Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

DE PUT IS BIJNA DICHT: VERVOLG LIJDENSWEG OUDE RUSTHUIS

HOEGAARDEN – De werf Van Nerum werd door Kanvaz, dit is de opvolger van de Tiense Huisvestingsmaatschappij en CNUZ stopgezet, begin oktober vorig jaar.. De kelderput aan de kant Astridstraat lag al lang open en er werden heel wat controlemetingen uitgevoerd. Bleek nu dat de kleibodem heel erg nat bleef, waardoor het onmogelijk was een ondergrondse parkeergarage te voorzien. De kelderput zou zo snel mogelijk gedicht worden en dat gebeurt op dit ogenblik. Deze week zou alles wel eens dicht kunnen zijn.

Het vullen van de bouwput kant Astridstraat
De put wordt gevuld

Voorlopig werd ook de binnenrichting van het oude gebouw, kant Tiensestraat stopgezet. Zonder paalfundering kan het gebouw kant Astridstraat er niet komen. De kelderverdieping zou vooral plaats moeten geboden hebben aan een ondergrondse parkeergarage. Er zijn namelijk 24 sociale huurwoningen voorzien in het complex en als nu de parkings bovengronds moeten komen verandert dit het hele project.  Ondertussen zal Kanvaz het dossier opnieuw moeten wijzigen, zodanig dat het opnieuw gepubliceerd moet worden. Dat zal heel wat tijd vragen.

LIJDENSWEG VAN BIJNA 16 JAAR

De zaak voor sociale woningbouw sleept al bijna 16 jaar aan, van in 2008. Op 7 maart 2008 kocht de CV Huisvesting Tienen het oude rusthuis Sint-Jozef van het OCMW aan de Tiensestraat in Hoegaarden voor een bedrag van 765.000 euro, met de bedoeling er sociale appartementen in te realiseren. Er werd beroep aangetekend tegen de bouwvergunningen van december 2009, van juni 2012 en van april 2014. Telkens gebeurden er aanpassingen aan het ontwerp. Eén persoon is blijven procederen, o.a. bij de Raad van Vergunningsbetwistingen die alle argumenten van het beroep in april 2017 verwierp, maar toch ging de buurman nog in Cassatie bij de Raad van State. De Raad van State verwierp dit beroep in april 2018 verworpen.

In augustus 2020 werd een nieuwe en definitieve vergunning afgeleverd. Het was wachten op de start van de werken pas op 19 mei 2022, door een aantal procedurefouten. Er waren 420 kalenderdagen voorzien in de uitvoeringstermijn. Het gaat om de bouw van 24 sociale huurwoningen. Ondertussen is de buitenrestauratie van het oude gebouw al redelijk gevorderd, maar nu werd de verdere inrichting daarvan gestopt, gaat de bouwput achteraan weer dicht, en is het wachten op een nieuw dossier. – HCH.