Ga naar de inhoud
cropped-DGVHoegaarden-logo-1181x1181-1.png

Degazetvanhoegaarden.be
De Gazet van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert Regio Tienen

Met medewerking van

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN HOEGAARDEN

ARTHUR PUTZEYS DE MAN DIE ZIJN NAAM GAF AAN DE KOFFIESTRAAT

HOEGAARDEN – We zijn in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en dus leek het ons gepast om de verkiezingen uit het verleden wat nader te bekijken. We beginnen pas rond 1900, omdat we pas sindsdien de gemeenteraadsverkiezingen volgen. Niet lijfelijk aanwezig, dat pas sinds 1976, maar wel alle gemeenteraads- en schepencollegeverslagen gelezen vanaf 1900. We starten dus bij Arthur Putzeys, een liberale burgemeester.

Voor wie toch nieuwsgierig is, geven we even een lijst van burgemeesters, gepubliceerd door de heemkring ’t Nieuwhuys, nu Hoegaards Erfgoed, van juist na de Franse Revolutie, tot Arthur Putzeys.

Geschilderd portret van Arthur Putzeys geschonken in 2018 door familie
  1. Trudo Hubert Putzeys (1795-1796), Nieuwe ideeën (liberaal) 2. Jean-Baptist Van Autgaerden, de oude (1796- 1804), Nieuwe Ideeën (liberaal) 3. Jean-Baptist Van Autgaerden, de jonge, (1804-1808), Meer gematigd (liberaal) 4. Henri Van Nerum, (1802-1812), Conservatief (katholiek). 5. Philippe Jos. De Zangré, (1813-1830 en 1837-1849), conservatief, (katholiek) 6. J.B. Dumont (1831- 1835), Patriot, progressist (liberaal) 7. Henri Joseph Paillet (1849-1853), (liberaal) 8. Louis Alexandre Putzeys (1853-1861 en 1866-1877), (liberaal) 9. Jean François Christiaens (1862-1864), (liberaal) 10. Leopold Lodewijckx I (1877-1895), (katholiek). Daarna kwam Arthur Putzeys.

Op 13 maart 1896 werd Arthur Putzeys tot burgemeester uitgeroepen, Dotremont werd 1ste schepen en Cipers 2de schepen. Het katholieke bewind was gebroken, en een lange periode van liberaal bewind werd ingezet in Hoegaarden, tot 1970.

REGLEMENT CAFÉS

Burgemeester Arthur Putzeys liet op het Gemeenteplein in 1898, rechtover het gemeentehuis, een kiosk bouwen voor de liberale muziekmaatschappij. De katholieke muziekmaatschappij zwoer er nooit een voet op te zetten. In 1901 kwam een nieuw politiereglement: vanaf 10 uur ’s avonds kon de politie alle cafés laten sluiten waar er veel lawaai was. En dat zullen er wel een pak meer dan 100 cafés geweest zijn, als we weten dat er in 1920 nog 136 herbergen waren, en dat toen de bierindustrie al geminderd was

Op 21 februari 1904 legden de raadsleden de eed af. Arthur Putzeys bleef burgemeester en schepenen waren Henri Dotremont en Apollinaris Vanherbergen. François Vanhagendoren was gemeentesecretaris.

Portret van Arthur Putzeys dat in de Cerkel hing en de repro Leyssens

Van mei 1904 tot maart 1905 kwam Arthur Putzeys wegens ziekte niet naar de raadszittingen en werd vervangen als voorzitter door Henri Dotremont. Hij kwam dus ook niet naar de Colleges, maar hij delegeerde alles aan Henri Dotremont. In oktober 1905 kwam  burgemeester Arthur Putzeys voor het laatst naar een gemeenteraadszitting. Hij werd als voorzitter opgevolgd door Henri Dotremont. Arthur Putzeys stierf op 24 juni 1906. Zijn echtgenote Valentine Vranckx overleed hetzelfde jaar.

PORTRETTEN

Tijdens de Regentiedag van de Confrérie der V Geslachten, in oktober 2018 vond in het gemeentehuis de onthulling plaats van geschilderde portretten (foto) van oud-burgemeester Arthur Putzeys en zijn echtgenote Valentine Vranckx. Prof. Dr.-emeritus J. Autenne, hun achterkleinzoon, schonk deze levensgrote schilderijen die werden onthuld. In de Cerkel hing ook jarenlang een geschilderd portret (foto) van Arthur Putzeys. Een kopie daarvan hangt nu in het gemeentehuis bij de andere burgemeesters.

Burgemeester Arthur Putzeys is nog gekend omdat hij zijn naam gaf aan een straat in Hoegaarden, waar hij ook woonde. Het gaat om de ‘kafàjstrowet’, de Koffiestraat. Arthur Putzeys was burgemeester vanaf 1896 tot 1906 bij zijn overlijden. Hij was gehuwd met Valentine Vranckx uit Kumtich. In de familie waren drie notarissen Putzeys en ook twee notarissen Heuninckx in dezelfde familie. De familie liet in de E. Ourystraat nog de ‘Villa des Roses’ bouwen. – HCH