Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

Table of Contents

TIENEN – Het was al niet simpel om door Tienen te rijden. Heel wat Hoegaardiers verkiezen nu daarom naar Geldenaken te gaan voor hun gewone boodschappen in de grootwarenhuizen. Tienen bespreekt nu een nieuw bereik- of onbereikbaarheidsplan in de gemeenteraad. Dat zal ook wel stof doen opwaaien. Zo zal de Gilainstraat enkelrichting naar beneden toe worden en de Waaibergstraat enkelrichting naar boven.

‘De stad Tienen tekende het voorbije jaar een toekomstvisie uit voor de bereikbaarheid van het centrum. Dat bereikbaarheidsplan zal op korte termijn voor meer verkeersveiligheid aan de scholen zorgen. Het garandeert een betere toegankelijkheid van het stadscentrum met de wagen en het openbaar vervoer en verschaft duidelijkheid over de parkeermogelijkheden in de binnenstad. De uitrol zal gefaseerd verlopen. ‘
‘Het bereikbaarheidsplan kwam tot stand na een intensief participatietraject waarbij de inwoners, bezoekers en verenigingen en organisaties actief in onze stad werden betrokken. Er werd ook rekening gehouden met de resultaten van verkeerstellingen. De zes bouwstenen waarop het plan gebaseerd is, maken het tot een evenwichtig geheel.’

VEILIGE SCHOOLOMGEVINGEN

Verkeersveilige schoolomgevingen krijgen prioriteit in het bereikbaarheidsplan. Dat gebeurt door de Gilainstraat, Waaibergstraat, Academiestraat en Alexianenweg eenrichting te maken voor het autoverkeer. De vrijgekomen ruimte creeert mogelijkheden om deze stadsdelen kwalitatiever en groener in te richten en om meer ruimte te geven aan de fietsers en voetgangers. Leerlingen die met de wagen naar school komen, worden aangemoedigd gebruik te maken van de kiss-and-ridezones.

VEREENVOUDIGDE POORTEN EN ENKELRICHTING

In de toekomst zal de Kabbeeksepoort vanaf de vesten enkel stadinwaarts gebruikt kunnen worden. Met deze vereenvoudiging zal er een vlottere verkeersdoorstroming op het kruispunt gerealiseerd worden en wordt het veiliger voor fietsers en voetgangers.Het vijfarmig kruispunt (Vierde Lansierslaan/Leuvenselaan/Raeymaeckersvest/Leuvensestraat/Astridvest) is momenteel een van de onveiligste punten in het centrum. In de Leuvenselaan en de Vierde Lansierslaan wordt daarom eenrichtingsverkeer ingevoerd richting centrum. Hierdoor wordt het kruispunt een stuk overzichtelijker en veiliger. In de benedenstad, ter hoogte van ’t Schip, komt er minder doorgaand verkeer. Om de Veemarkt bereikbaar te houden, wordt de rijrichting in de Kapucijnenstaat omgekeerd.

BUSSEN IN CENTRUM

Om een goede dagelijkse bediening van de Grote Markt met de bus mogelijk te maken, krijgt de buslijn 380/381 vanaf het station via de J. Delportestraat een halte in de Danebroekstraat. Deze halte zal verbonden worden met de Grote Markt door een nieuwe voetgangersverbinding doorheen de collegesite. Op die manier wordt een ‘centrumpendel’ voorzien die het station meerdere keren per uur verbindt met het hart van de stad. Op dinsdag blijft de marktbus de halte aan de kerktuin op de Grote Markt bedienen.

PARKEERROUTES

Er komen twee duidelijke parkeerroutes die je eenvoudig naar de Grote Markt, de nieuwe Centrumparking in de Alexianenweg en het Sint-Jorisplein leiden. Ook de andere publieke parkings krijgen duidelijke bewegwijzering vanaf de vesten.
Het parkeeraanbod zelf wordt geoptimaliseerd. Het aantal straatparkeerplaatsen wordt niet uitgebreid, maar zal ook niet structureel afgebouwd worden zolang er geen kwalitatief en publiek alternatief is. Verder toonde het parkeeronderzoek aan dat de parkeerplaatsen langs de vesten onderbenut zijn. De tijdsduur van de blauwe zone zal hier uitgebreid worden van 2 naar 4 uur.

FIETSEN

De Academiestraat en Alexianenweg worden – als onderdeel van de schoolomgeving – op korte termijn formeel omgevormd tot fietsstraten. Daarnaast wordt er in het centrum ingezet op meer fietsenstallingen.
Op donderdag 30 maart ’23 wordt het bereikbaarheidsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Na goedkeuring zullen de eerste ingrepen tegen het begin van het schooljaar zichtbaar worden in het straatbeeld.- HCH

©HCH 

Print Friendly, PDF & Email