), Oscar Vanosmael (189), Willy Vanex (195), Georges Gasia (223), Albert Swellen (193) en Theodore Tourwé (115) in de raad. André Hettich werd opnieuw burgemeester.

De PVV zat na de verkiezingen in nesten, want Van Bever werd niet verkozen door zijn geringe aantal voorkeurstemmen. De raadsleden Smeyers en Godefridi werden vervangen door Albert Swellen en Theodore Tourwé, terwijl Willy Vanex 2de schepen werd. Oscar Vanosmael bleef eerste schepen.

De liberale partij in 1964

Michel Giroulle zou bij zijn overlijden in 1968 in de raad opgevolgd worden door Henri Jubin. In 1966 zou Vanex zich terugtrekken, na onenigheid met Hettich. Albert Swellen werd toen schepen in zijn plaats. Het beloofde een spannende legislatuur te worden. – HCH