Ga naar de inhoud

BLAUW WIT TIENEN ZET ZICH AF TEGEN N-VA PLUS

TIENEN – ‘Een paar weken geleden kozen een aantal bestuursleden ervoor om zich aan te sluiten bij N-VA Tienen en hebben hier begrip voor. Echter, wij willen duidelijk maken dat wij als bestuur streven naar het behoud van onze naam en identiteit als Tiense liberalen. Dit is in het samenwerkingsvoorstel met N-VA Tienen dat op tafel lag niet mogelijk. De Tiense liberalen worden herleid naar een “plus”.’

‘Het doel van dit voorstel met N-VA Tienen was ervoor te zorgen dat Blauwe Wit Tienen, de Tiense liberalen ophouden te bestaan en worden opgeslorpt door N-VA. Dit is onaanvaardbaar. Het behouden van onze autonomie en eigenheid is essentieel. Tienen verdient liberalen. Geen N-VA plussers.’

Nationaal voorzitter Tom Ongenaa en schepen Bram Delvaux

‘Daarom hebben wij ervoor gekozen om niet in te stemmen om op een N-VA lijst te gaan staan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.Uiteraard staat het iedereen vrij om over te stappen naar andere partijen en we gaan degene die dit willen doen absoluut niet tegenhouden, maar dit mag niet ten koste zijn van het voortbestaan van de Tiense liberalen.’  

‘Ook vanuit nationaal worden we hierin gesteund door onze partij. Een N-VA plus verhaal is ook voor hen onaanvaardbaar en zal niet erkend worden door Open Vld-nationaal. Leden van Open Vld die in dit geval ervoor kiezen om toch te kandideren op de niet-erkende lijst, sluiten zich meteen uit als lid van de partij.’, aldus een persmededeling van Blauw Wit Tienen. – HCH