Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

CONTROLE NACHTWINKELS TEGEN CRIMINALITEIT: DIVERSE INBREUKEN VASTGESTELD IN BOUTERSEM

BOUTERSEM – Vorige week werd er in Boutersem een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op een aantal nachtwinkels. De controle ging uit van de lokale politiezone Lubbeek in  overleg met de burgemeester en kaderde in de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Leuven (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket Leuven en het arbeidsauditoraat.

De gemeente Boutersem voerde op woensdagavond 20 maart een preventieve controle uit bij een aantal nachtwinkels. Dit om na te gaan of de nachtwinkels aan alle wet- en regelgeving voldoen.

Controles in Boutersem

 “Als bestuur willen we dat onze nachtwinkels voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Chris Vervliet uit. “Dergelijke uitbatingen moeten voldoen aan de voorschriften inzake de wet openingsuren, de voedselveiligheid en de brandveiligheid. We vinden het verder belangrijk dat de nachtwinkels in orde zijn met alle regels inzake sociale en economische wetgeving.”

Tijdens de controles werd onder meer de veiligheid van de panden gecontroleerd, net als de voorschriften inzake het bevolkingsregister. 

Gedurende de actie werden er verschillende vaststellingen gedaan. De Sociale Inspectie trof enkele gebreken aan die nog verder onderzocht zullen worden. De DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) en CDBV (Centrale Dienst voor Bestrijding van de Valsheden) troffen één persoon zonder geldige verblijfsdocumenten aan. Vanuit het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) werd een proces-verbaal opgesteld voor afval (wat een risico kan vormen voor ongedierte), hygiëne en etikettering. De Dienst Milieu, in samenspraak met de politie, zal het afval probleem verder onderzoeken. FOD Economie stelde een proces-verbaal op dat betrekking heeft op de prijsaanduiding van artikelen. Het IGO stelde een aantal inbreuken vast inzake de woonkwaliteit. Hier zal een verslag over worden opgesteld. Tot slot stelde de brandweer een negatief advies op.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel,  … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

Burgemeester Vervliet: “Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen via centraal gecoördineerde flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderen. Bovendien is een bovenlokale strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”

Het controleteam bestond uit volgende organisaties: VSI, TSW, RVA, DVZ, CDBV, FAVV en FOD Economie. Het team werd nog verder aangevuld door de brandweer, IGO, de Politiezone Lubbeek en het ARIEC Leuven. – HCH